»
S
I
D
E
B
A
R
«
Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร
Sep 20th, 2009 by rungsima 1,327 views

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร มีวิทยากรร่วมเสวนา 6 ท่าน คือ อ.รุจเรขา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  อ.ยุพิน จากศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.อังสนา จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ม.เชียงใหม่  อ.บุญเลิศ จาก STKS  อ.ยุทธนา จาก ม.วลัยลักษณ์ และดร.สันติพัฒน์ บริษัท PTT ICT Solutions ดำเนินรายการโดย อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์ ที่ปรึกษา STKS
Read the rest of this entry »

Share
กรณีศึกษา OSS & Freeware บริษัทพีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 1,311 views

ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี จากบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมเสวนางานประชุมวิชาการของ STKS เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ในหัวข้อ โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร ทั้งนี้ท่านได้กรุณานำเสนอผลการใช้งาน OSS & Freeware ในกลุ่มบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัดที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นกรณศึกษาสำหรับอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาได้อย่างดี

ดร.สันติพัฒน์ ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทพีทีทีฯ เลือกใช้หลากหลายโปรแกรมในกลุ่ม OSS & Freeware โดยมีรูปแบบการเลือกใช้ทั้งที่เป็นตามคำร้องขอจากหน่วยงานภายใน เช่น

 • โปรแกรม Alfresco สำหรับงาน ECM (Enterprise Content Management) ที่มีจุดเด่นในการทำ Document Workflow และระบบ Revision ของเอกสาร
 • โปรแกรมจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha
 • โปรแกรม vTiger สำหรับงาน CRM
 • โปรแกรม ProjectOpen เพื่อการจัดการ/บริการโครงการ

รวมทั้งการเลือกใช้ OSS & Freeware เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานใหม่ขององค์กร ได้แก่

 • OCS Inventory สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • Dimdim สำหรับงาน Web Conference
 • ZoneMinder สำหรับงาน CCTV
 • e-Groupware โดยเฉพาะการจองห้องประชุม
 • OpenVPN สำหรับงาน VPN
 • Promox สำหรับงาน Visualization
 • WordPress สำหรับการพัฒนา Blog เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
PDF Creator มากกว่าการแปลงเอกสาร PDF
Sep 6th, 2009 by Courseware2u 656 views

การแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับให้เป็นเอกสาร PDF มีมานานแล้ว โดยที่ผ่านมาก็เลือกใช้โปรแกรม Acrobat Professional ด้วยเหตุผลที่หลากหลายออกไป แต่ถ้าหากท่านเน้นเฉพาะการแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเป็นเอกสาร PDF เป็นหลัก และไม่ต้องการเสี่ยงกับปัญหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรม PDF Creator นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้ดี ทั้ง Microsoft Office, PhotoShop, Visio

นอกจากความสามารถแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเป็น PDF แล้ว โปรแกรมยังมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการระบุเมทาดาทาประกอบการสืบค้น และการกำหนดรูปแบบสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหา (Security) ที่เหมาะสม เช่น อนุญาตให้พิมพ์หรือสั่งพิมพ์ไม่ได้ อนุญาตให้คัดลอกได้หรือไม่ได้ เป็นต้น นับเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ ท่านที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่คลังความรู้ออนไลน์ของ STKS

Share
ติดตั้ง Plug-in ถ่ายโอนรายการบรรณานุกรมจาก Amazon.com ให้กับ Openbiblio
Aug 21st, 2009 by jirawat 1,315 views

เป็นบรรณารักษ์ งานล้นมือ..

ไหนจะบริการตอบคำถาม บริการยืมคืน จัดหนังสือขึ้นชั้นให้บริการ เหนื่อยจัง..

แล้วยังจะต้องลงรายการบรรณานุกรมหนังสือในฐานข้อมูลอีก..

หนังสือภาษาไทยน่ะพอทำได้..

แต่ภาษาอังกฤษนี่สิ.. บางทีอ่านไม่รู้เรื่อง.. แถมเยอะอีก.. จะลงรายการยังไงดีล่ะ..

เสียงสวรรค์: เราช่วยท่านได้ ด้วย Plug-in ถ่ายโอนรายการบรรณานุกรมจาก Amazon.com จากนี้ไป ท่านไม่ต้องลงรายการบรรณานุกรมเองทั้งหมดแล้ว

Read the rest of this entry »

Share
Open Source ในกลุ่ม Edutainment
Aug 19th, 2009 by Courseware2u 473 views

สำหรับครอบครัวและสถานศึกษา หากจะลองหันมาให้ลูกหลาน นักเรียนของท่านหัดใช้โปรแกรมในกลุ่ม Edutainment กันก็น่าจะดีนะครับ ลองดูจากรายชื่อโปรแกรมต่อไปนี้ได้ครับ

NASA World Wind ท่องโลกด้วยดาวเทียมจาก NASA
Stellarium ดูดาวด้วย Stellarium
Celestia ท่องอวกาศจำลอง
Tux, of Math Command สนุกกับตัวเลข
TuxTyping ฝึกพิมพ์ดีด
Tux Racer เกมซิ่งเจ้าภูเขา
SuperTux เกมรูปแบบเดียวกับ Mario
LProjects หลากหลายเกมน่าเล่น
School Plays หลากหลายเกมน่าเล่น
BlockCAD ฝึกทักษะด้วย Lego
Scratch ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแนวใหม่จาก MIT Media Lab
StarLogo ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Logo จาก MIT Media Lab
Kid’s Abacus คำนวณเลขสำหรับเด็ก
SpeQ Mathematics ฝึกทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์
Graph ฝึกทักษะการสร้างกราฟคณิตศาสตร์
Share
OSS & Freeware เพื่อการเรียนรู้
Aug 17th, 2009 by Courseware2u 452 views

OSS ที่ดีมีคุณภาพไม่ได้มีเฉพาะ OpenOffice.org หรือ FireFox เท่านั้นนะครับ สำหรับท่านที่สนใจเลือกใช้โปรแกรมทดแทนโปรแกรมจำนวนมากที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตอนนี้ ลองศึกษาได้ที่เว็บไซต์ STKS Wiki โดยแบ่งหมวดซอฟต์แวร์ไว้หลากหลายหมวด เช่น

 • Edutainment
 • Office
 • Graphic
 • พัฒนางานบนเว็บ
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 • Multimedia
 • Utilities
 • Server
 • สำหรับงานเฉพาะด้าน
Share
นำ IM มาประยุกต์ให้บริการตอบคำถามบนหน้าจอแสดงผลการค้น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Openbiblio
Aug 13th, 2009 by prasit 496 views

เป็นส่วนหนึ่งของข้อดีในการเอาโอเพนซอร์สมาใช้ คือ เราสามารถจะพัฒนาเพิ่มเติมในตัวระบบได้ทันทีตามที่เราต้องการ ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Openbiblio เราสามารถนำบริการตอบคำถามบริการส่งผ่านข้อความหรือคุยตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์ (Instant Messaging-IM)  มาประยุกต์ใช้บริการช่วยตอบคำถามสำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาขณะการค้นข้อมูล และถามปัญหาอื่นๆ หรือแนะนำทรัพยากรใหม่ โดยสามารถขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ได้ทันทีโดยการนำโค้ดของโปรแกรม ในที่นี้ขอแนะนำ 2 ตัว คือ Meebo me wedget และ MSN Web Messenger ที่เป็นที่นิยมใช้ มาแปะไว้ที่หน้าแสดงผลการค้น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Openbiblio ได้นำ MSN Web Messenger มาใช้ดังตัวอย่างหน้าแสดงผลการค้นจากรูปด้านล่างนี้

IM บน หน้าแสดงผลการค้น

 

Share
ซอฟต์แวร์ทางเลือกเพื่อการเรียนการสอน
Aug 4th, 2009 by Courseware2u 371 views

Open Source Software นอกจากโปรแกรม OpenOffice.org ยังมีอีกหลากหลายโปรแกรมที่สามารถเลือกไปใช้ปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยเว็บไซต์ SchoolForget ได้แนะนำโปรแกรมไว้หลากหลาย ครู อาจารย์ที่สนใจโปรแกรม Open Source ลองไปเลือกใช้กันดูสิครับ

Share
เชิญร่วมสำรวจการใช้ OSS & Freeware และ Web 2.0
Jul 8th, 2009 by Courseware2u 403 views

เชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจการประยุกต์ใช้ Open Source Software & Freeware และเว็บ 2.0

Share
ค้นหาผลงานที่ใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons
Jul 7th, 2009 by jirawat 567 views

นางสาว B กำลังทำสไลด์การนำเสนอด้วยโปรแกรม Impress (หนึ่งในโปรแกรมในชุด Openoffice.org ซึ่งเป็น Open source software ทำงานได้เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Powerpoint คือ ใช้ในการนำเสนอ ลองดาวน์โหลดไปลองใช้ได้จากที่นี่.. http://download.openoffice.org/index.html)

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำสไลด์การนำเสนอของเธอก็คือ.. รูปภาพ..

เธอชอบใช้รูปภาพ เพราะว่า “ก็มันทำให้สไลด์ดูมีชีวิตชีวาดีนี่คะ ขาดไม่ได้เลยนะ รูปเนี่ย..”

ก่อนที่จะมีความรู้เกี่ยวกับ “สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์” วิธีการที่เธอใช้คือ

“ก็หาจากใน google แหละค่ะ แล้วก็ ก๊อป แปะ ก๊อป แปะ [copy-paste] ง่ายจะตาย โฮะ ๆ ^0^”

แล้วหลังจากมีความรู้เรื่องครีเอทีฟคอมมอนส์ล่ะ?

Read the rest of this entry »

Share
STKS ร่วมงานวิชาการ 60 ปี มศว.
Jun 30th, 2009 by Courseware2u 490 views

STKS ได้รับเชิญจาก มศว. ให้ไปร่วมออกบูตและเป็นวิทยากรประสบการณ์การสร้างสื่อเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้โอเพนซอร์ส (Open Source) เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 2552 ณ มศว. ประสานมิตร

Share
สัมมนา Open Source ความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ
Jun 16th, 2009 by Courseware2u 703 views

STKS ร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนา และฝึกอบรมภาคปฏิบัติการประยุกต์ใช้ Open Source Software ให้กับบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาค นับเป็นก้าวหนึ่งของการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ถูกงบ ถูกกฎหมายในวงการห้องสมุดอีกก้าวหนึ่ง และจะเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในฐานะต้นแบบที่ดีของหน่วยงานในประเทศไทยต่อไป

Share
ซอฟต์แวร์ห้องสมุด
Apr 21st, 2009 by Courseware2u 567 views

รู้สึกแปลกดีเหมือนกันที่ระบบห้องสมุดดีๆ ในเมืองไทยหากได้ยาก ในราคาที่เหมาะสม หรือฟรี อาจจะเพราะสาเหตุอันใดก็แล้วแต่ที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันด้วยกระแสของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) ทำให้หน่วยงานที่สนใจมีระบบห้องสมุดเป็นของตนเอง มีความเป็นไปได้มากขึ้น โดยมีซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น Koha, OpenBiblio, PHPmyLibrary, Joomla + MediaLibrary ไม่ว่าจะเลือกซอฟต์แวร์ใด ก็ควรจะปรึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการและอื่นๆ ประกอบด้วยนะครับ อย่าเลือกตามกระแสนิยม มิฉะนั้นอาจจะน้ำตาเช็ดหัวเข่าได้เหมือนกัน สนใจพูดคุยกับ STKS ได้ครับ

Share
STKS สัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Mar 23rd, 2009 by Courseware2u 713 views

STKS ร่วมกับหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา และอบรมฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด ในหัวข้อ “Open Sourcr Software & Web 2.0 ในการจัดการสารสนเทศ” วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2552 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงทั้งจากนักศึกษา บุคลากรสำนักวิชาฯ บุคลากรสำนักบรรณสาร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งได้รับความกรุณาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยา่ยในเรื่องประสบการณ์การใช้ OSS ด้วย

Share
ใช้ Open Source & Freeware ดีๆ กันดีกว่าครับ
Mar 3rd, 2009 by Courseware2u 782 views

เอกสารแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในกลุ่ม Open Source และ Freeware ที่ท่านสามารถเลือกศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรนะครับ

oss-freeware

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa