»
S
I
D
E
B
A
R
«
การเข้าถึงงานวิจัยอย่างไม่มีข้อจำกัด (open access) ได้รับความสนใจมากขึ้น
Feb 15th, 2012 by tipparat 129 views

การเข้าถึงงานวิจัยอย่างไม่มีข้อจำกัดได้ถูกผลักดันอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในอดีตการเข้าถึงงานวิจัยอย่างไม่มีข้อจำกัดได้ถูกสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และต้องการแก้ปัญหาทางการเงินของห้องสมุด แต่ปัจจุบันได้ถูกสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางการแพทย์ของโลก และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลงานมากขึ้นทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ก่อนนักวิจัยสามารถศึกษาบทความวิจัยได้ไม่กี่ร้อยเรื่องในหนึ่งเดือน แต่ต่อไปนักวิจัยอาจศึกษาบทความวิจัยได้หลายพันเรื่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างมากในการเข้าถึงงานวิจัยอย่างไม่มีข้อจำกัด แต่มีบทความวิจัยที่สามารถเข้าถึงได้อย่างไม่มีข้อจำกัดไม่ถึงร้อยละ 10 ของบทความทั้งหมด แต่เชื่อว่าในอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้าจะมีบทความที่สามารถเข้าถึงโดยผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 จากการผลักดันให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่มีข้อจำกัดทำให้สำนักพิมพ์บางแห่งทดลองทำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เผยแพร่บทความผ่านอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตัวอย่างโดยให้ผู้เขียนบทความเป็นผู้จ่ายค่าบริการเพื่อให้บทความของพวกเขาถูกตีพิมพ์สู่สาธารณะ ซึ่งบทความแบบนี้จะมีข้อจำกัดในการนำผลจากงานวิจัยไปใช้

ดูเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/988—-22555

Share
วารสารประเภทเปิด
Jul 5th, 2011 by rungsima 1 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 30  มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดวิจัย -   Open-access Journal.
องค์กรผู้ให้ทุนวิจัยยักษ์ใหญ่ ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 แห่ง คือ  The Howard Hughes  Medical Institute, The Max Planck Society และ  The  Wellcome Trust ได้ประกาศข่าวเรื่อง  การจัดตั้งทีมงานเพื่อปฏิบัติการเตรียมเปิดตัว วารสารแบบเปิด ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อวารสาร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นี้
โดยมีแผนการที่จะตีพิมพ์วารสารงานวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ ชีวการแพทย์ ฉบับแรกกำหนดจะเผยแพร่ในฤดูร้อน ของ ปี 2012  ส่วนบรรณาธิการขณะนี้กำลังเสาะหาอยู่

อ้างอิง :Open-access Journal .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7353), 546 – 547.

http://www.nature.com/news/2011/110629/pdf/474546a.pdf

Share
ความสำคัญของการลงทะเบียนคลังความรู้
Jun 12th, 2011 by supaporn 94 views

จากปฏิญญาเบอร์ลิน (Berlin Declaration (2003 ) ต่อการเข้าถึงอย่างเสรีในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ที่ว่า   “ภารกิจของการเผยแพร่ความรู้จะสำเร็จเพียงครึ่งเดียว ถ้าสารสนเทศเหล่านั้นยังมิได้ถูกเปิดกว้างและสังคมเข้าถึงได้”

การที่จะให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์นี้ คือ การนำแนวความคิด  Open Access (OA) มาใช้ และการสนับสนุนให้นักวิจัยเก็บสำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ไว้ที่คลังเก็บ หน่วยงานบางแห่งและหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนมีการพัฒนาเป็นนโยบายที่ออกบังคับใช้เป็นคลังเก็บสารสนเทศแบบเปิด (OA Depository)

การเติบโตของ OA Repositories อ้างตาม Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) มีหน่วยงาน จำนวน 1,794 แห่ง ขณะที่ Registry of Open Access Repositories (ROAR) มีจำนวน 1,941 แห่ง จำนวนรายการแต่ละแห่งที่สามารถเข้าถึงได้มีเกือบ 9 ล้านรายการ หน่วยงานที่มีคลังเอกสารควรจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนคลังเอกสาร  การขึ้นทะเบียนทำให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถเรียนรู้จากคลังเหล่านั้นและติดตามเป็นแบบอย่างได้ การขึ้นทะเบียนนี้ ช่วยให้เห็นถึงข้อตกลงของหน่วยงานในการประยุกต์ใช้นโยบายการเก็บถาวรส่วนตัวของหน่วยงาน (Self-archiving) นอกจากนี้ จะได้เห็นนโยบายที่ประกาศในแง่ของรายการที่นำเข้า นโยบายของเนื้อหาที่นำเข้า ประเด็นเมทาดาทา การสงวนรักษาในระยะยาว เป็นต้น  มีหลายแห่งที่สามารถขึ้นทะเบียนได้ ดังนี้

1. ROAR จุดประสงค์ของ ROAR คือ การสนับสนุนการพัฒนา Open access โดยการให้สารสนเทศเกี่ยวกับการเติบโตและสถานภาพของคลังเก็บทั่วโลก ปัจจุบันมี 248 รายการ

2. OpenDOAR เป็นทำเนียบนามทางการของคลังเก็บ OA ปัจจุบันมีการลงทะเบียน 1,704 รายการ

3. Who’s Using DSpace เป็นเว็บพจที่นิยมมากที่สุดบนเว็บไซต์ของ DSpace จุดประสงค์คือ เก็บรายการคลังเก็บเพื่อช่วยในการเชื่อมโยงผู้ใช้และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในอนาคต

บรรณานุกรม:

Burnett, Peter. 2010.  The Importance of Registering Your Institutional Repository. INASP (Winter 2010) : 5.

Share
Open Access (OA)
Sep 10th, 2010 by pornpan 272 views

OA หมายความว่าเป็นแนวคิดเปิดเป็นสาธารณะ ไม่มีความเป็นเจ้าของ คล้ายกับ  Open Source Software (OSS)

คำว่า OA มักหมายถึงวารสารวิชาการที่มีการเปิดเผยเนื้อหา (บทความ) ในรูปแบบดิจิทัลที่เข้าถึงได้แบบออนไลน์ได้ฟรี ซึ่งกำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทมากจากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สืบเนื่องจากปัญหาที่สำคัญที่รับรู้กันทั่วไป คือ ราคาวารสารวิชาการมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ (STM) ที่ห้องสมุดทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูงเหล่านั้น

วารสารวิชาการเหล่านั้นมีความสำคัญในการเชื่อมโยงกับการประเมินผลงานวิชาการ ตัววัดที่สำคัญคือค่า IF (Impact Factor) และ ค่า h-index

OA จึงได้รับความสนใจอย่างมาก จากทั้งผู้แต่ง ผู้เขียนบทความที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของตนเองออกไปสู่สาธารณชน นอกเหนือจากการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีราคาแพง และเข้าถึงได้ยากสำหรับห้องสมุด หรือหน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณในการจัดหา

OA จึงเป็นผู้ช่วยที่สำคัญทีเดียวในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ใหม่ในยุคสังคมสารสนเทศ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

Read the rest of this entry »

Share
การขึ้นทะเบียนคลังความรู้เ็ป็น open access
Aug 2nd, 2009 by supaporn 1,222 views

ประเทศไทยหลายหน่วยงานมีการจัดทำ IR (Institutional Repository) เท่าที่ทราบก็จะมี AIT, จุฬาฯ, สวทช. (โดย ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ม. ศรีปทุม ส่วนมากก็จะใช้โปรแกรม DSpace เป็นตัวทำคลังเก็บความรู้ดิจิทัลทางวิชาการของนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรของแต่ละแห่ง แต่เมื่อเข้าไปสืบค้นดูว่าแห่งใดได้ขึ้นทะเบียนเป็น open access repository บ้าง พบว่ามีเพียงแห่งเดียว คือ AIT โดยจดทะเบียนไว้ที่ OpenDOAR (http://www.opendoar.org/) ภายใต้โครงการ KIDS-D

คงเกี่ยวข้องกับอีกหลายหัวข้อ เช่น open access, OAI หรือ Open Archive Initiative เป็นต้น ท่านที่สนใจในการทำคลังความรู้ การทำ IR, การทำ self-archiving จะทยอยเขียนใน NSTDA Blog เรื่อยๆ คอยติดตามอ่านนะคะ

Share
TISTR S&T Journal วารสารการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Jan 8th, 2009 by praditta 552 views

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดทำวารสารเผยแพร่เป็นปีที่ 23 และบริการให้ดาวน์โหลดวารสารย้อนหลังได้ http://tndc.tistr.or.th/stjournals/stjournals.php

Share
Open Access and Opening Access
Jan 8th, 2009 by praditta 678 views

Interesting to having read Supaporn’s article on “Software Eprint” developed by UK southampton team, and I recalled a mail from old friend Peter Ballentyne. Peter mentioned open access and opening access wondering if Thai researchers are aware of opening more research results to public and whether research information in Thailand become open access. Our initiative on Thai Research database has been operated but seems to be rather inactive in terms of updated information. Discussion on the new implementation such as Eprint will shed lights on the pregress of Thai research database.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa