»
S
I
D
E
B
A
R
«
เยาวชนโครงการ NSC2012 คว้ารางวัล”เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 7
Aug 9th, 2012 by Valaiporn Changkid 85 views

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานประกาศผลรางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลงานที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงานของเยาวชน NSC2012 ในชื่อผลงานระบบตอบ สนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชั่นและกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย สัญญาณไฟฟ้า เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต ของ นางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ นายธาดา จิรจรัส นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ นางสาวชนนิการต์ ง้วนประเสริฐ และ นายธันวา พัฒนพณิชกุล จากมหาวิทย่าลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
2 ผลงาน NSC คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประชุมวิชาการเพื่อคนพิการ ณ ประเทศสิงคโปร์
Jul 26th, 2012 by Valaiporn Changkid 51 views

ผลงานจากโครงการ National Software Contest (NSC) จัดโดยเนคเทค ได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีระดับนานาชาติ iCREATe และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่แบ่งการแข่งขัน เป็น 2 สาขาและประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 สาขา คือ Inclusive Technology และ Inclusive Design

  • ผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Inclusive Technology ได้แก่ ผลงาน “ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Student Design Challenge 2012 ประเภท Inclusive Technology
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Inclusive Design ได้แก่ ผลงาน “บ้านอัจฉริยะเพื่อผู้พิการ” จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ Student Design Challenge 2012 ประเภท Inclusive Design

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa