»
S
I
D
E
B
A
R
«
“Nano Sim” ซิมจิ๋ว…ความสามารถไม่จิ๋ว
Sep 18th, 2012 by wanutwira 298 views

หลังจากการอัพเดต Smartphone ยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว่าขวางอย่าง iPhone คงจะไม่กล่าวถึงเรื่องของ Sim ที่มีขนาดจิ๋วไม่ได้ เพราะหากไม่มี sim ขนาดจิ๋วที่ได้กล่าวบ้างต้นแล้ว รับรองมาซื้อการก่อน แต่ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้งานก่อนเป็นแน่ วันนี้จึงอยากจะแนะนำ ๐ซิมนาโน” หรือ “Nano Sim” ให้ได้รู้จักกัน

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa