»
S
I
D
E
B
A
R
«
น้ำปลาผง
Apr 1st, 2012 by pensiri 109 views

จากการสำรวจข้อมูลการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการส่งออกเครื่องปรุงรส พบว่ามูลค่าของผลปรุงแต่งรสและเครื่องแกงสำเร็จรูปมีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปี คิดเป็นพันล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออกน้ำปลามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกปี เช่น ในปี 2548 กว่า 1000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามการส่งออกน้ำปลาในรูปของเหลวนั้น มีความยุ่งยากในการขนส่ง ไม่สะดวกต่อการใช้วาน เมื่อเปิดใช้แล้วอายุการใช้งานก็จะสั้นลง

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงมีความร่วมมือกับบริษัท น้ำปลาไทย ตราปลาหมึก (ประเทศไทย) จำกัด ในการวิจัยน้ำปลาผง

จุดเด่น

  • สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาผง ที่สามารถละลายคืนรูปได้ดี ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบใกล้เคียงน้ำปลาสด เช่น ยังมีกลิ่นของน้ำปลาและมีปริมาณไนโตรเจนในปริมาณที่ไม่สูงเกินกำหนด

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
วันนักประดิษฐ์แห่ง สวทช. และการมอบรางวัลธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี 2544
May 20th, 2011 by pensiri 122 views

ในทุกๆ ปี สวทช. โดย สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) จัดให้มีงาน NSTDA Inventor’s Day and Technopreneur Prize 2011เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร เพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการแข่งขันทางธุรกิจสามารถถ่ายทอดไปยังหน่วยงาน ภายนอกและเกิดรายได้กลับมายัง สวทช. ได้

Read the rest of this entry »

Share
รับมือไข้เลือดออกด้วยมุ้งนาโน
Oct 26th, 2010 by titima 104 views

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เจ้าของผลงาน “มุ้งนาโน” ผลงานที่อาศัยกระบวนการนาโนเทคโนโลยีในการเคลือบเส้นใยก่อนนำมาทำเป็นมุ้ง หรือที่เรียกว่าเส้นใยนาโน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันยุงและสามารถกำจัดยุงได้ภายใน 6 นาที ซึ่งมีอายุการใช้งานนานประมาณ 2 ปี และสามารถซักทำความสะอาดได้มากกกว่า 30 ครั้ง

ความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ต้องกังวล เนื่องจากสารออกฤทธิ์ที่นำมาใช้ในการกำจัดยุง ส่วนใหญ่เป็นสารที่สกัดได้จากธรรมชาติ อย่าง ดอกเก๊กฮวย ดอกดาวเรือง และสารเคมีบางชนิด ที่สำคัญงานชิ้นนี้จะช่วยป้องกันและกำจัดยุงเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงในป่า รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้คาดว่าผลงานดังกล่าวเมื่อนำเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตอย่างจริงจัง(คาดภายในอีก 1 ปีข้างหน้า) จะมีราคาประมาณ 250-500 บาทต่อหลัง ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตมุ้งในประเทศไทย พบว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ มียอดการส่งออกมากกว่า 1.1 ล้านหลังต่อปี และอาจต่อยอดไปสู่ทอประเภทอื่นๆ เช่น เสื้อ ผ้าม่าน เป็นต้น

เรียบเรียงจาก
นาโนเทคพัฒนามุ้งนาโน กำจัดยุงได้ภายใน 6 นาที รับมือไข้เลือดออก. Engineering today. 8, 94 (ต.ค. 2553) : 58.

Share
นาโนเทคโนโลยีทางโภชนาการ
Oct 26th, 2009 by ilada 668 views

การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในทางโภชนาการ เช่น การพัฒนาแร่ธาตุที่มีระดับนาโน ประโยชน์ที่ได้คือ เมื่อเสริมลงในผลิตภัณฑ์อาหารไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสี การเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มความคงตัว ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเมื่อผุ้บริโภคกินอาหารเข้าไป แร่ธาตุขนาดเล็กนาโนจะถูกดูดวึมอย่างรวดเร็ว และส่งต่อทางกระแสเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมาย
Read the rest of this entry »

Share
นาโนเทคโนโลยี
Oct 26th, 2009 by ilada 539 views

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง วิเคราะห์ และจัดการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ขนาดจิ๋วมากๆ คือ มีขนาดประมาณ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ถ้ายังนึกไม่ออกว่ามีขนาดจิ๋วแค่ไหน ลองหยิบกระดาษ ดินสอ และไม้บรรทัด แล้วขีดเส้นตรวบนกระดาษให้มีความยาว 1 เซนติเมต แล้วพยายามแบ่งเส้นตรงให้เป็นส่วนๆ ที่เท่ากับสิบล้านส่วน แต่ละส่วนจะมีความยาว 1 นาโนเมตร เป็นอย่างไรบ้างคะเล็กมากๆ เลยใช้ไหมคะ
Read the rest of this entry »

Share
การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Oct 26th, 2009 by supaporn 337 views

จากการศึกษาพบว่า สารไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ โดยใช้แสงกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแตกตัวเป็นประจุได้ เรียกว่า “โฟโตแคตาลิสต์ (Photocatalyst)” ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ไทเทเนียมไดออกไซด์ จึงได้ถูกนำมาพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอเพื่อกำจัดกลิ่นและแบคทีเรีย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท โนนามิ ไซน์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อพัฒนาสูตรและส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่น ซึ่งสามารถคงคุณสมบัติดังกล่าวแม้ว่าจะผ่านการซักกว่า 30 ครั้งไปแล้ว และในปัจจุบัน บริษัท สยามชุดนักเรียน จำกัด ได้ตกลงใช้สูตรผสมนี้ในกระบวนการผลิตชุดนักเรียน

Share
เสื้อกีฬานาโน ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกลิ่น
Oct 14th, 2009 by supaporn 403 views

เสื้อกีฬา หรือเสื้อแจ๊กเก็ต มักจะเกิดกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์ เนื่องจากจุลินทรีย์ทำปฏิกิริยากับเหงื่อไคลและสารอินทรีย์ที่ติดอยู่กับเสื้อ ทีมวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อันประกอบด้วย ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย และ ดร. วิยงค์ กังวาลศุภมงคล ได้ประยุกต์ใช้อนุภาคสังกะสีออกไซด์ระดับนาโนเมตรซึ่งเป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเช่นเดียวกับอนุภาคไททาเนียมออกไซด์ แต่สามารถทำงานได้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงในช่วงที่ตามองเห็น หรือแสงขาว มาเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นใยและสิ่งทอให้สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้และลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นได้

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa