»
S
I
D
E
B
A
R
«
Internet of Things
Jun 29th, 2012 by pensiri 465 views

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยเนคเทค พาไปรู้จักกับเทคโนโลยีอัจฉริยะใกล้ตัวคุณ ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่าย สะดวก รวดเร็ว

ปัจจุบันทุกคนต่างพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายติดตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แทบเล็ต ที่เชื่อมต่อไปยังสังคมออนไลน์ และยังล้อมรอบไปด้วยอุปกรณ์สมาร์ทๆ หรืออัจฉริยะทั้งหลายตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็น ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องดูตารางนัดหมายด้วยสมาร์ทแทบเล็ต รายงานสภาพอากาศและข่าวสารที่จำเป็นบนหน้าจอโทรทัศน์
Read the rest of this entry »

Share
ตรวจสอบความเร็วรถโดยสารสาธารณะผ่าน “แอพพลิเคชั่น” จับความเร็ว
Apr 17th, 2012 by suthiwan 104 views

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะอย่าง RFID ที่เริ่มนำมาใช้กันเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2555 ที่ผ่านมา เป็นผลมาจากบทเรียนอุบัติเหตุรถตู้หลายครั้ง แต่ยังมีข้อถกเถียงถึงข้อดีข้อเสียรวมถึงเปรียบเทียบกับวิธีอื่น สำหรับกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีอีกทางเลือกหนึ่งในการตรวจสอบว่า รถโดยสารสาธารณะที่ใช้บริการปลอดภัย หรือ ไม่ ด้วยแอพลิเคชั่นนี้

แอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Traffybsafe แอพนี้พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม 2554  ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี โดยการทำงานของแอพฯจะมีลักษณะคล้ายกับเข็มไมล์บนรถ คือ ปรากฏเป็นขีดวัดความเร็ว พร้อมตัวเลขบอกอัตราเร็วของรถในขณะนั้น แต่ที่ต้องสังเกต คือ สีของขีดวัดความเร็ว อัตราเร็วที่ปลอดภัยขีดวัดความเร็วจะเป็นสีเขียว พอความเร็วเพิ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และ สูงสุดคือสีแดง เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าเข้าข่ายอันตราย
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa