»
S
I
D
E
B
A
R
«
ความเครียดอาจทำให้เป็นหวัดง่าย
Jun 15th, 2012 by wanutwira 70 views

ความเครียดเป็นระบบเตือนภัยของร่างกาย ให้เตรียมพร้อมที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดี มันก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น แต่ความเครียดก็มีส่วนดีเช่น ความตื่นเต้นความท้าทายและความสนุก สรุปแล้วความเครียดคือสิ่งที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งมี่ทั้งผลดีและผลเสีย แต่ความเครียดที่เป็นผลเสียนั้น น้อยคนนักจะรู้ว่าความเครียดเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เป็นหวัดได้ง่าย

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa