»
S
I
D
E
B
A
R
«
สัมมนา Open Source ความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ
Jun 16th, 2009 by Courseware2u 703 views

STKS ร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนา และฝึกอบรมภาคปฏิบัติการประยุกต์ใช้ Open Source Software ให้กับบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาค นับเป็นก้าวหนึ่งของการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ถูกงบ ถูกกฎหมายในวงการห้องสมุดอีกก้าวหนึ่ง และจะเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในฐานะต้นแบบที่ดีของหน่วยงานในประเทศไทยต่อไป

Share
Zotero มาแล้ว EndNote ถอยห่าง
Apr 22nd, 2009 by Courseware2u 613 views

นักศึกษา นัิกวิจัยย่อมหนีไม่พ้นการอ้างอิงเนื้อหา บทความและทำรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote มาบ้างใช่ไหมครับ แต่ด้วยกระแสความถูกต้องในการใช้ซอฟต์แวร์ควบคู่กับงบประมาณที่จำกัด หลายแห่งคงไม่สามารถจัดหา EndNote สุดยอดโปรแกรมจัดการงานอ้างอิงได้สมบูรณ์อย่างแ่น่นอน ไม่ยากเลยครับ Zotero + FireFox เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือได้ ลองศึกษาความสามารถได้จากเว็บไซต์ STKS Wikibooks ได้ครับ

Share
ซอฟต์แวร์ห้องสมุด
Apr 21st, 2009 by Courseware2u 567 views

รู้สึกแปลกดีเหมือนกันที่ระบบห้องสมุดดีๆ ในเมืองไทยหากได้ยาก ในราคาที่เหมาะสม หรือฟรี อาจจะเพราะสาเหตุอันใดก็แล้วแต่ที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันด้วยกระแสของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) ทำให้หน่วยงานที่สนใจมีระบบห้องสมุดเป็นของตนเอง มีความเป็นไปได้มากขึ้น โดยมีซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น Koha, OpenBiblio, PHPmyLibrary, Joomla + MediaLibrary ไม่ว่าจะเลือกซอฟต์แวร์ใด ก็ควรจะปรึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการและอื่นๆ ประกอบด้วยนะครับ อย่าเลือกตามกระแสนิยม มิฉะนั้นอาจจะน้ำตาเช็ดหัวเข่าได้เหมือนกัน สนใจพูดคุยกับ STKS ได้ครับ

Share
ใช้ Open Source & Freeware ดีๆ กันดีกว่าครับ
Mar 3rd, 2009 by Courseware2u 782 views

เอกสารแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในกลุ่ม Open Source และ Freeware ที่ท่านสามารถเลือกศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรนะครับ

oss-freeware

Share
หากจะหันมาใช้ Koha ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? รองรับการทำงานของห้องสมุดใหญ่ๆ ได้หรือไม่
Feb 15th, 2009 by supaporn 1,317 views

การใช้โปรแกรมอะไรก็ตามที่ต้องทำงานร่วมกันในหลายๆ หน้าที่ และเป็นที่เก็บข้อมูลมากๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเตรียมเรื่องเซิร์ฟเวอร์ หน่วยความจำที่เพียงพอ ซึ่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลมากนัก แต่สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ Read the rest of this entry »

Share
ความมั่นใจในการใช้ Koha
Feb 15th, 2009 by supaporn 1,007 views

เนื่องจาก Koha เป็น Open Source แม้นว่าจะไม่มีบริษัทใดๆ ที่ประกาศตัวว่า พัฒนาต่อยอด Koha เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะ แต่ด้วยความที่เป็น Open Source ทำให้โปรแกรมเมอร์ต่างๆ ที่เป็นมืออาชีพ (ขอเน้นว่ามืออาชีพ และเปิดใจรับ OSS เนื่องจากประเทศไทยยังมีโปรแกรมเมอร์จำนวนมากเช่นกันที่กลัว OSS หรือมีอคติกับ OSS) สามารถแกะโปรแกรมและปรับแต่งได้อย่างแน่นอน ดังนั้น บริษัทพัฒนา Web application ต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งโปรแกรมเมอร์ Freelance ต่างสามารถรับช่วงพัฒนาต่อยอด Koha ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะด้านเทคนิค

Read the rest of this entry »

Share
ถ้าจะนำ Koha มาใช้ จะต้องเตรียมงบประมาณสักแค่ไหน และเวลาในการเปลี่ยนผ่านนานเท่าใด?
Feb 15th, 2009 by supaporn 983 views

งบประมาณในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha อาจจะต้องแยกเป็นหลายกรณี ดังนี้

1. ระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย กรณีที่หน่วยงานมีอยู่แล้วก็คงใช้ระบบเดิมได้ทันที แต่หากหน่วยงานใหม่ก็อาจจะเลือกใช้พัฒนาเอง หรือใช้บริการจาก ISP ที่ให้บริการจะเหมาะสมกว่า ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ หลากหลายราคา
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กรณีนี้คงจะบอกได้ว่า “ศูนย์บาท” เนื่องจาก สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทันที ยิ่งหน่วยงานใดเป็น International ก็สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที แต่ถ้าจะใช้งานในระบบภาษาไทย จำเป็นต้องเตรียมงบประมาณในส่วนการปรับปรุงภาษาไทย อาจติดต่อกับหน่วยงานที่เคยพัฒนาภาษาไทยให้เปิดเผยส่วนนี้ เป็น Open Source ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีด้วย หากทำได้จะเป็น “ศูนย์บาท” ได้ 100% แน่นอน อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่สนใจนำมาใช้ หากไม่มีโปรแกรมเมอร์ที่มีทักษะพอ อาจจะต้องจัดงบประมาณการติดตั้งระบบด้วยซึ่งไม่เกิน 50,000 บาท

Read the rest of this entry »

Share
หากจะนำ Koha มาใช้งาน ห้องสมุดควรเตรียมการอะไรบ้าง เป็นขั้นต่ำ
Feb 15th, 2009 by supaporn 957 views

การเตรียมการประการแรกและสำคัญคือ ความเชื่อมั่นในระบบ Open Source เพราะหากไม่มีความเชื่อมั่น ก็คงทำให้เกิดผลได้ยาก เมื่อมีใจให้แล้วก็สามารถเริ่มงานได้เลย โดยพิจารณาจากความพร้อมทางด้านระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ความรู้ ความสามารถของโปรแกรมเมอร์ของหน่วยงาน

Share
Koha มีความสมบูรณ์มากแค่ไหน เมื่อเทียบกับระบบแพงๆ
Feb 15th, 2009 by supaporn 877 views

ถ้าจะพูดถึงความสมบูรณ์ คงต้องบอกว่า ขึ้นอยู่กับบรรณารักษ์ที่เป็นผู้ดูแลมากกว่า ที่จะต้องการให้โปรแกรมการทำงานของห้องสมุดมีความครอบคลุมทุกประเด็นแค่ไหน เพราะการพัฒนาโปรแกรม Koha ต้องอาศัยบรรณารักษ์ที่มีความชำนาญมากในเรื่องฟังก์ชั่นการทำงานของห้องสมุด ซึ่งสามารถร่วมวิจัยและพัฒนาไปกับทีมพัฒนาได้ ผิดกับโปรแกรมที่ซื้อมาด้วยราคาแพง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือให้พัฒนาอะไร ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบางครั้งก็ได้แบบไม่ตรงใจนัก

Read the rest of this entry »

Share
เครือข่ายห้องสมุดสาธารณสุข (ระบบเปิด)
Feb 9th, 2009 by Courseware2u 678 views

วิทยาลัยสาธารณสุขหลายแ่ห่ง ร่วมกับวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และ นพ.ทวีทอง กออนันตกูล ได้ร่วมกับ STKS พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบเปิดด้วย Koha เกิดเป็นเครือข่ายห้องสมุดสาธารณสุขที่พร้อมให้บริการออนไลน์แบบ 7 x 24 จากทุกที่ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ต อันเป็นแบ่งปันทรัพยากรและประหยัดงบประมาณการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

Share
STKS สัมมนาร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ขอนแก่น
Feb 4th, 2009 by Courseware2u 642 views

STKS ร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาการประยุกต์ใช้ Open Source Software กับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจำนวนมาก และเป็นอีกจุดเริ่มต้นในการประยุกต์ใช้ OSS กับการเรียนการสอน โดยเฉพาะสาขาสารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ และอื่นๆ

kku-oss2009-01-15_02 kku-oss2009-01-15_10 kku-oss2009-01-15_24 kku-oss2009-01-15_52 kku-oss2009-01-15_32 kku-oss2009-01-16_17 kku-oss2009-01-16_31 kku-oss2009-01-16_29

Share
Initiatives for Open Source Software
Jan 26th, 2009 by supaporn 573 views

จั่วหัวมาแบบนี้ ขอบอกก่อนว่า เป็นของประเทศอินเดียนะคะ เพราะอินเดียช่างเป็นประเทศที่ใช้ Open Source กันอย่างแพร่หลายและอย่างเข้มข้นมาก ถึงขนาดตั้ง Open Source Software Resource Centre (OSSRC) โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง IBM ที่อินเดีย และ Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) ที่เมืองมุมไบ  และ Indian Institute of Technology ในบอมเบย์ จุดประสงค์ก็คือ ผลักดันให้เกิดการพัฒนา OSS สนับสนุนการใช้มาตรฐานแบบเปิด (Open standard) ในอินเดีย พัฒนาโครงการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี OSS ให้มีคุณภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนา ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ solution ต่างๆ การศึกษา และเนื้อหาที่ใช้มาตรฐานแบบเปิดในการสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดีย เพราะฉะนั้น OSSRC จึงถูกคาดหวังว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมทางโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ของอินเดียเลยทีเดียว

Share
OSS & Freeware ประจำเครื่องของคุณ
Jan 16th, 2009 by Courseware2u 748 views

โปรแกรม OSS & Freeware ที่ควรติดตั้งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเครื่องสำนักงานทั่วไป รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุด ห้องฝึกอบรมต่างๆ ได้แก่

 • OpenOffice.org โปรแกรมนี้ติดตั้งร่วมกับ Microsoft Office ได้ครับ และเปิดแฟ้มเอกสาร MS Office ได้ทันที รวมทั้งแปลงเป็นเอกสารฟอร์แมต PDF ได้โดยไม่ต้องติดตั้ง Acrobat Professional ลองดูสิครับ ตอนนี้ออกมารุ่น 3.0 แล้วครับ
 • LexiTron โปรแกรมพจนานุกรมไทย อังกฤษ และอังกฤษ ไทยที่พัฒนาโดย NECTEC น่าใช้มาก รุ่นใหม่ มีเสียงให้ฟังได้ด้วยนะครับ
 • Firefox โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เล็กแต่แจ๋ว สั่งพิมพ์หน้าเว็บได้พอดีกับกระดาษ รับรองไม่ตกขอบ อีกทั้งขยายตัวอักษรได้ชัด ไม่ต้องห่วงเวลานำเสนอผลงาน เพียงกดปุ่ม Ctrl + หรือ Ctrl – รวมทั้งโปรแกรมเสริม (Plug-ins) ที่น่าใช้หลากหลาย เช่น FireBug โปรแกรมเสริมสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ควรพลาด โปรแกรม Zotero สำหรับสร้างบรรณานุกรมจากสื่อออนไลน์
 • 7-zip และ IZarc โปรแกรมบีบอัดและคลายแฟ้ม .zip, .rar และอื่นๆ ใช้แทน winzip ได้อย่างดี
 • XnView โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกที่รองรับการทำงาน Metadata หลากหลายรูปแบบ ฟังก์ชันการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งย่อภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ ใส่ Effect ให้กับภาพได้ครั้งละหลายๆ ภาพ
 • VLC media player โปรแกรมแสดง Video หลากหลายฟอร์แมต
 • Audacity โปรแกรมตัดต่อเสียง บันทึกเสียง
 • FreeMind หรือ EDrawMindMap หรือ Dia โปรแกรมสร้างผังความคิด และผังรูปแบบต่างๆ
 • AVG Free โปรแกรมป้องกันไวรัส
 • FileZilla, WinSCP โปรแกรมโอนข้อมูลเข้า Web Server
 • PDF Creator โปรแกรมแปลงเอกสารทุกฟอร์แมตเป็น PDF
 • GIMP โปรแกรมสร้างสรรค์งานกราฟิก ทำงานกับแฟ้มภาพ .psd ที่สร้างด้วย PhotoShop ได้ครับ

เป็นไงครับ แบบนี้แล้วไม่ลองดูอีกหรือครับ

Share
OSS แนะนำจาก UNESCO
Jan 16th, 2009 by Courseware2u 462 views

รวมซอฟต์แวร์ OSS ที่น่าสนใจจาก UNESCO

Share
OSS ที่ใช้ในห้องสมุด
Dec 21st, 2008 by supaporn 1,244 views

โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์สำหรับการใช้งานในห้องสมุด มีหลายโปรแกรมด้วยกัน แบ่งเป็น

Library management system ก็จะมี Koha, PMP, PhpMyLibrary, OpenBiblio

Digital Library Software เช่น Greenstone

Content management system ได้แก่ Membo, eZ publish,  Phone

Courseware tools เช่น Moodle, Spaghettilearning, Claroline

Online journal publishing software: Open Journal System

Institutional archiving software คือ Eprints และ DSpace

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa