»
S
I
D
E
B
A
R
«
หลัก 10 ประการที่ช่วยให้มีอายุยืนยาว
Jul 27th, 2012 by wanutwira 79 views

การมีอายุยืนยาวไม่ใช่เรื่องที่ทำกันยาก เพียงแต่ไม่ทราบว่าควรจะทำอะไร อย่างไรเท่านั้น ซึ่งเคล็ดลับอายุยืนนั้นมีมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าจะนำเคล็บลับใดมาใช้ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของตนเท่านั้น สำหรับเคล็บลับที่จะแนะนำสามารถช่วยให้มีอายุยืนได้ตามความมุ่งหวังนั้น แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าโดยปกติแล้วคนที่จะมีอายุยืนมักจะต้องมีพันธุกรรม หมายความว่าต้องมีบรรพบุรุษที่เป็นคนอายุยืนด้วย เคล็บลับดังกล่าวคัดลอกมาจากผลงานศึกษาวิจัยของนาย Thomas Peris แห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบอสตันสหรัฐอเมริกา ที่ได้มีการแปลไว้ใน www.vcharkarn.com ถึง 10 ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่จะทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นมาเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa