»
S
I
D
E
B
A
R
«
“ตลาดนัดจตุจักร” ติดอันดับตลาดที่ดีที่สุดในโลก
Sep 25th, 2012 by Valaiporn Changkid 710 views

ตลาด เป็นสถานที่ที่เป็นชุมชนหรือเป็นที่ชุมนุมเพื่อซื้อและขายสินค้า ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปมีทั้งตลาดที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำ หรือมีการวางสินค้าเพื่อจำหน่ายกันเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด (โดยมากเรียกกันว่า “ตลาดนัด” คือมีการขายสินค้ากันตามนัด หรือตามวันที่กำหนด) โดยที่ตั้งของตลาดอาจมีเพียงที่เดียว หรือหลายที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันในบริเวณที่มีทำเลเหมาะสม เช่น เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเหมาะจะเป็นที่นัดพบ หรือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคนในชุมชนนั้นๆ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีชุมชนอยู่ ณ ที่ใดก็มักจะมีตลาดอยู่ ณ ที่นั้น ตลาดจึงมีมาแต่ครั้งโบราณมาจวบจนปัจจุบัน

ตลาด เป็นอีกหนึ่งสีสรรที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน ตลาดมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากตลาดที่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน และพัฒนามาจนถึงการซื้อขายมาจวบจนปัจจุบัน “ตลาด” จึงกลายเป็นเสมือนอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนมักจะให้ความสนใจและไม่พลาดที่จะต้องแวะเวียนไปสัมผัสบรรยากาศการซื้อขายในตลาดกันเสมอ …. วันนี้ขอแนะนำตลาดที่ได้มีการจัดอันดับว่าเป็นตลาดที่ดีที่สุดในโลก 5 แห่ง 1 ใน 5 แห่งนั้นมีตลาดนัดจตุจักรของไทยติดโผด้วยเช่นกัน

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa