»
S
I
D
E
B
A
R
«
Social Bookmarking กับการเพิ่มบริการ (เชิงรุก) ให้ห้องสมุด
Oct 17th, 2009 by Courseware2u 498 views

การบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีมานานแล้วตั้งแต่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เว็บเบราว์เซอร์อย่าง IE หรือ Firefox โดยเมนูคำสั่ง Favorites หรือ Bookmarks เป็นเมนูหนึ่งที่ผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์หลายท่านคุ้นเคย และใช้งานเป็นประจำ แม้นว่าการบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ Bookmark มีจุดเด่นที่ช่วยให้ไม่ต้องจดจำเว็บไซต์จำนวนมากที่เราสนใจ แต่ก็มีปัญหาที่ว่าหากคอมพิวเตอร์เสีย หรือเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสาเหตุใดๆ ก็ตาม รายการเว็บไซต์ที่บันทึกจะสูญหาย หรือไม่สามารถเข้าถึงได้

แนวคิดการย้ายการบันทึกรายการเว็บไซต์ไปไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านผู้ให้บริการกลาง และทุกคนสามารถร่วมกันบันทึกรายการเว็บไซต์ สามารถสืบค้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้คะแนนความนิยม (Voting) และจัดหมวดเว็บไซต์จึงเกิดขึ้นตามกระแสเว็บ 2.0 (Web 2.0) และ Social Networking โดยเรียกการจัดเก็บรายการเว็บไซต์ร่วมกันออนไลน์นี้ว่า Social Bookmarking นั่นเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
PLIGG : โปรแกรมสร้างเว็บ Social Bookmark สำหรับวงการห้องสมุด
Oct 17th, 2009 by Courseware2u 832 views

หน้าที่หนึ่งของห้องสมุด ก็คือการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ในปัจจุบันการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ การทำหน้าที่นี้หากใช้คนเพียงจำนวนหนึ่งของห้องสมุด อาจจะไม่สอดรับกับแนวคิด Library 2.0 การเปิดโอกาสให้สมาชิกห้องสมุดร่วมกันแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และช่วยกันโปรโมตว่าเว็บใดเด่น น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อก้าวสู่บริการเชิงรุกอย่างแท้จริงของห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
Subject Guide ง่ายๆ ด้วย Delicious
Jul 4th, 2009 by Courseware2u 440 views

การบริการรูปแบบหนึ่งของห้องสมุดก็คือ การแนะนำแหล่งค้นคว้าตามสาขาวิชาหรือ Subject Guide ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 อย่าง Social bookmarking delicious ผสมด้วย RSS ช่วยให้การทำ Subject Guide เป็นเรื่องที่แสนง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยเริ่มจากบรรณารักษ์ หรือบุคลากรห้องสมุดซึ่งมักจะใช้อินเทอร์เน็ตท่องเว็บไซต์ สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ delicious จากนั้นเมื่อพบเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งค้นคว้าตามต้องการ ก็เปลี่ยนจากการบันทึก URL หรือ Bookmark ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ ให้บันทึกผ่านเว็บ Delicious แทน โดยกำหนดเป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสม จากนั้่นก็ให้ Delicious แปลงหมวดหมู่เว็บที่บันทึกเป็น RSS เพื่อนำใช้งานต่อ หรือจะใช้บริการสร้าง JavaScript แบบ Linkrolls ของ Delicious เพื่อนำไปแสดงผลผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด หรือเว็บอื่นๆ ต่อไปได้ครับ

อาจจะมองภาพไม่ชัด ลองดูตัวอย่างจากเว็บไซต์ French-Language Resources : The College of New Jersey ดูสิครับ

Subject Guide with Delicious

Share
บรรณารักษ์รู้จัก … del.icio.us แล้วหรือยัง??
Mar 7th, 2009 by supaporn 1,135 views

ถ้าบรรณารักษ์ยุคนี้ ยังไม่รู้จัก del.icio.us โดยเฉพาะบรรณารักษ์ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า คงจะต้องรีบทำความรู้จักกันโดยเร็ว เพราะ del.icio.us จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยงานตอบคำุถามของคุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

Read the rest of this entry »

Share
Library 2.0 แนวคิดใหม่ของห้องสมุด
Aug 1st, 2008 by supaporn 4,871 views

วันนี้ (1 สิงหาคม 2551) ได้ไปเล่าเรื่องเรื่อง Web  2.0 และ Library 2.0 โดยเจ้าภาพคือ คณะทำงานการสัมมนาวิชาการ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ จัดขึ้น ที่ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมว่า Lib 2.0 แนวคิดใหม่ของงานห้องสมุด ด้วยเหตุผลที่ว่า เทคโนโลยี Web 2.0 พัฒนาขึ้นมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในโลกไซเบอร์เป็นอย่างมาก ห้องสมุดเองก็น่าจะมีการแนวความคิดนี้มาใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหารห้องสมุด ต้องเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างที่จะให้ทันกับเทคโนโลยีและกลายเป็น Library 2.0 Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa