»
S
I
D
E
B
A
R
«
Virtual Engineering
Sep 21st, 2012 by satapon 139 views

Virtual Engineering 1 ใน 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน IT)

Virtual Engineering  เป็นเทคโนโลยีจำลองงานวิศวกรรมได้เสมือนจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยสามารถจำลองกระบวนการ ผลิตทั้งหมด รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการขนส่ง ซึ่งสามารถวัดผล การทำงานและผลผลิตได้จากการจำลองนี้ ดังนั้น การทำงานของวิศวกรยุคดิจิทัลจึงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการได้ทันต่อธุรกิจ

Read the rest of this entry »

Share
Haptic technology
Sep 21st, 2012 by satapon 434 views

Haptic technology  1 ใน 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน IT)

Haptic technology คือ เทคโนโลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส โดยใช้หลักการของแรง การสั่นและการเคลื่อนไหว ของพื้นผิวสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเกมส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และในด้านการแพทย์ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพ การผ่าตัดทางไกล
เป็นต้น

Share
Machine to Machine communication (M2M)
Sep 21st, 2012 by satapon 174 views

 M2M 1 ใน 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน IT) การสื่อสารระหว่างเครื่องจักร (Machine to Machine communication) คือ เทคโนโลยีการสื่อสาร
ทั้งแบบสายและไร้สายระหว่างอุปกรณ์ โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติ มีโครงข่ายเชื่อมโยงกว้างไกลทั่วโลก
ทำงานพร้อมกันและขนานกัน ส่งผลให้ในอนาคตการทำงานของมนุษย์จะลดลงและสะดวกมากขึ้น

 

Read the rest of this entry »

Share
NSTDA Investors Day 2012
Sep 18th, 2012 by satapon 87 views

สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลายจึงได้จัดงาน NSTDA Investors Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และของหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุนและนักอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปลง ทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

สำหรับ งาน NSTDA Investors’Day 2012 ในปีนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “นักวิจัยคิด นักธุรกิจลงทุน หมุนเศรษฐกิจไทย สู่ AEC” โดยสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพและตลาดหลัก ทรัพย์ (กลต.) ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดงานพร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมแสดงผลงานด้วย โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching การบรรยายและการเสวนาวิชาการ การบริการสนับสนุนภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ของ สวทช. และเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจ

การจัดกลุ่มผลงานน่าสนใจที่ร่วมจัดแสดง 22 ผลงาน และผลงานของหน่วยพันธมิตร

ผลงานของ สวทช.

อาหารและการเกษตร

  1. การเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อ
  2. ชุดตรวจสอบกรดบอริกและสารบอแรกซ์
  3. ฟิล์มที่มีรูเจาะระดับไมครอน
  4. ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด

สุขภาพและการแพทย์

  1. ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพร
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดผิว
  3. ผ้าหนูสะอาด
  4. วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel

Read the rest of this entry »

Share
เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 121 views

เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT) เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจจำแนกชนิดสกุลของไส้เดือนฝอยในกลุ่ม endoparasite ที่เป็นศัตรูพืชกักกัน ใช้งานง่าย พกพาสะดวกในภาคสนาม มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบมือถือได้พร้อมกัน (Remote Microscope Real Time Diagnostics) และบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT) เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน

สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php

Share
แผ่นแปะรักษาสิว “Q Acnes”
Sep 11th, 2012 by Valaiporn Changkid 667 views

 

 

 

 

 

(ติดตามรายการ เทคโนฯ ทำเงิน ตอน แผ่นแปะสิว Q Acnes ได้วันพุธที่ 12 กันยายน MCOT)

ดร.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์ นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือนาโนเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หัวหน้าทีมวิจัย “แผ่นแปะรักษาสิว คิว แอคเน่” ได้ใช้เทคนิคการปั่นเส้นใยไฟฟ้าสถิต ทำให้ได้เส้นใยที่เล็กในระดับนาโนเมตร แล้วนำเส้นใยมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยเส้นใย 3 ชั้น คือ เส้นใยสีเนื้อ เส้นใยกาว เส้นใยที่เพิ่มสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ช่วยรักษาสิวลดการอักเสบ

ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้แผ่นแปะรักษาสิวมีความบางแนบสนิทกับผิวหนัง สามารถแปะและแต่งหน้าทับได้ทันที ส่วนประสิทธิภาพในการรักษา เนื่องจากเป็นเส้นใยนาโนทำให้มีพื้นที่ในการปลดปล่อยสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการรักษาสิวได้มากขึ้น ซึ่งจากการทดสอบพบว่าสามารถลดการอักเสบของสิวได้ภายใน 8 ชั่วโมง

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ พร้อมร่วมลงทุนธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. เชิญร่วมงาน NSTDA Investor’s Day 2012 วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NSTDA Call Center 0 2564 8000

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa