»
S
I
D
E
B
A
R
«
การศึกษาคราบน้ำมันที่ล้นทะลัก
Jul 18th, 2011 by rungsima 40 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
ข่าวหมวดทุนวิจัย – Oil-spill study.
สถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of  Helath, NIH) แห่งสหรัฐอเมริกา  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินวิจัยจำนวน 25.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในช่วง 5 ปีข้างหน้า เพื่อศึกษาผลกระทบในเหตุการณ์ การล้นทะลักน้ำมันที่เกิดจากการระเบิดที่ท่อใต้ทะเลลึก ในปี 2010 ในสุขภาพสำหรับประชากรทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง
NIH ได้มีการประกาศเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งจะมุ่งเน้นวิจัยกลุ่มประชากรที่มีจุดอ่อน เช่น หญิงตั้งครรภ์  เด็ก  ผู้อพยพ ชาวประมง และ ชนกลุ่มน้อย โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อเติมเต็มแก่โครงการที่จัดตั้งมาแล้ว ในการตวจสอบสุขภาพคนงานที่ทำความสะอาด ในเรื่องการล้นทะลักของคราบน้ำมันนี้ จำนวน 55,000 คน และอาสาสมัคร ในช่วง 10 ปีขึ้นไป

อ้างอิง :  Oil-spill study.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 475 (7355), 144-145.

http://www.nature.com/news/2011/110713/pdf/475144a.pdf

Share
การวิจัยลิงชิมแปนซี
Jun 9th, 2011 by rungsima 110 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดวิจัย-   Chimp research .
คณะกรรมการ ของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์สหรัฐอเมริกา (US. Institute of Medicine) ได้กล่าวว่า  ยังมีความจำเป็นหรือไม่ในการใช้ลิงชิมแปนซีเป็นสัตว์ทดลอง เพื่อการค้นพบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการตั้งคำถามเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2011  สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NIH)  ได้เรียกร้องให้มีการศึกษาในเรื่องนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้  หลังจากที่ มีวุฒิสมาชิก 3 ท่าน ส่งจดหมายมาให้สถาบันในเรื่องนี้
มีการตอบสนองกลับในข้อโต้แย้งกันจากข้อเสนอ ของ NIH  ที่จะทำการเคลื่อนย้ายลิงชิมแปนซีจำนวน 186 ตัวที่เป็นสิทธิ์ของรัฐบาล  ด้วยเหตุจากการเกษียณอายุ

อ้างอิง : Chimp research .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7349), 10 – 11.

http://www.nature.com/news/2011/110601/pdf/474010a.pdf

Share
เงินทุนวิจัยเรื่องจีโนม
Jun 1st, 2011 by rungsima 50 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดวิจัย-   Genome Grants.

โครงการ ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Institutes of  Health, NIH)   ที่มีจุดมุ่งหวังในการจัดทำแคตตาล็อกข้อมูลส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ในจีโนมของมนุษย์ ได้รับงบประมาณวิจัยขยายเพิ่มขึ้นอีกเป็น จำนวน 123 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ  ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทำวิจัย ได้อนุมัติจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ามา Elise Feingold ผู้อำนวยการโครงการ ENCODE ได้รายงานให้แก่คณะกรรมการถึงความสำเร็จในการหาภาพการทำงานของ RNA ที่เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเฉพาะ

อ้างอิง :  Genome grants.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7348),424 – 425.

http://www.nature.com/news/2011/110525/pdf/473424a.pdf

Share
อดีตผู้อำนวยการใหญ่ NIH ย้ายเปลี่ยนงาน
Dec 28th, 2010 by rungsima 44 views

Zerhouni move

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 17  ธันวาคม 2553   หมวดบุคคล
Elias Zerhouni อดีตผู้อำนวยการใหญ่ของ National of Health, NIH ของสหรัฐอเมริกา (มีรูปภาพแสดง) ที่ดำรงตำเหน่งในช่วงปี 2002 – 2008 จะเปลี่ยนย้ายงานไปทางด้าน วิจัยและพัฒนา ของบริษัทยายักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสที่ชื่อ Sanofi-aventis ทีมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงปารีส
มีคำประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมนี้

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7327  ช่วงวันที่ 17 – 23 ธันวาคม  2553

Share
สถาบันสุขภาพของสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบใหม่
Dec 14th, 2010 by rungsima 32 views

New NIH institute ?

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 9  ธันวาคม 2553   หมวดนโยบาย

สถาบันสุขภาพของสหรัฐอเมริกา อาจจะจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางที่จะทุ่มเทในเรื่องการเคลื่อนไหวด้านการแพทย์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นพบด้านชีวการแพทย์สู่การบำบัดรักษาโรค

คณะกรรมการที่ปรึกษาต่อผู้อำนวยการ NIH คือ Francis Collins ได้ลงคะแนนเสียงในข้อเสนอในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เฉพาะทางเพื่อเร่งความเร็วในการรักษาโรค (institute to house the Cures Acceleration Network) รวมถึงโปรแกรมการพัฒนายา ด้วยงบประมาณสูงถึง $US 500 ล้านเหรียญ ของปีนี้ตามกฎหมายการปฏิรูประบบสุขภาพ

รวมถึงอาจเป็นสถาบันด้านคลีนิกและสถาบันผู้ให้รางวัลที่มีมูลค่าราว $US 458 ล้านเหรียญ ในปี 2010 นี้

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7325   ช่วงวันที่ 3  – 9 ธันวาคม  2553

Share
ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์ ๔
Sep 14th, 2010 by rungsima 93 views

ข่าวหมวดบุคคล

เรื่อง ประกาศชื่อรองผู้อำนวยการใหญ่สถาบัน NIH  (NIH Deputy Named)
Lawrence Tabak จะเข้ามารับตำเหน่งเป็น Principle Deputy Director ของสถาบัน National institute of Health, NIH  ณ เมือง Bethesda รัฐแมรี่แลนด์ Tabak มีประสบการณ์มากกว่า ๑๐ ปีในตำเหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทันตกรรม ของ NIH มาก่อนจะกลายมาเป็นผู้บริหารระดับสูงอันดับที่ ๒ อย่างเป็นทางการ ขององค์กร ที่มีงบประมาณสูงมากถึง ๓๑ พันล้านเหรียญสหรัฐ ที่ผ่านมา Tabak ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ Biosynthesis และ functional of mucin glycoprotein และยังทำหน้าที่ช่วยปรับเปลี่ยนระบบการทบทวนงานวิจัย (peer review) ของ NIH เมื่อเร็วๆ นี้ และงานสำคัญในการชี้นำในการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๐.๔ พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
Tabak เข้ามาดำรงตำเหน่งแทนที่ Raynard Kingston ซึ่งเปลี่ยนงานขึ้นไปดำรงตำเหน่งเป็นประธานของวิทยาลัย Grinnell College รัฐไอโอวา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม นี้

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว (New briefing) ของวารสารเนเจอร์ ฉบับที่ ๗๓๑๐ ช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

Share
ลักษณะขององค์กรที่ขัดขวางการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้
Dec 19th, 2007 by supaporn 1,227 views

ลักษณะขององค์รหรือพฤติกรรมขององค์กรที่ขัดขวางการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ประกอบด้วย

1. องค์กรที่มีโครงสร้างแบ่งตามฝ่ายหรือแผนกต่าง ๆ ต่างฝ่ายต่างมุ่งเน้นที่จะบรรลุความสำเร็จของฝ่าย/แผนกตนเอง มีการปิดกั้นหรือไม่แบ่งปันความรู้หรือข้อมูลสำคัญให้กับฝ่าย/แผนกอื่น ทำให้ฝ่าย/แผนกอื่นไม่สามารถประสบความสำเร็จได้

2. องค์กรบางแห่งมีค่านิยมที่ให้ความสำคัญความเชี่ยวชาญของพนักงานมากกว่าการให้ความสำคัญของการแบ่งปันความรู้ หรือ NIH (Not-invented here) Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa