»
S
I
D
E
B
A
R
«
Joomla กับการแสดงไฟล์เอกสาร pdf ที่หน้าเว็บไซต์
Jan 26th, 2011 by satapon 743 views

สำหรับผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS Joomla สามารถเพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอบทความผ่านหน้าเว็บไซต์และเพิ่มลูกเล่นให้กับ ไฟล์เอกสาร pdf โดยแสดงไฟล์เอกสาร pdf ที่หน้าเว็บไซต์ โดยอาศัยความสามารถของ Plugin Embed PDF in content ของ Joomla

การแสดงไฟล์เอกสาร pdf ที่หน้าเว็บไซต์

การแสดงไฟล์เอกสาร pdf ที่หน้าเว็บไซต์

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ STKS Wiki Book ครับ

Share
หลากหลายสาระ e-Book & e-Publishing
Apr 13th, 2010 by Courseware2u 311 views

STKS ขอนำเสนอเนื้อหาหลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนา e-Book & e-Publishing ด้วยซอฟต์แวร์ทั้งที่เป็น Open Source เช่น Open Flash e-Book ของ STKS, Scribus รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นที่ต้องการและคุ้นเคยของหลายท่าน เช่น Adobe PDF, DeskTop Author, FlipAlbum โดยท่านที่สนใจติดตามได้ที่เว็บไซต์ STKS Wikibook

Share
Open Source e-Book
Oct 28th, 2009 by Courseware2u 772 views

การพัฒนา e-Book ด้วย Open Source ค่อนข้างหาได้ยากมากในปัจจุบัน ยกเว้นโปรแกรม PDF Creator ที่ช่วยสร้างเอกสาร PDF แต่ด้วยความต้องการ e-Book ที่มากขึ้นอย่างเช่น e-Book ที่พัฒนาด้วย Flash Technolgoy และพลิกหน้าเอกสารแบบ 3D ทำให้ STKS ต้องพัฒนา Open Source 3D e-Book ขึ้นมา และเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วที่เว็บไซต์ STKS ท่านที่สนใจเชิญศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ STKS Wiki

Share
PDF Creator มากกว่าการแปลงเอกสาร PDF
Sep 6th, 2009 by Courseware2u 656 views

การแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับให้เป็นเอกสาร PDF มีมานานแล้ว โดยที่ผ่านมาก็เลือกใช้โปรแกรม Acrobat Professional ด้วยเหตุผลที่หลากหลายออกไป แต่ถ้าหากท่านเน้นเฉพาะการแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเป็นเอกสาร PDF เป็นหลัก และไม่ต้องการเสี่ยงกับปัญหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรม PDF Creator นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้ดี ทั้ง Microsoft Office, PhotoShop, Visio

นอกจากความสามารถแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเป็น PDF แล้ว โปรแกรมยังมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการระบุเมทาดาทาประกอบการสืบค้น และการกำหนดรูปแบบสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหา (Security) ที่เหมาะสม เช่น อนุญาตให้พิมพ์หรือสั่งพิมพ์ไม่ได้ อนุญาตให้คัดลอกได้หรือไม่ได้ เป็นต้น นับเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ ท่านที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่คลังความรู้ออนไลน์ของ STKS

Share
e-Book จาก STKS
Aug 22nd, 2009 by Courseware2u 393 views

ความต้องการพัฒนา e-Book มีมากขึ้นทุกขณะโดยเริ่มต้นจาก e-Book ในฟอร์แมต PDF ที่ต้องใช้โปรแกรมแปลงเอกสารจาก Word เป็น PDF ด้วย Acrobat Professional หรือ PDF Creator ซึ่งเป็นฟอร์แมตอมตะมากได้รับความนิยมสูง แต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาทำให้ความต้องการ e-Book ที่เสมือนจริงเพิ่มมากขึ้นแทนที่การเลื่อนดูหน้าหนังสือแบบเลื่อนขึ้น เลื่อนลง (Scroll) โดย e-Book ที่มีรูปแบบการพลิกหน้าเสมือนจริง หรือ 3D-Flip e-Book จะต้องอาศัยโปรแกรมเฉพาะ เชน FlipAlbum, FlipPublisher, DesktopAuthor หรือ Flash e-Book ที่ต้องการซื้อหา และใช้ภาษาไทยไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสืบค้น Full Text Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa