»
S
I
D
E
B
A
R
«
เรื่องเก่า…แต่สีสันใหม่ “QR Code” สร้างอย่างไรให้น่าสนใจและช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
Sep 5th, 2012 by wanutwira 332 views

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

“QR Code” หรือ “บาร์โคด 2 มิติ” หรือ “2D Barcode” (2 Dimension Barcode)เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีรหัสแท่ง (Barcode technology) ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีรหัสแท่งแบบเดิม หรือบาร์โคด 1 มิติ (1 Dimension Barcode) โดยออกแบบให้บรรจุได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้ประมาณ 4,000 ตัวอักษร สำหรับข้อมูลที่บรรจุลงใน QR Code นั้นสามารถใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี เป็นต้น และนอกจากนี้ บาร์โคด 2 มิติสามารถถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์โค้ดบางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและถอดรหัสบาร์โคด 2 มิติมีตั้งแต่เครื่องอ่านแบบซีซีดีหรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับของบาร์โค้ด 1 มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีกานนำ QR Code มาใช้กันอย่างแพร่หลายไว้ว่าจะในเรียนของการให้บริการทางการศึกษา ธุรกิจ และข้อมูลส่วนตัว เช่น งานจัดทำสื่อโฆษณาเคลื่อนไหว การประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือกิจกรรมของผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ งานบริการตัวเล่มหนังสือในห้องสมุด การแนะนำข้อมูลของตนเอง อย่าง การจัดทำ Resume เพื่อใช้ในการสมัครงานได้อย่างน่าสนใจ

Read the rest of this entry »

Share
TVIS
Oct 11th, 2011 by pensiri 49 views

TVIS: Traffic Voice Information Service เป็นระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงพูดแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียงโดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ ระบบจะทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีรู้จำเสียงพูดภาษาไทย สำหรับข้อมูลสภาพการจราจรจะดึงมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บน Internet แบบ Real-time นอกจากนี้ยังสามารถดึงภาพจากกล้อง CCTV เพื่อดูสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะข้อมูลสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

Read the rest of this entry »

Share
เทคนิคการย่อลิงค์ URL เว็บไซต์และการสร้าง QR code แบบง่ายๆ
Feb 22nd, 2011 by satapon 128 views

url shortenerการ Post ข้อความต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ tweet ข้อความลงใน Micro Blogging อย่าง Twitter ซึ่งจำกัดตัวอักษรเพียง 140 ตัวอักษร ก่อให้เกิดบริการใหม่ที่ช่วยย่อ URL ของเว็บไซต์ให้สั้นลงก่อนที่จะ tweet ซึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากก็หนีไม่พ้น bit.ly และในปัจจุบันมีอีกหลายค่ายดังหันมาเล่นกับสมรภูมิ URL สั้นและพัฒนาลูกเล่นต่างๆ มากมาย ตัวอย่าง เช่น facebook ทำการทดสอบ fb.me โดยมีจุดขายว่าพาธที่อยู่หลัง fb.me จะเป็นพาธเดียวกับ vanity URL ของ facebook.com ด้วย เช่น fb.me/sci.thailand จะชี้ไปยัง http://www.facebook.com/sci.thailand ส่วน WordPress ก็ออก wp.me ครับ

หันมาดูอีกค่ายซึ่งเปิดตัว goo.gl เป็นอีกหนึ่งบริการรูปแบบ Google URL Shortener และต่อยอดในการสร้าง QR code แบบง่ายๆ ถูกใจสาวกชาว smart phone เป็นอย่างยิ่ง สำหรับวิธีการใช้งานก็แสนง่ายครับ เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ http://goo.gl/ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติกับมาตรฐานภาษาไทย
Mar 5th, 2010 by supaporn 580 views
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการสัมมนา

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดการสัมมนา ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Kunitaka Hashizume (Center of the International Cooperation for Computerization, Japan) และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (สวทช.)

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติกับมาตรฐานภาษาไทย ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี QR Code และข้อมูลเกี่ยวกับร่างมาตรฐานนี้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอุตสาหกรรมพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ของไทย เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่างมาตรฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง และมีความสมบูรณ์มากขึ้น
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa