»
S
I
D
E
B
A
R
«
กรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองที่ใช้เฟซบุ๊กมากที่สุดในโลก
Jul 2nd, 2012 by wanutwira 91 views

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า มีผู้ใช้บริการของ “เฟซบุ๊ก” สื่อสังคมออนไลน์ในกรุงเพทฯมากกว่าเมืองอื่นๆ ในโลก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเมื่อตรวจสอบเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ตามเมืองใหญ่ทั่วโลก

Read the rest of this entry »

Share
สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Jan 22nd, 2011 by satapon 40 views

“สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” หนึ่ง ในหัวข้อการจัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 7” ในหัวข้อ “ราชภัฏร่วมสร้างสังคมดี เทิดไท้บารมี 84 พรรษา” วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน เครือข่าย โดยเฉพาะภาคการศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ ตามแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกับสำนักวิทยบริการฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Social Networking และ Social Media กับการพัฒนาห้องสมุด
Sep 6th, 2010 by titima 534 views

จับตาการเติบโตของ Social Networking และ Social Media พร้อมการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
10 Social Networking in Libraries Trends for 2010
Mar 15th, 2010 by supaporn 478 views

เมื่อศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ศวท. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2553 โดยมีหัวข้อในการจัดงานครั้งนี้ คือ New Trends in Library and Information Management  จึงได้พยายามรวบรวมเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว เพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนใจ เรื่องหนึ่งที่ขุดๆ ขึ้นมาได้และน่าสนใจ ก็คือ 10 Social Networking in Libraries Trends for 2010 ที่กล่าวถึง Social network ในปี 2010 ว่ามีแนวโน้มดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
เครื่องมือ Twitter ช่วยงานห้องสมุด
Oct 19th, 2009 by supaporn 647 views

ลองฝึกหัดเครื่องมือเหล่านี้ดู เป็นประโยชน์กับห้องสมุดของคุณอย่างแน่นอน

 • TweetDeck: สร้างกลุ่มของ Tweet และจัดการข้อมูลในระบบ เช่น การส่ง Tweet จากตัวโปรแกรมโดยตรงไม่ต้องเข้าหน้าเว็บ  การเลือกการแสดงผลข้อความ Tweet ได้หลายรูปแบบ การนำเสนอข้อความที่ Tweet เป็นคอลัมน์ๆ พร้อมชุดควบคุมคอลัมน์การใช้งาน และการค้นหา Trending Topic หรือ เรื่องที่กำลังมีคนพูดถึงอย่างมากใน Twitter ได้
 • Twrivia: ป้องกันเรื่องไม่สำคัญ คำถาม เล็กๆ น้อยๆ ใหม่ๆ  ในแต่ละวัน สำหรับผู้ใช้งาน

Read the rest of this entry »

Share
Feed ที่น่าสนใจสำหรับห้องสมุด
Oct 19th, 2009 by supaporn 450 views

ลองเข้าไปดู Feed เหล่านี้นะคะ แล้วอาจจะเห็นว่าห้องสมุดอื่นๆ เค้าใช้ Twitter กันอย่างครึกโครมอย่างไรกันบ้าง

 • @librarycongress:  Library of Congress หรือ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ห้องสมุดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
 • @AtYourLibrary:  At Your Library  คือ  เคมเปญของ  ALA public awareness เพื่อโปรโมทคุณค่าของห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุดจะใช้ Twitter ในช่องทางใดบ้าง? (3)
Oct 19th, 2009 by supaporn 473 views

อย่าลืมว่า คุณสามารถใช้ Twitter ช่วยประกาศและการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารของห้องสมุดคุณได้ สารพัดที่จะแจ้ง เช่น

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม สัมมนาของห้องสมุด
 • ส่งข่าวให้ผู้ใช้ของคุณทราบว่ามีอะไรใหม่ๆ เข้ามา เช่น หนังสือ วารสาร บริการใหม่ ในห้องสมุด
 • แจ้งข่าวสารถึงเทคโนโลยีล่าสุด
 • แจ้งโครงการของห้องสมุด ขายหนังสือ โครงการใหม่ๆ ของห้องสมุด
 • ส่งข้อความเตือนไปถึงผู้ใช้ถึงหนังสือใหม่ที่ต้องการ
 • สร้างข้อความเตือนเฉพาะกลุ่ม เพื่อแจ้งข่าว เหตุการณ์สำหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก ชมรมหนังสือ และวัยรุ่น
 • ใช้ Twitter เพื่อชี้ให้เห็นว่า เว็บไซต์เรามีอะไรน่าสนใจ
 • ส่งข้อความสั้นบอกข่าวของห้องสมุด  เช่น การอ่าน และการบรรยาย โดยการพิมพ์ข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับการอ่านหรือการบรรยาย หรืออัพเดทข่าวเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าจำนวนเท่าไรที่สามารถเข้าร่วมฟังกิจกรรมได้
Share
ห้องสมุดจะใช้ Twitter ในช่องทางใดบ้าง? (2)
Oct 19th, 2009 by supaporn 424 views

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ห้องสมุดสามารถใช้ Twitter มาเอื้อต่อกิจกรรมของห้องสมุด ก็คือ การอภิปราย การโต้ตอบกับผู้ใช้  การสื่อสาร โดยการ

 • ใช้เป็นเทคนิคในสร้างการสื่อสารและชุมชนในห้องสมุด
 • สร้่างหมวดคำถามและคำตอบ คนที่ติดตามจะได้รับคำตอบภายในไม่กี่วินาที เป็นวิธีง่ายที่ช่วยผู้ใช้ของคุณ
 • ใช้เป็นที่รับผลตอบกลับ รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ของคุณได้เป็นอย่างดี
 • ดูแนวโน้ม ดูว่าใครกำลังพูดถึงเรื่องอะไรบ้างตอนนี้
 • สืบค้น twitter ทุกวันเพื่อพูดถึงห้องสมุด
 • อย่าละเลยการพูดคุยสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องสมุดของคุณหรือชุมชนของคุณ เป็นสิ่งที่ยึดความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น
Share
รู้เท่าทันการสื่อสารมวลชนยุคใหม่กับ Social Networking #2
Sep 1st, 2009 by titima 699 views

จากเหตุผลของความเปลี่ยนแปลงในการบริโภคสื่อ และการหลอมหลวมของสื่อ แล้วหากจะเริ่มต้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกบนสื่อดิจิทัลจะเริ่มต้นที่ไหน และอย่างไรดี? มีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยงานของเราได้บ้าง และจะต้องลงทุนกับงานนี้กันซักเท่าไหร่ Read the rest of this entry »

Share
รู้เท่าทันการสื่อสารมวลชนยุคใหม่กับ Social Networking #1
Aug 31st, 2009 by titima 870 views

เรียนรู้อนุภาพ Social Networking และ Web 2.0 เพื่อการขายตรงและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สำหรับนักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด และงานสื่อสารองค์กร

Read the rest of this entry »

Share
ร่วมกันสร้างสรรค์ Mindmap
Aug 29th, 2009 by Courseware2u 571 views

การร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานแนวทางหนึ่งก็คือ การใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือ และด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทำให้การร่วมมือแสดงความคิดเห็น  และสร้างสรรค์ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เว็บไซต์ Mind42.com ได้เตรียมเครื่องมือสร้าง Mind Map แบบร่วมมือ รวมทั้งสามารถนำเข้าไฟล์ Mind Map จาก FreeMind และ MindManager เพื่อเก็บเป็นคลังสื่อ MindMap ได้ด้วย

Share
เว็บห้องสมุดตามเทคโนโลยีเว็บ 2.0
Aug 25th, 2009 by Courseware2u 594 views

จากที่ห้องสมุดต่างๆ จัดสัมมนาเกี่ยวกับเว็บ 2.0 มาเป็นระยะเวลาที่น่าจะนานพอสมควรแล้ว ก็ยังมองภาพการนำมาประยุกต์ใช้จริงไม่เห็นชัดเจนเท่าที่ควร ไม่แน่ใจว่ามีกี่ห้องสมุดในประเทศไทยที่พร้อมจะประกาศตนเองว่านำเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้อย่างจริงจัง ทั้งในด้านการจัดการบุคลากร หน่วยงาน และบริการผู้ใช้ หรือจะเลือกเพียงด้านใดด้านหนึ่งก่อน ในฐานะที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องนี้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ก็อยากเห็นสิ่งที่บรรยายปรากฏเป็นรูปร่างจริง ห้องสมุดแห่งใดพร้อมประกาศตนเอง ฝากแจ้งมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ได้ครับ หวังว่าทฤษฎีเป็นภาคปฏิบัติคงเกิดขึ้นได้นะครับ

Share
สังคมยุคใหม่สังคมออนไลน์ (Social networking)
Jul 22nd, 2008 by titima 3,883 views

social network

หลายคนคงจะคุยเคยกับ Flickr hi5 หรือ  MySpace ซึ่งทั้ง 3 เป็นตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสังคมสู่สังคมยุคใหม่ที่มาออนไลน์อยู่บนอินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ หรือ  Social networking หรืออาจเรียกว่า Virtual community ที่ว่านั้นเป็นมาอย่างไร…

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa