»
S
I
D
E
B
A
R
«
Open Journal System (OJS)
Jun 28th, 2011 by pornpan 344 views

OJS คือ โปรแกรมโอเพนซอร์สในการจัดพิมพ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนกระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ทั้งในส่วนของผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และบรรณาธิการ

กระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ได้แก่
1. การนำเสนอต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์และการประเมินคุณภาพบทความระบบออนไลน์
2. การจัดการกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ทุกขั้นตอนระบบออนไลน์
3. การจัดทำดัชนีเพื่อการสืบค้นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
4. เครื่องมือหรือกลไกในการจัดพิมพ์ต้นฉบับแต่ละรายการ
5. การสื่อสารกับผู้เสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ และผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบอีเมลในทุกขั้นตอน

ด้วยศักยภาพการจัดการของระบบ OJS ดังกล่าว จึงเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างเสริมคุณภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

บรรณานุกรม:
ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ และ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ. (2548). Open Journal System: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์. วารสารห้องสมุด, 49(2), 1-16.

Share
แนะนำโปรแกรมห้องสมุดดิจิทัลโอเพนซอร์ส streetprint
Jul 14th, 2009 by prasit 1,349 views

เป็นโปรแกรมห้องสมุดดิจิทัลที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง แม้ว่าจะไม่อินเทรนด์ เหมือน  greestone และ dspace แต่การติดตั้งระบบ และเรียนรู้การใช้งานระบบได้ง่ายกว่า  โดยไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็สามารถติดตั้งระบบได้เอง ใช้มาตรฐานเมทาดาทาดับลินคอร์ในลงรายการและสามารถใช้ในการเรียนการสอนในสาขาบรรณารักษ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการติดตั้งระบบสามารถติดต้งโดยจำลองเว็บเซอร์เวอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น ใช้ appserv ระบบรองรับไฟล์รูปภาพหรือไฟล์มีเดียทุกนามสกุล โดยท่านที่สนใจสามารถไปดาวน์โหลดได้ ที่ http://www.streetprint.org

ตัวอย่างโปรแกรม

streetprint

Share
ปลั๊กอินถ่ายโอนรายการบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ openbiblio
Jun 28th, 2009 by prasit 819 views

ถึงแม้ว่า โปรแกรม openbiblio เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดกลางถึงเล็ก แต่โปรแกรมมีความสามารถที่โดดเด่นน่าสนใจไม่แพ้โปรแกรมขนาดใหญ่ เนื่องจากใช้มาตรฐานการลงรายการแบบ MARC จึงมีปลั๊กอินสำหรับถ่ายโอนรายการบรรณานุกรมจากระบบอื่นที่ใช้มาตรฐาน MARC เหมือนกัน ซึ่งทำให้บรรณารักษ์ไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์หมวดหมู่ หัวเรือง ฯลฯ อีก เพียงแค่ถ่ายโอนรายการบรรณานุกรมที่เหมือนกันจากระบบอื่น แล้วปรับให้เหมาะสมกับห้องสมุดของตน  เพียงแค่นี้ก็เพิ่มความรวดเร็วในการลงรายการและสามารถนำขึ้นให้บริการผู้ใช้ได้ทันเวลา ปลั๊กอินที่น่าสนใจก็คือ ปลั๊กอินถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ จาก Amazon.com และ Library of Congress แต่ปลั๊กอินแยกออกจากตัวโปรแกรม จึงต้องติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง หากห้องสมุดที่ใช้โปรแกรม openbiblio อยู่แล้วหรือสนใจใช้โปรแกรมนี้ สามารถดาวน์โหลดปลั๊กอินจาก http://obiblio.sourceforge.net/index.php/Main/AddOns และดูวิธีการติด
ตั้งปลั๊กจากไฟล์ install ในตัวปลั๊กอิน

ตัวอย่างปลั๊กอิน Amazon

ปลั๊กอิน amazon

ปลั๊กอิน amazon

Share
ชุมชน Drupal โอเพนซอร์ส cms สำหรับสร้างเว็บไซต์ห้องสมุดที่ไม่ธรรมดา
Jun 27th, 2009 by prasit 835 views

Drupal เป็น โอเพนซอร์ส CMS สำหรับการสร้างเว็บไซต์ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รองรับการทำเว็บไซต์ web 2.0 ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าเว็บไซต์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ และในปัจจุบันมีผู้พัฒนาโมดูลสำหรับห้องสมุด (Library modules) ที่น่าสนใจ รวมทั้งชุมชุนออนไลน์ที่ช่วยเหลือ แนะนำในการนำ Drupal มาใช้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.drupalib.interoperating.info/ และ http://groups.drupal.org/libraries

Share
คลังดาวน์โหลดแม่แบบเว็บไซต์ (Web template) ฟรีๆๆ
Jun 19th, 2009 by Courseware2u 1,725 views

Open Source Web Design (http://www.oswd.org/) คลังดาวน์โหลดแม่แบบเว็บไซต์ (Web template) ฟรีๆๆ มากกว่า 2,000 แบบ ลองดูกันนะครับ จะได้มีแนวทางการออกแบบเว็บสวยๆ ฟรีๆ ได้ง่ายๆ

Share
jQuery UI ไม้เด็ดชาวเว็บ
May 9th, 2009 by Courseware2u 792 views

สุดยอดเว็บไซต์ที่ชาวเว็บทุกคนไม่ควรพลาด jQuery UI เพราะเป็นแหล่งร่วมเครื่องมือดีๆ ในกลุ่มโอเพนซอร์สที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานเว็บไซต์ได้หลากหลาย โปรแกรมส่วนมากเขียนด้วย JavaScript ที่พร้อมนำมาใช้งานได้ทันที ยังไงอย่าลืมแวะไปเลือกใช้งานกันดูนะครับ

Share
หากจะหันมาใช้ Koha ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? รองรับการทำงานของห้องสมุดใหญ่ๆ ได้หรือไม่
Feb 15th, 2009 by supaporn 1,317 views

การใช้โปรแกรมอะไรก็ตามที่ต้องทำงานร่วมกันในหลายๆ หน้าที่ และเป็นที่เก็บข้อมูลมากๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเตรียมเรื่องเซิร์ฟเวอร์ หน่วยความจำที่เพียงพอ ซึ่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลมากนัก แต่สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ Read the rest of this entry »

Share
STKS สัมมนาร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ขอนแก่น
Feb 4th, 2009 by Courseware2u 642 views

STKS ร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาการประยุกต์ใช้ Open Source Software กับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจำนวนมาก และเป็นอีกจุดเริ่มต้นในการประยุกต์ใช้ OSS กับการเรียนการสอน โดยเฉพาะสาขาสารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ และอื่นๆ

kku-oss2009-01-15_02 kku-oss2009-01-15_10 kku-oss2009-01-15_24 kku-oss2009-01-15_52 kku-oss2009-01-15_32 kku-oss2009-01-16_17 kku-oss2009-01-16_31 kku-oss2009-01-16_29

Share
OSS & Freeware ประจำเครื่องของคุณ
Jan 16th, 2009 by Courseware2u 748 views

โปรแกรม OSS & Freeware ที่ควรติดตั้งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเครื่องสำนักงานทั่วไป รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุด ห้องฝึกอบรมต่างๆ ได้แก่

 • OpenOffice.org โปรแกรมนี้ติดตั้งร่วมกับ Microsoft Office ได้ครับ และเปิดแฟ้มเอกสาร MS Office ได้ทันที รวมทั้งแปลงเป็นเอกสารฟอร์แมต PDF ได้โดยไม่ต้องติดตั้ง Acrobat Professional ลองดูสิครับ ตอนนี้ออกมารุ่น 3.0 แล้วครับ
 • LexiTron โปรแกรมพจนานุกรมไทย อังกฤษ และอังกฤษ ไทยที่พัฒนาโดย NECTEC น่าใช้มาก รุ่นใหม่ มีเสียงให้ฟังได้ด้วยนะครับ
 • Firefox โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เล็กแต่แจ๋ว สั่งพิมพ์หน้าเว็บได้พอดีกับกระดาษ รับรองไม่ตกขอบ อีกทั้งขยายตัวอักษรได้ชัด ไม่ต้องห่วงเวลานำเสนอผลงาน เพียงกดปุ่ม Ctrl + หรือ Ctrl – รวมทั้งโปรแกรมเสริม (Plug-ins) ที่น่าใช้หลากหลาย เช่น FireBug โปรแกรมเสริมสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ควรพลาด โปรแกรม Zotero สำหรับสร้างบรรณานุกรมจากสื่อออนไลน์
 • 7-zip และ IZarc โปรแกรมบีบอัดและคลายแฟ้ม .zip, .rar และอื่นๆ ใช้แทน winzip ได้อย่างดี
 • XnView โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกที่รองรับการทำงาน Metadata หลากหลายรูปแบบ ฟังก์ชันการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งย่อภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ ใส่ Effect ให้กับภาพได้ครั้งละหลายๆ ภาพ
 • VLC media player โปรแกรมแสดง Video หลากหลายฟอร์แมต
 • Audacity โปรแกรมตัดต่อเสียง บันทึกเสียง
 • FreeMind หรือ EDrawMindMap หรือ Dia โปรแกรมสร้างผังความคิด และผังรูปแบบต่างๆ
 • AVG Free โปรแกรมป้องกันไวรัส
 • FileZilla, WinSCP โปรแกรมโอนข้อมูลเข้า Web Server
 • PDF Creator โปรแกรมแปลงเอกสารทุกฟอร์แมตเป็น PDF
 • GIMP โปรแกรมสร้างสรรค์งานกราฟิก ทำงานกับแฟ้มภาพ .psd ที่สร้างด้วย PhotoShop ได้ครับ

เป็นไงครับ แบบนี้แล้วไม่ลองดูอีกหรือครับ

Share
OSS แนะนำจาก UNESCO
Jan 16th, 2009 by Courseware2u 462 views

รวมซอฟต์แวร์ OSS ที่น่าสนใจจาก UNESCO

Share
จัดการความรู้ด้วย Wiki
Aug 25th, 2008 by Courseware2u 759 views

เมื่อได้ยินคำว่า Wiki หลายๆ ท่านอาจจะนึกถึง Wikipedia เว็บไซต์สารานุกรมเสรีที่ใหญ่มากบนโลกอินเทอร์เน็ต แต่ท่านจะทราบไหมว่า Wiki เป็นเครื่องมือหนึ่งในกลุ่ม Web 2.0 ที่ช่วยให้การสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่าย สะดวกในรูปแบบร่วมด้วยช่วยกัน “เขียน” และ “แก้ไข” โดยซอฟต์แวร์ที่ทำงานในลักษณะ Wiki มีให้เลือกมากมาย ไม่ใช่เฉพาะ MediaWiki ที่ใช้พัฒนา Wikipeida เท่านั้น สำหรับท่านที่สนใจศึกษาหรือเลือกใช้ Wiki ลองเข้าไปที่ http://www.wikimatrix.org ดูสิครับ แล้วลองเลือกพร้อมเปรียบเทียบความสามารถแต่ละด้านด้วยตนเอง ก่อนเลือกใช้งาน Read the rest of this entry »

Share
จัดการความรู้ด้วย Blog
Aug 25th, 2008 by Courseware2u 662 views

Blog หรือ web Log เครื่องมือช่วยจดบันทึกรายวัน หรือ Diary ในรูปแบบออนไลน์ที่นำมาใช้จัดการความรู้ได้ดีมากโปรแำกรมหนึ่ง โดยเว็บไซต์ http://gotoknow.org นับเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้ Blog โด่งดังมาก เนื่องจากระบบที่ใช้ง่าย แบบเดียวกับพิมพ์งานด้วย Word เหมาะกับผู้ใช้ทุกกลุ่มในองค์กร Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ เลือกใช้ OSS & Freeware ได้อย่างไร
Feb 8th, 2008 by Courseware2u 591 views

เครื่องบริการผู้ใช้ในห้องสมุด หรือศูนย์บริการสารสนเทศหลายๆ ที่มักจะไม่ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ครบทุกเครื่อง หรือครบทุกโปรแกรม แต่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้บริการผู้ใช้ หากสามารถจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Windows ติดตั้งกับเครื่องบริการทุกเครื่อง โปรแกรมที่เหลือเลือกใช้โปรแกรม Open Source & Freeware ที่เหมาะสม น่าจะเป็นทางเลือกที่สดใสสำหรับห้องสมุด หรือศูนย์บริการสารสนเทศได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะ OpenOffice.org นับเป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดแฟ้มเอกสาร Microsoft Office ได้ทันที หรือบันทึกกลับเป็นฟอร์แมตดังกล่าวก็ได้

Share
Web archiving
Jan 26th, 2008 by supaporn 539 views

จากการที่ในทุกวันนี้ผู้คนหาสารสนเทศจากเวิล์ดไวด์เว็บเป็นหลัก วิถีของการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษเปลี่ยนไป เว็บเพจเข้ามาแทนที่จดหมายข่าว บลอคกลายเป็นบันทึกประจำวัน แบบฟอร์มและเอกสารทางราชการสามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้จากเว็บมากกว่าในรูปของกระดาษ แต่วงจรชีวิตของเว็บมีอายุโดยเฉลี่ยเพียง 44-75 วันเท่านั้น เพราะฉะนั้น เว็บไซต์ที่เคยเข้าไปค้นสารสนเทศ วันดีคืนดีก็อาจหายไปได้เช่นกัน Read the rest of this entry »

Share
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (2)
Jan 20th, 2008 by Faci' 2,090 views

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในส่วนขอศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อันสอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ1 ระยะที่ 5 ปีที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549-กันยายน พ.ศ.2554) กิจกรรมที่ 5ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 7 การจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเฉพาะในส่วนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในด้านการรวบรวม การบริหารจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสาสนเทศ (Science and Technology Knowledge Services) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เสนอระบบการบริหารจัดการคลังข้อมูลงานศึกษาและใช้ประโยชน์พรรณไม้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำระบบข้อมูลการศึกษาพรรณไม้ ที่สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ระหว่างโรงเรียนสมาชิกและระหว่างโรงเรียนสมาชิกกับ STKS บนระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและชีวภาพร่วมกับ สวทช. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพสิ่งประดิษฐิ์ของนักเรียนในโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa