»
S
I
D
E
B
A
R
«
ระวังมัลแวร์แฝงตัวใน”App” ล้วงข้อมูลผ่าน “สมาร์ทโฟน”
Aug 10th, 2012 by wanutwira 73 views

ปัจจุบัน เทคโนโลยีถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และยังเป็นสิ่งขับเคลื่อนของภาคธุรกิจในบรรลุเป้าหมายอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันการทำงานโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือPC นั้นดูจะไม่คล่องตัวเหมือนเสียแล้ว หลายๆองค์กรทั้งภาครัฐแลเอกชนต่างก็หันมาพึ่งพาคอมพิวเตอร์แบบสามารถพกพาได้อย่างโน้ตบุ๊ค (Notebook) สมาร์ทโฟน และแท็บเลต (Tablet) มากขึ้น และนานวันก็จะยิ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกันมากยิ่งขึ้น ด้วยสาเหตุคล่องตัวและคุ้นเคยกว่าขององค์กร แต่ทราบหรือไม่ว่าการปฏิบัติเช่นนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อมูลสำคัญได้ เพราะไม่ลงระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันไว้ ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบ หรือIT ขององค์กรก็จะไม่สามารถเข้าไปควบคุมดูแลระบบเหล่านั้นได้เต็มที่ หรือไม่สามารถเข้าไปดูแลได้เลย ซึ่งอาจส่งผลต่อการสูญหายของข้อมูล และการโจรกรรมเพื่อนำข้อมูลลับภายในบริษัทไปเผยแพร่ได้

Read the rest of this entry »

Share
App ปลอมระบาด!
Jul 23rd, 2012 by wanutwira 59 views

ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Smart Phone เป็นมือถือที่กำลังเป็นที่นิยมมากในขณะนี้ เนื่องจาก Application มีหลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานของคนในยุคปัจจุบัน ลักษณะการใช้ชีวิตของคน และความชื่นชอบของแต่ละคนได้อย่างครบถ้วน แต่สิ่งที่หลายๆ คนคงเคยแอบกังวลเรื่องของไวรัสคอมพิวเตอร์นั้น ตอนนี้คงต้องนำกลับมาคิดทบทวนกันใหม่ หลังจากเทรนด์ ไมโคร เผยภัยคุกคามบนมือถือเติบโตน่ากังวล วายร้ายไซเบอร์อาศัยระบบเปิดพุ่งเป้าโจมตีแอนดรอยด์ โดย 3 อันดับมัลแวร์ที่พบสูงสุด คือ โปรแกรมปลอม ตัวขโมยข้อมูล และแอดแวร์

Read the rest of this entry »

Share
การโจรกรรมบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง และการป้องกัน
Oct 19th, 2010 by khansiri 174 views

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารในแบบออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณสื่อสาร เช่น ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการ และ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยสามารถประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดความเสี่ยงในการถือเงินสด และใช้บริการได้ไม่จำกัดสถานที่และเวลา เพียงแต่ขอให้มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านระบบสื่อสารสัญญาณ

แต่ในขณะเดียวกันนั้นเอง กลุ่มมิจฉาชีพและโจรผู้ร้าย ก็ได้อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้เอง ซึ่งก็มีช่องโหว่ทั้งในทางระบบ รวมถึงความไม่เข้าใจในขั้นตอนและวิธีการใช้งาน และ/หรือ ความไม่รู้เท่าทันของผู้ใช้งาน เป็นช่องทางในการใช้กลโกง หลอกล่อ เพื่อสับเปลี่ยน แก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ขโมยข้อมูลที่จำเป็น จากผู้ใช้ในการทำธุรกรรม จนในที่สุดคนร้ายสามารถโจรกรรมเงินในบัญชีออกไปได้

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa