»
S
I
D
E
B
A
R
«
MTEC โชว์ศักยภาพผลงานการแพทย์ไทย
Oct 6th, 2011 by Valaiporn Changkid 121 views

หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้วิจัย พัฒนาและวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีวัสดุการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ และต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ ให้เหมาะสมกับคนไทย เพื่อประโยชน์ในการทดแทนการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์จากต่างประเทศ ผลงานดังกล่าวนำเสนอในงาน Medical Fair Thailand 2011 งานดังกล่าวเป็นงานแสดงซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์และนวัตกรรมยานานาชาติที่ใหญ่ ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Read the rest of this entry »

Share
เอ็มเทคร่วมมือกองทัพอากาศจัดประชุมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ
Sep 4th, 2011 by pensiri 53 views

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช)  พลอากาศโทพงศธร บัวทรัพย์ คณะกรรมการบริหาร เอ็มเทค ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิง อากาศยานชีวภาพ ระหว่าง กองทัพอากาศ เอ็มเทค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข) บริษัท การบินไทย มหาชน และสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

Read the rest of this entry »

Share
เอ็มทคร่วมมือกับสมาคมอาเซียนไวนิล เคาน์ซิล จัดการประชุมระดมสมองของการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์พีวีซี
Sep 4th, 2011 by pensiri 76 views

5 สิงหาคม 2554 ห้องเบต้า 1 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ ฯ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับสมาคมอาเซียนไวนิล เคาน์ซิล จัดการประชุมระดมสมองของการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์พีวีซีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชากล่าวว่า การจัดระดมสมองครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เอ็มเทคดำเนินการศึกษาแนวทางการ จัดการพีวีซีในประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและนำเสนอแนวทางการผลิต สินค้าและการจัดการพีวีซีอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ที่มา:  MTEC e-Newsletter ประจำเดือนสิงหาคม 2554

Share
รีโอโลยี…ศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (โดยทีมวิจัย Food Rheology)
Sep 4th, 2011 by pensiri 422 views

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์  แม้มนุษย์เราจะต้องบริโภคอาหารเพื่อยังชีพ แต่เรายังเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย สีสันสวยงามและมีเนื้อสัมผัสที่ดี  ดังนั้น การผลิตหรือประกอบอาหารจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์   เมื่อเราพิจารณาอาหารในเชิงวัสดุศาสตร์ จะเห็นได้ว่าอาหารมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันหลายหลากชนิด ยิ่งไปกว่านั้น ลักษณะวัฏภาคขององค์ประกอบต่างๆ ภายในเนื้ออาหารก็ยังแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ชีส ประกอบด้วยไขมันและโปรตีน โดยที่ไขมันนั้นจะอยู่ในรูปของหยดไขมันเล็กๆ กระจายตัวอยู่ในโครงร่างเชื่อมต่อของโปรตีน ในขณะที่ไอศกรีมจะมีทั้งไขมัน โปรตีน น้ำตาล สารเพิ่มความหนืด และน้ำแข็ง เป็นองค์ประกอบหลัก ในกรณีนี้โปรตีนจะเกาะอยู่รอบๆ หยดไขมัน ทำให้ไขมันสามารถกระจายตัวอยู่ในเกล็ดน้ำแข็งที่มีน้ำตาลและสารเพิ่มความหนืดได้  ด้วยเหตุนี้ อาหารจึงถือได้ว่าเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมีโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
เอ็มเทค คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ
Aug 19th, 2011 by pensiri 54 views

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี  2554  จากกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ เอ็มเทค และคณะ ให้เกียรติเข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้

Read the rest of this entry »

Share
อันตรายตะกั่วจากหม้อก๋วยเตี๋ยว
Jun 21st, 2011 by kusa 94 views

กรมอนามัย เตือนอันตรายตะกั่วจากหม้อก๋วยเตี๋ยวด้อยคุณภาพ ชี้ พิษสะสมมากเสี่ยงอัมพาต
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หวั่นอันตรายจากหม้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้คุณภาพเสี่ยงปนเปื้อนตะกั่ว ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค หากได้รับสะสมในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ระบบประสาทส่วนปลายเป็นอัมพาต แนะทางป้องกันควรเลือกใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวที่ได้มาตรฐาน มอก. ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงอันตรายจากสารตะกั่วในหม้อก๋วยเตี๋ยวเก่าไม่ได้คุณภาพว่า Read the rest of this entry »

Share
วันนักประดิษฐ์แห่ง สวทช. และการมอบรางวัลธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี 2544
May 20th, 2011 by pensiri 122 views

ในทุกๆ ปี สวทช. โดย สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) จัดให้มีงาน NSTDA Inventor’s Day and Technopreneur Prize 2011เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร เพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการแข่งขันทางธุรกิจสามารถถ่ายทอดไปยังหน่วยงาน ภายนอกและเกิดรายได้กลับมายัง สวทช. ได้

Read the rest of this entry »

Share
ระบบสกัดน้ำมันปาล์มไม่ใช้ไอน้ำ
Oct 27th, 2009 by ilada 969 views

ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำระดับชุมชน เป็นเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำเครื่องแรกของโลกที่สามารถสกัดน้ำมันปาล์มเกรด A และไม่มีปัญหาน้ำเสีย รวมทั้งกากที่เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังมีระบบการควบคุมการทำงานที่สะดวก ติดตั้งง่ายประหยัดพลังงาน และยังสามารถเครื่อนย้ายได้ง่ายอีกด้วย เหมาะสมกับการทำงานในระดับชุมชน
Read the rest of this entry »

Share
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด
Oct 26th, 2009 by supaporn 664 views

ผักและผลไม้สดที่เสื่อมสภาพง่าย สร้างความสูญเสียให้แก่เกษตรกร จึงทำให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สดหลังเก็บเกี่ยวให้คงความสดนานขึ้น Read the rest of this entry »

Share
EcoDesign
Oct 23rd, 2009 by supaporn 385 views

20091009-jscienceinaction-5-5-521ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ดำเนินงาน  Eco-Design เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียน นักศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ประชาชนทั่วไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Science in Action (ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 2552) ขอเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ  ด้วยการนำเสนอผลงานการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน่าจะเป็นการจุดประกายทางความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

Share
เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ก๊าซช่วย
Oct 20th, 2009 by supaporn 907 views

เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด คือ เกิดการยุบตัวและการหดตัว แต่เทคโนโลยีใหม่ที่วิจัยและพัฒนาโดย ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือไบโอเทค ได้ใช้ก๊าซช่วย คือ พลาสติกหลอมเหลวจะถูกฉีดเข้าไปเป็นโครงร่างชั้นนอกของชิ้นงาน จากนั้นก๊าซจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกันเพื่อเป็นชั้นใน โดยจะฉีดพร้อมๆ กับพลาสติกหลอมเหลวตัวแรกหรือจะฉีดช้ากว่า ขึ้นอยู่กับการควบคุมความหน่วงของเวลาในการฉีด ผลที่เกิดขึ้นทำให้ชิ้นงานพลาสติกมีผิวตึงสวยงาม ลดการหดตัว มีความทนต่อแรงกระแทกดีขึ้นโดยที่น้ำหนักเบากว่าเดิมและลดต้นทุนการผลิตได้ ไบโอเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตการใช้สิทธิ์ให้กับ บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด

Share
รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย
Oct 20th, 2009 by supaporn 703 views

รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานแทนสามล้อเครื่องสกายแล็ป ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง chassis และกระบะบรรทุกด้วยการวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ รวมถึงการปรับปรุงส่วนกลไกสำคัญต่างๆ เช่น รูปร่างโครงสร้าง chassis ระบบส่งกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบเกียร์ถอยหลัง ระบบเสถียรภาพขณะวิ่ง และการเพิ่มพื้นที่บรรทุกภาระสิ่งของหรือผู้โดยสาร ทำให้ได้รถที่มีทั้งสมรรถนะและรูปลักษณ์ทันสมัย

ผลงานวิจัยพัฒนาดังกล่าวเกิดจากนักวิจัยซึ่งประกอบด้วย ดร. สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ผศ. สุวิทย์ บุณยวานิชกุล นายธนสาร อินทรกำธรชัย นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล นายยศกร ประทุมวัลย์ นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ นายสุธี โอฬารฤทธินันท์ และนายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล ทั้งนี้ได้แบบคำขอสิทธิบัตรด้านการออกแบบ เลขที่ 098648 และ 098649 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญานุญาตใช้สิทธิ์ให้กับ บริษัท ธำรงไทย 2003 จำกัด

Share
ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในงานหล่ออะลูมิเนียม
Oct 18th, 2009 by supaporn 780 views

ในกระบวนการผลิตงานหล่ออะลูมิเนียมให้ได้คุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ทั้งนี้ ไฮโดรเจนสามารถละลายในอะลูมิเนียมเหลวได้ดีหากไม่ได้รับการกำจัดออกและตรวจวัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม งานหล่อที่ได้จะเต็มไปด้วยรูพรุ่นจากก๊าซไฮโดรเจน ทำให้ผลงานมีตำหนิ ความแข็งแรงลดลง และอาจจะนำไปใช้งานไม่ได้ในที่สุด

คณะวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค ประกอบด้วย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์ นายสมภพ เพชรคล้าย นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล นายวิทยา สามิตร และนายนครินทร์ มูลรินทร์ ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหล่ออะลูมิเนียมขึ้น ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน คือ อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานหล่อทดสอบโดยระบบลดความดัน และอุปกรณ์และโปรแกรมวิเคราะห์ความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในชิ้นงานทดสอบ ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ระบบควบคุมการทำงานกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเริ่มเก็บตัวอย่างชิ้นงาน รวมถึงระดับความดันในขณะทำการเตรียมชิ้นงานให้คงที่ นอกจากยังสามารถปรับตั้งระดับความดันให้เหมาะสมกับอัลลอยหรือโลหะผสมอะลูมิเนียมแต่ละเกรด สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการหล่องานทดสอบภายใต้แรงดันที่กำหนดได้ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิที่ใช้โดยตัวแปรดังกล่าวข่างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องในการเตรียมชิ้นงานสำหรับประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน อุปกรณ์นี้สามารถทำการวิเคราะห์ผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณค่าระดับความพรุน และมีฐานข้อมูลอะลูมิเนียมหล่อเกรดต่างๆ สามารถสร้างฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงาน

Share
ดินเซรามิกแผ่นบาง
Oct 18th, 2009 by supaporn 450 views

เนื่องจากการผลิตเซรามิกโดยทั่วไป จะไม่สามารถขึ้นรูปแบบซับซ้อนได้มากนัก ทั้งนี้มีข้อจำกัดที่มีความเปราะ แตกหักง่าย การตัดตกแต่งชิ้นงานทั้งก่อนเผาและหลังเผา ทำได้ยาก

จากผลการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ทำให้ได้ดินผสมเสร็จที่เมื่อนำไปผ่านเครื่องหล่อแผ่นบาง ก็จะได้แผ่นเซรามิกที่มีความบางเหมือนกระดาษ สามารถนำไปประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างซับซ้อน รายละเอียดสูง หรือรูปทรงโปร่งบางได้ และยังสามารถผสมสีต่างๆ ลงไปในเนื้อดินเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการ

จากผลการวิจัยนี้เอง  เอ็มเทค ได้ยื่นขอสิทธิบัตรเลขที่ 098820 และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัท เซราเปเปอร์ จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี  อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Material ConneXion Library Worldwide MC # 5575-01 ในศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ หรือ TCDC อีกด้วย

Share
การวิเคราะห์และออกแบบไฟหน้าสำหรับรถเกี่ยวข้าว
Oct 14th, 2009 by supaporn 384 views

ที่ผ่านมารถเกี่ยวข้าว มีการออกแบบและสร้างต้นแบบไฟฟ้าหน้ารถ มีความสวยงาม คงทน แต่ให้ความสว่างน้อย มีประสิทธิภาพต่ำ เกิดแสงสะท้อน มารวมตัวกันที่ผิวเลนส์ครอบไฟหน้า ทำให้เกิดความร้อนสูง และนำไปสู่การละลายของพลาสติกของเลนส์ครอบไฟหน้า ทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจึงได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตในการพัฒนาไฟหน้ารถเกี่ยวข้าว  โดยการใช้ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ ช่วยวิเคราะห์ทางแสง ทำให้สามารถคำนวณค่าความสว่างและนำข้อมูลไปออกแบบให้ไฟหน้ารถที่มีประสิทธิภาพสูง การคำนวณหาค่าความร้อนที่เกิดขึ้นบนผิวเลนส์ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างจนสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความสว่างและลดความร้อนบนผิวเลนส์ไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ทางบริษัทผู้ผลิต ได้นำไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ ไปทำการสร้างแม่พิมพ์ สำหรับการนำไปผลิตแล้ว โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อการใช้งานจริง สามารถเปิดใช้งานไฟหน้าต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยไม่เกิดการละลายของเลนส์พลาสติก

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa