»
S
I
D
E
B
A
R
«
“Q Acnes” แผ่นแปะรักษาสิวนาโน คว้าท็อปโหวตวิจัยน่าลงทุน
Sep 22nd, 2012 by wanutwira 99 views

หลายคนคงจะพอรู้จักแผ่นแปะรักษาสิวนาโน “Q Acnes” จากใน NSTDA Blog กันมาบ้างแล้ว และหากใครที่ได้ไปร่วมงาน NSTDA Investors’ Day ประจำปี 2555 คงจะรู้จักแผ่นแปะรักษาสิวนาโน “Q Acnes” กันมากขึ้นแน่นอน เพราะไม่เพียงแต่เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น น่าสนใจ และเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการที่จะรักษาสิวที่เป็นเสมือนวัฎจักรที่อยู่คู่กับเราไปจนเกือบ 50-60 ปีแล้ว ยังได้รับผลโหวตสำหรับผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment) และผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best Presentation) ไปครองอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
การเก็บพลังงานในแผ่นแบตเตอรี่ที่บางและโค้งงอเหมือนแผ่นกระดาษ
Dec 18th, 2010 by titima 27 views

คณะวิจัยจาก Rensselaer Polytechnic Institute ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์เก็บพลังงานแบบใหม่ที่มีลักษณะคล้ายแผ่นกระดาษสีดำ แบตเตอรี่ดังกล่าวเกิดจากการใช้เทคโนโลยีนาโน ทำให้มีลักษณะเบาบาง และโค้งงอได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ฝังในคน และในรถยนต์ เป็นต้น

คุณสมบัติของแบตเตอรี่นาโนนี้มีความสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -100 ถึง 300 องศาฟาเรนไฮนต์ โดยสามารถพิมพ์เป็นแผ่นบางเหมือนกระดาษได้ รวมถึงการใช้เลือดหรือเหงื่อเป็นพลังงานแก่แบตเตอรี่ได้ โดยนักวิจัยใช้วิธีฉีดหลอดคาร์บอนนาโนที่เป็นเส้นตรงเข้าไปในกระดาษทำให้แบตเตอรี่มีสีดำ ตัวหลอดนาโนจะทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าช่วยให้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำไฟฟ้าได้ โดยจะให้พลังงานที่ต่อเนื่องเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไป และจะเป็นตัวเก็บประจุที่ให้พลังงานสูง

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/391—-122550

Share
สหรัฐฯ ตั้งศูนย์วิจัยใหม่ 2 แห่ง ศึกษาผลกระทบของวัสดุนาโน
Nov 19th, 2010 by titima 55 views

NSF และ USEPA สนับสนุนงบ 38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีนาโน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 National Science Foundation (NSF) และ United States Environmental Protection Agency (USEPA) ประกาศสนับสนุนงบประมาณ 38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งใหม่ เพื่อศึกษาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีนาโน โดยมีมหาวิทยาลัยดุ๊ก (Duke University) และมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจอลิส (UCLA)เป็นผู้นำ

เหตุผลของการสนับสนุนเรื่องดังกล่าว คือ เมื่อนักวิจัยต่างๆ สามารถเข้าใจว่าอนุภาคนาโนในมิติใดมิติหนึ่งทำปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้ว ก็จะสามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงการประเมินความเสี่ยง รวมถึงการช่วยให้ได้ข้อมูลที่ดีกว่าเดิมแก่ผู้วางนโยบาย และผู้พัฒนาเทคโนโลยีนาโนในเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันวัสดุนาโนมีการผลิตเป็นอุตสาหกรรมแล้ว แต่ยังไม่มีการควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย 2 แห่งที่วางแผนดำเนินการ ได้แก่

  1. ศูนย์ที่ตั้งที่  UCLA คือ UCCEIN ย่อมาจาก University California Center for Environmental Implications for Nanotechnology โดยตั้งภายใต้สถาบัน Californai Nanosystem Institute ด้วยงบประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้จะเน้นการพัฒนาแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อคาดการณ์ถึงผลของวัสดุนาโนแบบต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การทดลองในเซลล์ และสัตว์ทดลอง
  2. ศูนย์ที่ตั้งที่ มหาวิทยาลัยดุ๊ก คือ CEINT ย่อมาจาก (Center for Environmental Implications of Nanotechnology) ด้วยงบประมาณ 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเน้นเรื่องเส้นทางและการแพร่กระจายของวัสดุนาโนที่เกิดจากธรรมชาติและผลิตขึ้นจากอุตสาหกรรมในระบบนิเวศวิทยา ซึ่งได้เริ่มวางแผนสร้างระบบทดลองทางนิเวศวิทยาในป่าใกล้สถาบันและศึกษาอนุภาคนาโนของแร่ที่มีโลหะ

การจัดตั้งศูนย์วิจัยทั้ง 2 แห่ง เกิดขึ้น 1 สัปดาห์หลังความพยายามของประเทศต่างๆ ที่ยกเรื่องผลกระทบของวัสดุนาโนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ทั้งนี้ศูนย์วิจัยทั้ง 2 แห่ง มีหน้าที่สนับสนุน National Nanotechnology Institute (NNI) ซึ่งเป็น consortium ของหน่วยงานรัฐ รวม 25 แห่ง เพื่อศึกษา ควบคุมและดูแลเทคโนโลยีนาโน

ความคาดหวังจากการจัดตั้งศูนย์วิจัยดังกล่าว คือ การช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของวัสดุนาโน และความพยายามคาดการณ์ความเสี่ยง ขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าไปในแต่ละวัน

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/316—-102551–2551

Share
นโยบายการลงทุนด้านนาโนเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา
Sep 28th, 2010 by ratana 67 views

แม้ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้นำของโลกด้านนาโนเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันกำลังถูกสั่นคลอนจากประเทศคู่แข่งอย่าง จีน เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน โดยให้มีการเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมนาโน และการผลิต ผลิตภัณฑ์นาโนเชิงพาณิชย์  ประธานคณะทำงานของสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และรองประธานของ National Academy of Engineering เชื่อว่า การลงทุนล่วงหน้าในด้านนาโนเทคโนโลยีเช่นนี้ จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านสุขอนามัย อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การป้องกันประเทศ และด้านอื่นๆ โดยต้องเน้นการสนับสนุนอุตสาหกรรม นาโนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งในปี 2011 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งทีผลต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนาโน

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/241—-62553

Share
นาโนเทคโนโลยีทางโภชนาการ
Oct 26th, 2009 by ilada 668 views

การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในทางโภชนาการ เช่น การพัฒนาแร่ธาตุที่มีระดับนาโน ประโยชน์ที่ได้คือ เมื่อเสริมลงในผลิตภัณฑ์อาหารไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสี การเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มความคงตัว ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเมื่อผุ้บริโภคกินอาหารเข้าไป แร่ธาตุขนาดเล็กนาโนจะถูกดูดวึมอย่างรวดเร็ว และส่งต่อทางกระแสเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมาย
Read the rest of this entry »

Share
นาโนเทคโนโลยี
Oct 26th, 2009 by ilada 539 views

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง วิเคราะห์ และจัดการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ขนาดจิ๋วมากๆ คือ มีขนาดประมาณ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ถ้ายังนึกไม่ออกว่ามีขนาดจิ๋วแค่ไหน ลองหยิบกระดาษ ดินสอ และไม้บรรทัด แล้วขีดเส้นตรวบนกระดาษให้มีความยาว 1 เซนติเมต แล้วพยายามแบ่งเส้นตรงให้เป็นส่วนๆ ที่เท่ากับสิบล้านส่วน แต่ละส่วนจะมีความยาว 1 นาโนเมตร เป็นอย่างไรบ้างคะเล็กมากๆ เลยใช้ไหมคะ
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa