»
S
I
D
E
B
A
R
«
STKS สัญจรวันนี้ขึ้นเหนือ
Jul 13th, 2011 by watinee 47 views
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม STKS จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์จัดกิจกรรมร่วมกันในหลักสูตรจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพิ่มทางเลือกให้กับห้องสมุดขนาดย่อมได้มีทางเลือก ILS ระบบเปิดเพิ่มขึ้น
Share
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ศวท. แผนงานไอซีที สสส. และ OpenDream
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 570 views

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. และ แผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล บริษัทโอเพนดรีม ได้มีโครงการความร่วมมือกับ STKS กับ สสส. 4 โครงการ

1. โครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลประเทศไทย http://dlib.in.th สสส. ริเริ่มขึ้นจากการที่มีการทำดิจิทัลขึ้นมามาก เพื่อให้สามารถสืบค้นผ่านกันได้ พบว่ายังมีปัญหามาตรฐานต่างๆ เช่น OAI เช่น ดึงข้อมูลภาษาไทยไม่ได้ ได้เริ่มจากข้อมูลด้านผ้า ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการทำข้อตกลงเรื่องมาตรฐานร่วมกัน ช่วยสืบค้นข้ามฐานข้อมูลได้ ลดเวลาของผู้ใช้ จากเดิมที่ผู้ใช้ต้องการทำการสืบค้นจากทีละฐานข้อมูลคล้าย Single Search ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

Read the rest of this entry »

Share
ติดตั้ง Plug-in ถ่ายโอนรายการบรรณานุกรมจาก Amazon.com ให้กับ Openbiblio
Aug 21st, 2009 by jirawat 1,316 views

เป็นบรรณารักษ์ งานล้นมือ..

ไหนจะบริการตอบคำถาม บริการยืมคืน จัดหนังสือขึ้นชั้นให้บริการ เหนื่อยจัง..

แล้วยังจะต้องลงรายการบรรณานุกรมหนังสือในฐานข้อมูลอีก..

หนังสือภาษาไทยน่ะพอทำได้..

แต่ภาษาอังกฤษนี่สิ.. บางทีอ่านไม่รู้เรื่อง.. แถมเยอะอีก.. จะลงรายการยังไงดีล่ะ..

เสียงสวรรค์: เราช่วยท่านได้ ด้วย Plug-in ถ่ายโอนรายการบรรณานุกรมจาก Amazon.com จากนี้ไป ท่านไม่ต้องลงรายการบรรณานุกรมเองทั้งหมดแล้ว

Read the rest of this entry »

Share
ปลั๊กอินถ่ายโอนรายการบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ openbiblio
Jun 28th, 2009 by prasit 819 views

ถึงแม้ว่า โปรแกรม openbiblio เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดกลางถึงเล็ก แต่โปรแกรมมีความสามารถที่โดดเด่นน่าสนใจไม่แพ้โปรแกรมขนาดใหญ่ เนื่องจากใช้มาตรฐานการลงรายการแบบ MARC จึงมีปลั๊กอินสำหรับถ่ายโอนรายการบรรณานุกรมจากระบบอื่นที่ใช้มาตรฐาน MARC เหมือนกัน ซึ่งทำให้บรรณารักษ์ไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์หมวดหมู่ หัวเรือง ฯลฯ อีก เพียงแค่ถ่ายโอนรายการบรรณานุกรมที่เหมือนกันจากระบบอื่น แล้วปรับให้เหมาะสมกับห้องสมุดของตน  เพียงแค่นี้ก็เพิ่มความรวดเร็วในการลงรายการและสามารถนำขึ้นให้บริการผู้ใช้ได้ทันเวลา ปลั๊กอินที่น่าสนใจก็คือ ปลั๊กอินถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ จาก Amazon.com และ Library of Congress แต่ปลั๊กอินแยกออกจากตัวโปรแกรม จึงต้องติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง หากห้องสมุดที่ใช้โปรแกรม openbiblio อยู่แล้วหรือสนใจใช้โปรแกรมนี้ สามารถดาวน์โหลดปลั๊กอินจาก http://obiblio.sourceforge.net/index.php/Main/AddOns และดูวิธีการติด
ตั้งปลั๊กจากไฟล์ install ในตัวปลั๊กอิน

ตัวอย่างปลั๊กอิน Amazon

ปลั๊กอิน amazon

ปลั๊กอิน amazon

Share
ซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติเล็กแต่แจ๋ว OpenBiblio ใช้่จริงแล้ว
Jun 5th, 2009 by Courseware2u 848 views

ศวท. ได้ให้คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรม OpenBiblio อันเป็นซอฟต์แวร์จัดการห้องสมุดอัตโนมัติที่ประกอบด้วยฟังก์ชัน OPAC, ลงรายการหนังสือ/ทรัพยากรสารสนเทศ และยืม/คืน ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยมีการใช้งานระบบจริง ก่อนหน้านี้ รก.ผอ.สุภาพร และทีมได้ไปติดตั้งให้กับโรงเรียนพระปริยติธรรม ที่จังหวัดน่าน และเชียงราย และอยู่ระหว่างการทดสอบระบบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ต่อไป

openbiblio-01 openbiblio02

Share
OSS กับการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์
Jan 16th, 2009 by Courseware2u 809 views

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไม่ได้มีจุดเด่นเฉพาะการใช้งานสำนักงานด้วย OpenOffice.org เท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษ์ หรือสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เช่น

  1. การใช้โปรแกรม Firefox พร้อม Plug-ins Zotero ในการศึกษาการทำบรรณานุกรมออนไลน์ แทนโปรแกรม Endnote
  2. การใช้โปรแกรม OpenBiblio พร้อม AppServ แนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นักศึกษาจะสามารถเห็นภาพของการสร้างสมาชิกห้องสมุด การลงรายการหนังสือ พร้อม MARC21 ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุน OPAC อันเป็นหัวใจในการสืบค้นของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  3. การใช้โปรแกรม Greenstone ในการเรียนการสอน Metadata
  4. การใช้โปรแกรม XnView ในการเรียนการสอนเรื่อง Image Metadata
  5. การใช้โปรแกรม Audacity ในการเีรียนการสอนเรื่อง Audio Metadata

โดยโปรแกรมทั้งหมดที่แนะนำสามารถทำงานได้กับ Microsoft Windows ได้ทันทีครับ ลองศึกษาหรือนำไปประยุกต์กันดูไหมครับ

Share
OSS ที่ใช้ในห้องสมุด
Dec 21st, 2008 by supaporn 1,244 views

โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์สำหรับการใช้งานในห้องสมุด มีหลายโปรแกรมด้วยกัน แบ่งเป็น

Library management system ก็จะมี Koha, PMP, PhpMyLibrary, OpenBiblio

Digital Library Software เช่น Greenstone

Content management system ได้แก่ Membo, eZ publish,  Phone

Courseware tools เช่น Moodle, Spaghettilearning, Claroline

Online journal publishing software: Open Journal System

Institutional archiving software คือ Eprints และ DSpace

Share
OSS4Lib
Oct 31st, 2008 by supaporn 816 views

โปรแกรมสำหรับห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นโอเพ่นซอร์ส มีอยู่หลายตัว เช่น Koha, OpenBiblio, PhpMyLibrary, Evergreen เป็นต้น ถ้าลองค้นคำว่า OSS4Lib จะเห็นว่า ซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สมีมากมายที่อยากจะศึกษาไปซะทุกตัวแล้วเผยแพร่เป็นทางเลือกให้กับห้องสมุดประเทศไทย ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมศึกษาพัฒนาโปรแกรม Koha ได้เรียบร้อยแล้ว และใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังศึกษาโปรแกรมทางห้องสมุดอีกหลายตัว เช่น โปรแกรม OpenBiblio, PhyMyLibrary เป็นต้น ท่านผู้ใดสนใจที่จะศึกษาพัฒนาร่วมกัน หรือต้องการที่จะขอใช้โปรแกรมกับทาง ศวท. ทางเรายินดีค่ะ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa