»
S
I
D
E
B
A
R
«
NSTDA Blog V2
Dec 3rd, 2012 by boonkiat 37 views

ขอเชิญพบกับเนื้อหาใหม่ๆ ได้ที่ http://www.nstda.or.th/blog

Share
เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม 3 มิติ ผลงานสุดล้ำของ สวทช.
Aug 7th, 2012 by wanutwira 114 views

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการสาธิตใช้งานเครื่อง Dental CT หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทางช่องปากและงานทันตกรรมเครื่องแรกที่ผลิตโดยฝีมือนักวิจัยไทยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. ที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Read the rest of this entry »

Share
ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์
May 18th, 2012 by Valaiporn Changkid 79 views

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของไทยที่มีความสำคัญต่อ ระบบเศรษฐกิจและศักยภาพของการแข่งขันของประเทศในทุกระดับ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่กำลังประสบกับภาวะความนิยม “ขาลง” เนื่องด้วยด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีหลากหลายประเภทมากขึ้น อีกทั้งรวดเร็วและฉับไวกว่า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องเร่งคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่จะสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อย่างเร่งด่วน

ด้วยเหตุนี้ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ภายใต้การควบคุมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เปิดศูนย์ นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ โทปิค (TOPIC: Thailand Organic & Printed Electronics Innovation Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตนวัตกรรมใหม่ในด้านดังกล่าว ทั้งยังมุ่งเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของ ไทยให้ก้าวสู่นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต และผู้นำนวัตกรรมสิ่งพิมพ์อัจฉริยะแห่งประชาคมอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.nstda.or.th/news/8407-news-topic
รายการอ้างอิง :
จันท์เกษม รุณภัย. กำเนิดหมึกนำไฟฟ้า-ปฏิบัติสิ่งพิมพ์ไทย. ข่าวสดออนไลน์. วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 17:37 น.

Share
ไขความลับจักรวาลกับฟิสิกส์อนุภาค
May 4th, 2012 by khansiri 90 views

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 55 ที่ผ่านมา บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ได้มีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Mystery of the Universe and Particle Physics” โดยมี Prof. Dr. Albert de Roeck นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจาก องค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ (European Council for Nuclear Research) หรือ สถาบันเซิร์น (CERN) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ นักฟิสิกส์อนุภาค อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้าในการทดลองค้นคว้าวิจัยทดลองเพื่อค้นหา อนุภาคมูลฐาน (Elementary Particle) หรือหน่วยที่ย่อยที่สุดของสสาร ซึ่งมีแนวคิดว่าถ้าสามารถค้นพบส่วนประกอบและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคมูลฐานได้ จะสามารถเชื่อมโยงถึงเรื่องจุดกำเนิดของโลกและความจริงของจักรวาลได้

Read the rest of this entry »

Share
แผนพลังงานทดแทน ความท้าทายของชาติ
Apr 4th, 2012 by wilailuck 239 views

จากการสัมมนาในหัวข้อ แผนพลังงานทดแทน ความท้าทายของชาติ ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัวข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม BT-122 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

การที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก ข้อมูลในปีที่ผ่านมาพบว่ามีการนำเข้าน้ำมันสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดของประเทศ และยังจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศได้ การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะเป็นหนทางที่ช่วยลดการพึ่งพาและการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น ๆ และช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเดิมต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก โดยพลังงานทดแทนถือเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงเป้าหมาย ที่คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ทดแทนก๊าซธรรมชาติได้ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ หากเทคโนโลยีด้านการผลิตพลังงานทดแทนเหล่านี้มีต้นทุนถูกลงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ก็อาจจะพัฒนาให้เป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าสำหรับประเทศในอนาคตได้

Read the rest of this entry »

Share
การกันน้ำเข้าบ้านง่ายๆ ด้วยตนเอง
Oct 18th, 2011 by suthiwan 228 views

ในภาวะที่หลายจังหวัดกำลังประสบภัยน้ำท่วม และยังมีประชาชนอีกมากมายที่หวั่นกลัวกับน้ำที่จะมาถึงบ้านตนเองเมื่อไหร่ไม่รู้  ดังนั้นวันนี้ขอแนะนำวิธีการกันน้ำเข้าบ้านกันก่อนค่ะ

 • การกันน้ำเข้าบ้านสำหรับประตูเข้าออก
 1. ใช้ฟิวเจอร์บอร์ด ปิดจากด้านนอกบ้าน ทับหน้าเสา
 2. ด้านหลังถ้ามีช่องว่าง ต้องหาแผ่น หรือ กล่องกระดาษห่อด้วยถุงดำ มาเสริมไม่ให้ฟิวเจอร์บอร์ดแอ่น
 3. ใช้ถุงดำ ปิดทับฟิวเจอร์บอร์ด
 4. ปููชายถุงดำ ลาดบนพื้นประมาณ 20 ซม.
 5. ปิดด้วยเทป กาวหนังโดยรอบแล้วหาของหนักกดทับ
 6. เมื่อน้ำมา จะเกิดแรงกด ทำให้ถุงดำรีดติดพื้นและเสา
 7. ถ้าทำสูง ก็หาบันไดพับมาคร่อมสำหรับเข้าออก
Share
NSTDA Investors’ Day
Sep 22nd, 2011 by ilada 120 views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน NSTDA Investors’ Day 2011 ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ “ผลงานเด่น” เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึง หรือเลือกซื้อ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว โดยในปีนี้มี Theme ของงานคือ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานหรือ Green Technology โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ งาน NSTDA Investors’ Day 2011 ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นประธานเปิดงาน

Read the rest of this entry »

Share
NSTDA Investor’s Day
Sep 20th, 2011 by supaporn 84 views

ได้ยินคำว่า Investors’ Day ทำให้นึกถึงวันพบปะกันระหว่างนักธุรกิจ ผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการมาลงทุน แต่การลงทุนกับวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องกันได้ แม้ว่าจะมีมานานแล้วก็ตามในการผลิตสินค้าจากการวิจัย แต่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. ได้พยายามจัดงานเพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดให้มีผู้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อของงานว่า NSTDA Investor’s Day ซึ่งเป็นการนำชื่อย่อของภาษาอังกฤษของ สวทช. คือ National Science and Technology Development Agency มาขึ้นต้น เพื่อประกาศว่า สวทช. พยายามสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และนำไปต่อยอดธุรกิจได้ ในปีนี้เป็นการจัดงานปีที่ 2 จะมีงานในวันที่ 22 กันยายน ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มี Theme อิง Trend คือ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน (Green Technology) ในงานจะมีการแสดงผลงานเด่น ได้แก่

 • BIOpro : ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้สามารถนำไปปลูกพร้อมกับต้นกล้าในแปลงปลูกได้ทันที และจะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายในระยะเวลาที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติก ลดค่าใช้จ่ายของการกำจัดขยะและป้องกันปัญหาสิงแวดล้อมต่างๆ
 • i-Sensor : เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดนำและแสดงแผนที่อัตโนมัติ  ถูกพัฒนาเพื่อนำมามาใช้ในการวัดระดับค่าความเป็นกรดด่างในของเหลว หรือ สามารถเรียกได้ว่าเป็น พีเอชมิเตอร์ ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแต่มีราคาถูกเนื่องจากสามารถผลิตขึ้นเองในประเทศ พร้อมใช้งานกับระบบต้นแบบสำหรับวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถรองรับเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้หลายชนิด โดยที่ระบบจะแสดงค่าที่วัดได้จาก sensors ต่างๆ และสามารถแสดงผลบน Google earth ได้
 • ENZbleach : เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ เป็นการใช้เอนไซม์ไซแลนเนสทนด่างจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวกในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ สามารถลดปริมาณคลอรีนที่ใช้ในกระบวนการได้อย่างชัดเจน โดยยังคงให้ความขาวสว่างของกระดาษในระดับเดิมหรือมากกว่าเยื่อที่ไม่ได้ผ่านการฟอกด้วยเอนไซม์ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลังงาน ลดเวลา และลดต้นทุนในการผลิตเยื่อกระดาษ ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษทั้งทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
 • Zero-watt Standby : ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน สามารถนำมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้รีโมทคอนโทรล เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเสียง หรือเครื่องปรับอากาศ ได้โดยง่าย เพียงเชื่อมต่อระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้รีโมทคอนโทรลส่งพลังงานในการควบคุมการเปิด-ปิด ซึ่งระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานนี้สามารถทนกำลังไฟฟ้าได้สูงถึง 1.5 กิโลวัตต์ และรีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในระยะ 5 เมตร การนำระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าควบรวมเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และยังช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาด ซึ่งอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ประกอบการไทยที่มีบทบาทในปัจจุบัน ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมเครื่องเสียงและเครื่องเล่นดีวีดี
 • iGUARD nano : แผ่นกรองอากาศมัลติฟังก์ชั่น สามารถลด Volatile Organic Compouds (VOC) ซึ่งแก๊สเหล่านี้ถูกปลดปล่อยออกมามากจากอุตสาหกรรมต่างๆ การคมนาคมขนส่ง การเผาขยะ และโรงไฟฟ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่มี VOCs เป็นส่วนประกอบ เช่น สีทาบ้าน น้ำยาซักแห้ง น้ำยาดัดผม ยาฆ่าแมลง ฯลฯ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถลดเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา ได้ด้วย
 • Gene Diagnosis Business : การตรวจสุขภาพระดับยีนสำหรับปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ กลุ่มโรงพยาบาลและคลินิก รวมทั้งกลุ่มบริษัทที่ให้บริการตรววจสุขภาพระดับยีน สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสุขภาพระดับยีนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โดยการนำไพรเมอร์ (primer) สายสั้นๆ ที่ถูกออกแบบให้มีลำดับเบสคู่สมกับช่วงสายพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเปรียบเทียบกับข้อมูลรหัสพันธุกรรม
 • Tele-Medicine for Patients with Gastrointestinal / Digestive Disease Problems : ระบบสื่อสารข้อมูลการตรวจทางเดินอาหารโดยใช้ไวเลสแคบซูลร่วมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการนำระบบสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์ (Tele-Medicine) ในการตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารที่หาสาเหตุได้ยาก โดยกล้องขนาดเล็ก (MircoCam) เพื่อถ่ายภาพภายในระบบทางเดินอาหาร เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ส่วนบน สามารถเข้าถึงทุกส่วนของระบบทางเดินอาหารได้ การตรวจแบบ Capsule Endoscopy สามารถทำได้โดยให้ผู้ป่วยกลืนแคปซูลที่ติดตั้งกล้องและชุดส่งสัญญาณ โดยสัญญาณจะถูกส่งมาเก็บไว้ที่ชุดรับสัญญาณในรูปแบบของข้อมูลวิดีโอ

นอกจากนี้ในงานยังนำเสนอผลงานที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ Better food และ Better living อีกด้วย อีกส่วนที่น่าอยู่ร่วมฟัง คือ ภาคการบรรยาย เช่น “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” (10 Technologies to Watch)  โดย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร บรรยาย เรื่อง “กรีนเทคโนโลยี นวัตกรรมดีเพื่อการลงทุน เกื้อหนุนธุรกิจไทยให้ก้าวไกล”  ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “ต่อยอดรวย ด้วยธุรกิจเทคโนโลยี”  ติดตามรายละัเอียดของงานได้ที่ http://nstda.or.th/investorsday/2011

Share
NSTDA Investors’ Day 2011
Sep 18th, 2011 by boonkiat 54 views

investorsday2011ขอเชิญพบกับผลงานเทคโนโลยีเด่น ที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุน เสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด ในงาน “NSTDA Investors’ Day 2011″ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

รายละเอียดเพิ่มเติมลงทะเบียนร่วมงาน

Share
สื่อสารอย่างไรพ้นภัย(พิบัติ)..บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น (ต่อ)
May 7th, 2011 by satapon 69 views

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ดูแลรับผิดชอบเรื่องการคาดการณ์อนาคตและคุณชัยรัตน์ ถมยา ผู้ประกาศข่าว ช่องไทยพีบีเอส นำเสนอการสื่อสารในมุมมองด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการสื่อสารในบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยอาจารย์นเรศ กล่าวว่า การสื่อสารวิทยาศาสตร์สำเร็จ เมื่อสามารถทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่า “คล้ายๆ กับจะเข้าใจ” นักวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น

 1. แบบที่ 1 “การสื่อสารผ่าน  Generation”เป็นรูปแบบการสื่อสารจากรุ่นสู่รุ่น กรณีญี่ปุ่น  อาศัยการฝึกซ้อมจะเห็นได้ชัดจากสถิติ อัตราการรอดตายของเด็กประถมและมัธยม 99.98 % ผลมาจากการฝึกซ้อมบนพื้นฐานของการปลูกฝังที่ว่าเมื่อเกิดเหตุต้องช่วยผู้อื่นเอาตัวรอด ไม่ใช่เอาตัวรอด กล่าวคือ พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเอง
 2. แบบที่ 2 “The need for speed” ความรวดเร็วทางการสื่อสาร แบ่งการเตือนเป็น 2 แบบ คือ
  • แจ้งเพื่อทราบไปถึงผู้เชี่ยวชาญ
  • แจ้งไปถึงผู้คน ประชาชน รวมทั้งสื่อมวลชน กรณีแผ่นดินไหวรุนแรงเกิน 5 ริกเตอร์

  อาจารย์นเรศสอดแทรกความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเตรียมรับมือแผ่นดินไหวของ ญี่ปุ่น  (Earthquake Early Warning System) เป็นระบบแจ้งเตือนและตัดสัญญาณไฟฟ้า แก๊ส น้ำ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น รถไฟชินคังเซนวิ่งด้วยความเร็วสูง เมื่อได้รับสัญญาณเตือนระบบจะทำการหยุดรถทันทีแต่สามารถเตือนได้เป็นนาทีและวินาทีเท่านั้น ซึ่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าและหยุดระบบในเวลาไม่กี่วินาทีสามารถช่วยลดความสูญเสียได้มากในระดับหนึ่ง

 3. แบบที่ 3 “The need for accuracy” ความถูกต้อง แม่นยำทางการสื่อสาร
  ตัวอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งสื่อสารผ่าน Twitter ซึ่งมีคน Follow มากมายในช่วงเกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยมีรูปแบบการสื่อสาร คือ
  สื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและดึงข้อมูล พร้อมเสนอแนะความคิดเห็นเรื่องที่ไม่รู้เชื่อมโยงไปยังผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
  Read the rest of this entry »
Share
สื่อสารอย่างไรพ้นภัย(พิบัติ)..บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น
Apr 28th, 2011 by satapon 143 views

กระแสสังคมและความตระหนักถึงการรับมือกับภัยพิบัติเป็นวาระที่ทั่วโลกให้ความสำคัญยิ่งจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศ, ระดับชาติและนานาชาติในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟู หน่วยงานในประเทศไทยหลายหน่วยงานมีบทบาทสำคัญในการร่วมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดกิจกรรมและเป็นช่องทางระดมเงินบริจาค ข้าวของเครื่องใช้, การจัดทำสื่อ คู่มือความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ, การจัดประชุม อบรมสัมนา เป็นต้น โดยเมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการประจำปี (NSTDA Annual Conference 2011: NAC 2011) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า (NIDA)  โดยคณะภาษาและการสื่อสาร จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรพ้นภัย(พิบัติ)..บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น” เน้นในมิติด้านการสื่อสาร ซึ่งผู้ร่วมเสวนาได้แก่

 1. ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารฯ จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ดูแลรับผิดชอบเรื่องการคาดการณ์อนาคต
 3. คุณชัยรัตน์ ถมยา ผู้ประกาศข่าว และผู้ดำเนินรายการ ทันโลกกับชัยรัตน์ ถมยา ทางช่องไทยพีบีเอส

Read the rest of this entry »

Share
สวทช. เปิดให้ทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์
Mar 3rd, 2011 by suthiwan 54 views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีความมุ่งมั่น ในการเรียนระดับสูง และเป็นนักวิจัยอาชิพ ได้ทำวิจัยอย่างจริงจังร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. โดยมีเป้าหมาย ขอบเขตของงานวิจัยและการพัฒนา ที่มีทิศทางสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ในโครงการ “สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน” เพื่อให้ทุนสนับสนุน  เรียกว่า ทุนสนับสนุน การวิจัยปริญญานิพนธ์ ซึ่งเปิดให้ขอรับทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน ประกาศผลภายในวันที่  31 พฤษภาคม ของทุกปี ปีละประมาณ 50 – 70 ทุน โดยโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  และนักวิจัยของ สวทช. ที่ร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ http://www.nstda.or.th/ystp หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ศูนย์การพัฒนากำลังคน  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)     โทร 02 564 7000 ต่อ 1439

Share
PTT ICT (R&D) สวัสดีปีใหม่ STKS
Dec 29th, 2009 by Valaiporn Changkid 463 views

เนื่องในโอกาสใกล้วันปีใหม่ ทางทีม PTT ICT (R&D) สวัสดีปีใหม่ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทาง PTT ICT (R&D) ได้รับความช่วยเหลือที่ดีในการผลักดัน Open Source Software ด้วยดีมาโดยตลอด

ภาพบรรยากาศ
20091229-hpn-ptt-02 20091229-hpn-ptt-01

Share
ต้อนรับ “ปีใหม่ ๒๕๕๓” กับ ส.ค.ส. จากพันธมิตรที่ดีกับ STKS
Dec 24th, 2009 by Valaiporn Changkid 836 views

เริ่มนับถอยหลังอีกไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ฤดูกาลที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึงคือ “ฤดูของขวัญและของกำนัล” ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ เรามาเริ่มต้นส่งความสุขและรับความสุขด้วย ส.ค.ส. จากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีของ STKS
มาโดยตลอดมีใครบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ

Share
บรรยากาศ STKS Book Fair ครั้งที่ ๑
Dec 16th, 2009 by Valaiporn Changkid 534 views

STKS Book Fair ครั้งที่ ๑ ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆ ชุมชน สวทช. กันอย่างล้นหลาม และในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้มีพิธีเปิดงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าเรื่องเล่มโปรดที่เคยอ่านในวัยเด็ก และบอกเล่าถึงหนังสือที่ประทับใจ และกล่าวเปิดงาน ในงานนี้ ดร.ศักรินทร์ ติดภารกิจจึงฝากเสียงและภาพมาเป็นวิดีโอติดตามชมและรับฟังได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (รอง ผพว.) มาบอกเล่าถึงหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบ และเปิดงาน STKS Book Fair ครั้งที่ ๑ อย่างเป็นทางการ…. งาน STKS Book Fair มีการจัดงานตลอดสัปดาห์จนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ และที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนั่นคือไฮไลท์ประจำวัน โดยในวันพฤหัสที่ ๑๗ ธันวาคม เป็นการพูดคุยกันสบายๆ สไตล์ดนตรีในสวนกับ DUO คู่ใหม่แห่งวงการนักเขียน ดร.ชิ้น & ดร.หมอน จะมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวหนังสือกับช่วง “อ่านเป็น ป๊ะ เขียนเป็น” พบกับเกมส์สนุกๆ ในช่วงนี้มากมาย อย่าพลาดนะคะเวลาดี ๑๐.๐๐น. หน้าห้องสมุดกลาง สวทช. หรือ STKS ชื่อที่ทุกๆ คนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี…. Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa