»
S
I
D
E
B
A
R
«
ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่เพื่อการผลิตไบโอดีเซล (Eco Catal)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 286 views

การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในปัจจุบันใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของเหลว ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ของผสมระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยา น้ำมันไบโอดีเซล กลีเซอรอล และแอลกอฮอล์ที่เหลือจากการทำปฏิกิริยา จึงต้องมีกระบวนการชะล้างของผสมเหล่านี้ออกจากน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำเสียปริมาณมากและการสูญเสียตัวเร่งปฏิกิริยาในทุกรอบการผลิต และนำไปสู่ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งกลีเซอรอลที่ได้จะมีความบริสุทธิ์น้อยลง ดังนั้น ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งสำหรับการผลิตไบโอดีเซลที่ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง “Eco Catal” สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ราคาถูก ใช้ในปริมาณน้อย ไม่เกิดน้ำเสียจากการชะล้าง และได้กลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์สูง

ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่เพื่อการผลิตไบโอดีเซล (Eco Catal) เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน

สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php

Share
เปลือกไข่ช่วยผลิตไบโอดีเซล
Sep 10th, 2012 by Valaiporn Changkid 421 views

เปลือกไข่…เป็นตัวช่วยอย่างดีในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลล นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค นำเปลือกไข่มาสังเคราะห์ให้เป็นปฏิกริยาเคมีในระดับนาโนเมตรเป็นของแข็งสีขาวมีคุณสมบัติเป็นเบส ซึ่งเหมาะกับการเร่งและร่นระยะเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไบโอดีเซล วัสดุนาโนชนิดนี้ยังเป็นมิตรต่อธรรมชาติ กรีเซอรอลที่ได้มีความบริสุทธิ์สูงทำให้ต่อยอดนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและการแพทย์ได้อีกด้วย

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ พร้อมร่วมลงทุนธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. เชิญร่วมงาน NSTDA Investor’s Day 2012 วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NSTDA Call Center 0 2564 8000

แหล่งที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. รายการเทคโนฯ ทำเงิน ตอน เปลือกไข่ช่วยผลิตไบโอดีเซล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=Q6ZRr8dWihU&feature=share

Share
10 Technologies to Watch
Sep 22nd, 2011 by ilada 75 views

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้กล่าวถึง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) ในงาน NSTDA Investors’ Day วันที่ 22 กันยายน 2554 โดยแบ่งเป็น 4 หมวด เริ่มจากอันดับที่ 10 ดังนี้

Health

 • อวัยวะซ่อมเสริมเติมสร้าง (Artifical Organ)
 • ระบบส่งยานำวิถีด้วยนาโน (Drug Delivery Systems)
 • จีโนมิกซ์ส่วนบุคคล (Personal Genomics)

Green Energy

 • ก้าวใหม่ของพลังงานชีวภาพ (Cellulosic biofuel)
 • เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Solar Cell)

Material

 • พลาสติกฐานชีวภาพแห่งอนาคต (Fuel Bio-based Plastics)
 • จีโอพอลิเมอร์ (Geo-Polymer)
 • กราฟีน : วัสดุแห่งอนาคต  (Graphene)

IT

 • จอแสดงภาพ 3 มิติ (3D Display)
 • จากเว็บไซต์สู่เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)

ติดตามรายละเอียดของทั้ง 10 เทคโนโลยีนี้ได้ที่ http://www.nstdainvestorsday.com/download/file01.pdf และสามารถติดตามสื่อนำเสนอประกอบ ได้ที่ http://www.nstdainvestorsday.com/download/file02.pdf

Share
NSTDA Investor’s Day
Sep 20th, 2011 by supaporn 84 views

ได้ยินคำว่า Investors’ Day ทำให้นึกถึงวันพบปะกันระหว่างนักธุรกิจ ผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการมาลงทุน แต่การลงทุนกับวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องกันได้ แม้ว่าจะมีมานานแล้วก็ตามในการผลิตสินค้าจากการวิจัย แต่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. ได้พยายามจัดงานเพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดให้มีผู้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อของงานว่า NSTDA Investor’s Day ซึ่งเป็นการนำชื่อย่อของภาษาอังกฤษของ สวทช. คือ National Science and Technology Development Agency มาขึ้นต้น เพื่อประกาศว่า สวทช. พยายามสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และนำไปต่อยอดธุรกิจได้ ในปีนี้เป็นการจัดงานปีที่ 2 จะมีงานในวันที่ 22 กันยายน ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มี Theme อิง Trend คือ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน (Green Technology) ในงานจะมีการแสดงผลงานเด่น ได้แก่

 • BIOpro : ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้สามารถนำไปปลูกพร้อมกับต้นกล้าในแปลงปลูกได้ทันที และจะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายในระยะเวลาที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติก ลดค่าใช้จ่ายของการกำจัดขยะและป้องกันปัญหาสิงแวดล้อมต่างๆ
 • i-Sensor : เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดนำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ  ถูกพัฒนาเพื่อนำมามาใช้ในการวัดระดับค่าความเป็นกรดด่างในของเหลว หรือ สามารถเรียกได้ว่าเป็น พีเอชมิเตอร์ ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแต่มีราคาถูกเนื่องจากสามารถผลิตขึ้นเองในประเทศ พร้อมใช้งานกับระบบต้นแบบสำหรับวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถรองรับเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้หลายชนิด โดยที่ระบบจะแสดงค่าที่วัดได้จาก sensors ต่างๆ และสามารถแสดงผลบน Google earth ได้
 • ENZbleach : เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ เป็นการใช้เอนไซม์ไซแลนเนสทนด่างจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวกในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ สามารถลดปริมาณคลอรีนที่ใช้ในกระบวนการได้อย่างชัดเจน โดยยังคงให้ความขาวสว่างของกระดาษในระดับเดิมหรือมากกว่าเยื่อที่ไม่ได้ผ่านการฟอกด้วยเอนไซม์ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลังงาน ลดเวลา และลดต้นทุนในการผลิตเยื่อกระดาษ ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษทั้งทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
 • Zero-watt Standby : ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน สามารถนำมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้รีโมทคอนโทรล เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเสียง หรือเครื่องปรับอากาศ ได้โดยง่าย เพียงเชื่อมต่อระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้รีโมทคอนโทรลส่งพลังงานในการควบคุมการเปิด-ปิด ซึ่งระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานนี้สามารถทนกำลังไฟฟ้าได้สูงถึง 1.5 กิโลวัตต์ และรีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในระยะ 5 เมตร การนำระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าควบรวมเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และยังช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาด ซึ่งอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ประกอบการไทยที่มีบทบาทในปัจจุบัน ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมเครื่องเสียงและเครื่องเล่นดีวีดี
 • iGUARD nano : แผ่นกรองอากาศมัลติฟังก์ชั่น สามารถลด Volatile Organic Compouds (VOC) ซึ่งแก๊สเหล่านี้ถูกปลดปล่อยออกมามากจากอุตสาหกรรมต่างๆ การคมนาคมขนส่ง การเผาขยะ และโรงไฟฟ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่มี VOCs เป็นส่วนประกอบ เช่น สีทาบ้าน น้ำยาซักแห้ง น้ำยาดัดผม ยาฆ่าแมลง ฯลฯ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถลดเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา ได้ด้วย
 • Gene Diagnosis Business : การตรวจสุขภาพระดับยีนสำหรับปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ กลุ่มโรงพยาบาลและคลินิก รวมทั้งกลุ่มบริษัทที่ให้บริการตรววจสุขภาพระดับยีน สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสุขภาพระดับยีนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โดยการนำไพรเมอร์ (primer) สายสั้นๆ ที่ถูกออกแบบให้มีลำดับเบสคู่สมกับช่วงสายพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเปรียบเทียบกับข้อมูลรหัสพันธุกรรม
 • Tele-Medicine for Patients with Gastrointestinal / Digestive Disease Problems : ระบบสื่อสารข้อมูลการตรวจทางเดินอาหารโดยใช้ไวเลสแคบซูลร่วมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการนำระบบสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์ (Tele-Medicine) ในการตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารที่หาสาเหตุได้ยาก โดยกล้องขนาดเล็ก (MircoCam) เพื่อถ่ายภาพภายในระบบทางเดินอาหาร เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ส่วนบน สามารถเข้าถึงทุกส่วนของระบบทางเดินอาหารได้ การตรวจแบบ Capsule Endoscopy สามารถทำได้โดยให้ผู้ป่วยกลืนแคปซูลที่ติดตั้งกล้องและชุดส่งสัญญาณ โดยสัญญาณจะถูกส่งมาเก็บไว้ที่ชุดรับสัญญาณในรูปแบบของข้อมูลวิดีโอ

นอกจากนี้ในงานยังนำเสนอผลงานที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ Better food และ Better living อีกด้วย อีกส่วนที่น่าอยู่ร่วมฟัง คือ ภาคการบรรยาย เช่น “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” (10 Technologies to Watch)  โดย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร บรรยาย เรื่อง “กรีนเทคโนโลยี นวัตกรรมดีเพื่อการลงทุน เกื้อหนุนธุรกิจไทยให้ก้าวไกล”  ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “ต่อยอดรวย ด้วยธุรกิจเทคโนโลยี”  ติดตามรายละัเอียดของงานได้ที่ http://nstda.or.th/investorsday/2011

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa