»
S
I
D
E
B
A
R
«
สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Jan 22nd, 2011 by satapon 40 views

“สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” หนึ่ง ในหัวข้อการจัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 7” ในหัวข้อ “ราชภัฏร่วมสร้างสังคมดี เทิดไท้บารมี 84 พรรษา” วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน เครือข่าย โดยเฉพาะภาคการศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ ตามแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกับสำนักวิทยบริการฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
WordPress เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์สารพัดประโยชน์
Apr 12th, 2010 by Courseware2u 371 views

WordPress เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สและบริการออนไลน์ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ในกลุ่ม Blog แต่ก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นเครื่องมือพัฒนาเว็บในกลุ่มต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งเว็บส่วนตัว เว็บหน่วยงาน เว็บคลังภาพ คลังความรู้ เว็บจัดการความรู้ และเว็บ e-Learning เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งง่าย และ/หรือสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ฟรี เป็นมิตรที่ดีกับ Google ทำให้เนื้อหาติดอันดับการสืบค้นที่เร็วมาก หลากหลายโปรแกรมเสริม หากท่านใดสนใจพัฒนาเว็บไซต์ลองพิจารณาเลือก WordPress ดูบ้างก็ได้นะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ STKS-Wiki

Read the rest of this entry »

Share
STKS ร่วมกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาบรรณารักษ์ มช.
Feb 26th, 2010 by Courseware2u 277 views

2010-02-25_09-17-45วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผอ.สุภาพร และอาจารย์บุญเลิศ ได้รับเชิญจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่นำเสนอประเด็นน่าสนใจหลากหลายเกี่ยวกับกาีรศึกษาและแนวทางการประยุกต์ใช้ Open Source Software, Freeware และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการจัดการห้องสมุด การบริการทรัพยากรสารสนเทศ อันเป็นหนึ่งรายวิชาที่ภาควิชาฯ ดำเนินการร่วมกับ STKS ทั้งนี้นักศึกษาได้นำเสนออย่างหลากหลาย และมีแนวทางการศึกษาที่น่าสนใจมาก หากมีโอกาส STKS จะร่วมกับภาควิชาฯ นำเสนอผลการศึกษาต่อไป

Read the rest of this entry »

Share
OpenStat โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในกลุ่ม Open Source
Jan 23rd, 2010 by Courseware2u 1,365 views

สำหรับท่านที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติในกลุ่ม Open Source โปรแกรม OpenStat นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://statpages.org/miller/openstat/ โปรแกรมนี้ติดตั้งบนเครื่องพีซี / Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows ได้ง่าย เมื่อติดตั้งแล้วก็สามารถนำไฟล์ที่เตรียมข้อมูลตามข้อกำหนดนำเข้าเพื่อประมวลผลได้ทันที เช่น Text File, CSV,  มีความสามารถรองรับการประมวลผลทางสถิติที่หลากหลาย ท่านที่สนใจลองศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

Share
ความร่วมมือการใช้กลุ่มโอเพนซอร์ส
Jan 6th, 2010 by supaporn 337 views

จากที่ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์ส ได้รวบรวมสภาพการใช้โอเพนซอร์สในประเทศไทย และกลุ่มการใช้โอเพนซอร์สในห้องสมุด รวมทั้งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกลุ่มโอเพนซอร์สด้วยกัน สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://stks.or.th

Share
PLIGG : โปรแกรมสร้างเว็บ Social Bookmark สำหรับวงการห้องสมุด
Oct 17th, 2009 by Courseware2u 832 views

หน้าที่หนึ่งของห้องสมุด ก็คือการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ในปัจจุบันการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ การทำหน้าที่นี้หากใช้คนเพียงจำนวนหนึ่งของห้องสมุด อาจจะไม่สอดรับกับแนวคิด Library 2.0 การเปิดโอกาสให้สมาชิกห้องสมุดร่วมกันแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และช่วยกันโปรโมตว่าเว็บใดเด่น น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อก้าวสู่บริการเชิงรุกอย่างแท้จริงของห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 990 views

อาจารย์รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล จากห้องสมุดสตางค์ มงคงสุข ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนางานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา โดยมีหลากหลายประเด็นที่มีคุณค่าทั้งต่อหน่วนงานที่สนใจเลือกใช้ OSS & Freeware หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ OSS & Freeware และหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาปรับปรุงความสามารถของ OSS โดยอาจารย์ได้กรุณาให้คำแนะนำว่า การเลือกใช้ OSS & Freeware เป็นจริงได้หรือไม่ในองค์กร ทั้งนี้ได้ยกรณีศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบื้องต้นอาจารย์ให้ข้อมูลว่าเป็นไปได้ยากในบางโปรแกรมได้แก่ OpenOffice.org และ Anti Virus เพราะเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์เลือกซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาใช้งาน ส่งผลให้การส่งเสริมการใช้ OpenOffice.org และ Anti Virus ที่เป็น OSS & Freeware ไม่ประสบความสำเร็จ

Read the rest of this entry »

Share
Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร
Sep 20th, 2009 by rungsima 1,327 views

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร มีวิทยากรร่วมเสวนา 6 ท่าน คือ อ.รุจเรขา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  อ.ยุพิน จากศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.อังสนา จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ม.เชียงใหม่  อ.บุญเลิศ จาก STKS  อ.ยุทธนา จาก ม.วลัยลักษณ์ และดร.สันติพัฒน์ บริษัท PTT ICT Solutions ดำเนินรายการโดย อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์ ที่ปรึกษา STKS
Read the rest of this entry »

Share
กรณีศึกษา OSS & Freeware บริษัทพีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 1,311 views

ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี จากบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมเสวนางานประชุมวิชาการของ STKS เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ในหัวข้อ โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร ทั้งนี้ท่านได้กรุณานำเสนอผลการใช้งาน OSS & Freeware ในกลุ่มบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัดที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นกรณศึกษาสำหรับอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาได้อย่างดี

ดร.สันติพัฒน์ ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทพีทีทีฯ เลือกใช้หลากหลายโปรแกรมในกลุ่ม OSS & Freeware โดยมีรูปแบบการเลือกใช้ทั้งที่เป็นตามคำร้องขอจากหน่วยงานภายใน เช่น

 • โปรแกรม Alfresco สำหรับงาน ECM (Enterprise Content Management) ที่มีจุดเด่นในการทำ Document Workflow และระบบ Revision ของเอกสาร
 • โปรแกรมจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha
 • โปรแกรม vTiger สำหรับงาน CRM
 • โปรแกรม ProjectOpen เพื่อการจัดการ/บริการโครงการ

รวมทั้งการเลือกใช้ OSS & Freeware เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานใหม่ขององค์กร ได้แก่

 • OCS Inventory สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • Dimdim สำหรับงาน Web Conference
 • ZoneMinder สำหรับงาน CCTV
 • e-Groupware โดยเฉพาะการจองห้องประชุม
 • OpenVPN สำหรับงาน VPN
 • Promox สำหรับงาน Visualization
 • WordPress สำหรับการพัฒนา Blog เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
การส่งเสริม OSS & Freeware ของ STKS
Sep 17th, 2009 by Courseware2u 580 views

วันที่ 17 กันยายน 2552 STKS ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ในประเด็นเครือข่ายความร่วมมือบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ช่วงหนึ่งของการประชุมวิชาการ คือ การเสวนาโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงแนวคิดของ STKS ในประเด็นการส่งเสริม OSS & Freeware ได้อย่างถูกต้อง ขอโอกาสนี้นำเสนออีกครั้ง

กิจกรรมส่งเสริม OSS & Freeware ของ STKS มีเจตนารมย์เพื่อศึกษาซอฟต์แวร์ OSS & Freeware ที่มีคุณภาพและเหมาะสมทั้งต่อการเรียนการสอน การใช้งานเพื่อให้เป็นซอฟต์แวร์ทางเลือก สำหรับทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่สนใจ ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เลิกการใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มอื่นๆ ออกไป ทั้งนี้หน่วยงานใดที่มีความพร้อมเกี่ยวกับงบประมาณ ก็สามารถดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือจะเลือกแนวทางการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ผสานกับซอฟต์แวรn OSS & Freeware ในบางงาน ทั้งนี้ควรอยู่บนพื้นฐาน “การไม่ละเิมิดลิขสิทธิ์” ใดๆ ทั้งสิ้น

STKS ได้ศึกษาซอฟต์แวร์ OSS & Freeware ไว้หลากหลายกลุ่มทั้งการใช้เพื่อการเรียนการสอน งานสำนักงาน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเพื่อเด็ก/เยาวชน พร้อมเปรียบเทียบความสามารถและแนวทางการประยุกต์ใช้งาน นำเสนอไว้ที่เว็บไซต์ http://stks.or.th/wiki

Read the rest of this entry »

Share
PDF Creator มากกว่าการแปลงเอกสาร PDF
Sep 6th, 2009 by Courseware2u 656 views

การแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับให้เป็นเอกสาร PDF มีมานานแล้ว โดยที่ผ่านมาก็เลือกใช้โปรแกรม Acrobat Professional ด้วยเหตุผลที่หลากหลายออกไป แต่ถ้าหากท่านเน้นเฉพาะการแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเป็นเอกสาร PDF เป็นหลัก และไม่ต้องการเสี่ยงกับปัญหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรม PDF Creator นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้ดี ทั้ง Microsoft Office, PhotoShop, Visio

นอกจากความสามารถแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเป็น PDF แล้ว โปรแกรมยังมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการระบุเมทาดาทาประกอบการสืบค้น และการกำหนดรูปแบบสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหา (Security) ที่เหมาะสม เช่น อนุญาตให้พิมพ์หรือสั่งพิมพ์ไม่ได้ อนุญาตให้คัดลอกได้หรือไม่ได้ เป็นต้น นับเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ ท่านที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่คลังความรู้ออนไลน์ของ STKS

Share
ออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Open Source Software
Aug 22nd, 2009 by Courseware2u 658 views

โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์เช่น Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Microsoft Publisher เป็นอีกโปรแกรมที่หลายๆ ท่านสนใจเลือกศึกษา ใช้งาน สำหรับซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์ส ก็ต้องยกให้กับ Scribus ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ นามบัตร และสิ่งพิมพ์รูปแบบอื่นๆ ตามต้องการ Read the rest of this entry »

Share
Open Source ในกลุ่ม Edutainment
Aug 19th, 2009 by Courseware2u 473 views

สำหรับครอบครัวและสถานศึกษา หากจะลองหันมาให้ลูกหลาน นักเรียนของท่านหัดใช้โปรแกรมในกลุ่ม Edutainment กันก็น่าจะดีนะครับ ลองดูจากรายชื่อโปรแกรมต่อไปนี้ได้ครับ

NASA World Wind ท่องโลกด้วยดาวเทียมจาก NASA
Stellarium ดูดาวด้วย Stellarium
Celestia ท่องอวกาศจำลอง
Tux, of Math Command สนุกกับตัวเลข
TuxTyping ฝึกพิมพ์ดีด
Tux Racer เกมซิ่งเจ้าภูเขา
SuperTux เกมรูปแบบเดียวกับ Mario
LProjects หลากหลายเกมน่าเล่น
School Plays หลากหลายเกมน่าเล่น
BlockCAD ฝึกทักษะด้วย Lego
Scratch ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแนวใหม่จาก MIT Media Lab
StarLogo ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Logo จาก MIT Media Lab
Kid’s Abacus คำนวณเลขสำหรับเด็ก
SpeQ Mathematics ฝึกทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์
Graph ฝึกทักษะการสร้างกราฟคณิตศาสตร์
Share
OSS & Freeware เพื่อการเรียนรู้
Aug 17th, 2009 by Courseware2u 452 views

OSS ที่ดีมีคุณภาพไม่ได้มีเฉพาะ OpenOffice.org หรือ FireFox เท่านั้นนะครับ สำหรับท่านที่สนใจเลือกใช้โปรแกรมทดแทนโปรแกรมจำนวนมากที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตอนนี้ ลองศึกษาได้ที่เว็บไซต์ STKS Wiki โดยแบ่งหมวดซอฟต์แวร์ไว้หลากหลายหมวด เช่น

 • Edutainment
 • Office
 • Graphic
 • พัฒนางานบนเว็บ
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 • Multimedia
 • Utilities
 • Server
 • สำหรับงานเฉพาะด้าน
Share
10 Plugins น่าใช้สำหรับ WordPress
Aug 6th, 2009 by Courseware2u 588 views

Plugins สำหรับ WordPress ที่ STKS เลือกใช้และประทับใจ แลกเปลี่ยนกันดีไหมครับ

1) Add to Any: Share/Save/Bookmark Button : Plugins ที่ช่วยให้ผู้ใช้แนะนำบทความเราไปยัง Web 2.0 อื่นๆ ได้สะดวก

2) Ajax Archives : เยี่ยมมากครับ ช่วยจัดกลุ่มเนื้อหาพร้อมเปิด/ปิดการแสดงผล

3) Ajax Category Dropdown : หมวดเนื้อหาจำนวนมากถูกจัดใหม่เป็น Drop Down List พร้อมสรุปจำนวนบทความในแต่ละหมวดให้อัตโนมัติ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa