»
S
I
D
E
B
A
R
«
รื่นรมณ์งานหนังสือ ใน Friends of the Library
May 22nd, 2012 by suthiwan 42 views

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม  Friends of the library  ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนหนังสือ /วารสาร  โดยห้องสมุดเครือข่ายจะนำหนังสือ/วารสารมาออกร้านเพื่อให้หนังสือไปสู่มือของผู้ที่ต้องการใช้งานจริงๆ และเพื่อการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการออกร้านของห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และห้องสมุดเครือข่าย 6 สถาบัน ประกอบด้วย สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์, ม.ศิลปากร, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,  ม.รังสิต,  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และห้องสมุดสยามสมาคมฯ   ในงาน มีหนังสือ/วารสารมือสองไว้ แจก แลกเปลี่ยน และจำหน่ายในราคาแบบเพื่อนขายให้เพื่อน  ตั้งแต่เล่มละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 บาท และร่วมงาน เสวนาในสวน ในบรรยากาศสบาย ๆ  มีการสอนซ่อมหนังสือ กิจกรรมหนังสือทำมือ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) จัดขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ตลิ่งชัน)  วันที่  7-9 มิถุนายน  2555  ด่วน  ช้าหมด  อดได้หนังสือดีๆ แน่นอน

รายการอ้างอิง :Thai PBS NEWS. รื่นรมณ์งานหนังสือ ใน Friends of the Library. สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 22พฤษภาคม 2555. จาก รื่นรมณ์งานหนังสือ-ใน-friends-library

Share
ศาสตร์แห่งความสำเร็จ พิชิตอุปสรรคด้วยพลังคิดบวก
Sep 9th, 2010 by rosdee 710 views

เมื่อพูดถึงความสำเร็จใครก็อยากได้ เมื่อพูดถึงความรวยใครๆก็อยากรวย ศาสตร์แห่งความสำเร็จ ของ ดร.ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง ประธานกรรมการบริหาร เครือเรสเตอร์ กรุ๊ป (บริษัท วงษ์ อินเวนชั่น จำกัด) ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครๆ ต่อหลายคนที่คิดสิ้นหวัง คิดท้อแท้ หรือใช้ชีวิตมีแต่ปัญหาเรื่อง มีแต่ปัญหา ลองหันมาเปลี่ยนแนวความคิดแบบ นักธุรกิจเจ้าของเก้าอี้นวด RESTER คนแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทยคนนี้ดูนะครับ ว่าน่าสนใจแค่ไหน

Read the rest of this entry »

Share
Mind MAP เครื่องมือช่วยคิดสุดฮิตระดับโลก
Sep 7th, 2010 by rosdee 3,627 views

Mind Map เป็นเทคนิคช่วยการจดจำบันทึกด้วยทุกทักษะของสมองซีกซ้าย-ขวา และสมองส่วนกลาง เครื่องมือช่วยคิด Mind Map ที่แพร่หลายไปทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 500 ล้านคน แทบทุกกิจกรรมที่คุณต้องใช้ความคิด ข้อมูลความรู้ Mind Map จะช่วยให้คุณทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ครูอาจารย์ คู่ค้า เจ้านาย หุ้นส่วน หรือนักธุรกิจ ผู้บริหาร สามารถใช้ Mind Map ช่วยในการคิดได้อย่างรอบคอบ และตรงเป้าหมายแน่นอน

Read the rest of this entry »

Share
คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ การวัดและประเมินบริการห้องสมุดควรทำอย่างไร
Sep 7th, 2010 by rosdee 450 views

คุณภาพ และการบริการนั้น มีความหมายว่าด้วยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน คือ “ลักษณะต่างๆ ทั้งมวลของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่สามารถสร้างความพอใจหรือสนองความต้องการของลูกค้า” (cited in Simply Quality 1992)

การวัดและประเมินบริการห้องสมุดนั้น จะต้องจัดการให้มีทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการควบคู่กันไป ผลิตภัณฑ์นั้น เช่น หนังสือ เอกสาร วารสาร ฐานข้อมูลภายนอก และฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาเอง เป็นต้น ส่วนการบริการนั้น ต้องครอบคลุมและการเผยแพร่สารสนเทศทุกประเภทต้องสะดวกได้เช่นกัน เช่น การบริการยืม-คืน บริการตอบคำถาม call center และช่วยลูกค้าค้นหา การจัดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมใช้ห้องสมุด รวมไปจนถึงการสอนอบรมด้านสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ทุกอย่างจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และต้องให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจได้ด้วยเช่นกัน

Read the rest of this entry »

Share
การสร้างและการเก็บรักษาจดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archive)
Sep 7th, 2010 by rosdee 933 views

“บางคนกล่าวว่าจดหมายเหตุของประเทศใดเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้น และจดหมายเหตุขององค์กรใดเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรนั้น ถ้าไม่อยากให้เอกลักษณ์ของประเทศหรือองค์กรสูญหาย ก็ต้องวางแผนสร้างจดหมายเหตุอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันนี้ “  จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายคำ “จดหมายเหตุ” ว่า หมายถึงหนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากเอกสารส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน นั้นเอง

Read the rest of this entry »

Share
Social Networking และ Social Media กับการพัฒนาห้องสมุด
Sep 6th, 2010 by titima 534 views

จับตาการเติบโตของ Social Networking และ Social Media พร้อมการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
Applied ICT for Executive Librarians
Aug 14th, 2010 by supaporn 235 views

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด STKS สัญจร ร่วมกับ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อเรื่อง Applied ICT for Executive Librarians เพื่อแนะนำเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ พร้อมทั้งรับทราบทิศทาง แนวโน้ม สำหรับบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในอนาคต เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญผู้บริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง

หลักๆ ของงาน คือ การเชิญผู้บริหารจากห้องสมุดหลายแห่ง ได้แก่ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผอ. ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผอ.สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเสวนาในฐานะผู้บริหาร ที่จะต้องมีการวางแผน มีมุมมอง มีทัศนคติ มีวิสัยทัศน์อย่างไร

ในช่วงของการเสวนาดังกล่าว ด้วยผู้บริหารแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการบริหารงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ รวมกันแล้ว ร่วม ๑๐๐ ปี จึงมีผู้ร่วมฟัง กล่าวว่า เป็นการเรื่องเล่าร้อยปี ตอนแรกนึกว่า อายุของผู้ร่วมเสวนา กลับกลายเป็นว่า ถ้ารวมอายุ น่าจะเกิน ๑๐๐ ปี (เป็นงั้นไป) ผู้บริหารแต่ละท่านได้ร่วมเสวนา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บางท่านก็ทำการบ้านและได้จากแหล่งเดียวกันอีกด้วย เช่น จาก 2010 top ten trends in academic libraries : a review of the current literature โดยเฉพาะ ผอ. สุวคนธ์ ได้ทำสไลด์สรุปเนื้อหาของบทความดังกล่าว ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จะขอสรุปจากบทความ สไลด์ และเก็บตกจากการเสวนา รวมๆ ได้ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
10 Social Networking in Libraries Trends for 2010
Mar 15th, 2010 by supaporn 478 views

เมื่อศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ศวท. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2553 โดยมีหัวข้อในการจัดงานครั้งนี้ คือ New Trends in Library and Information Management  จึงได้พยายามรวบรวมเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว เพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนใจ เรื่องหนึ่งที่ขุดๆ ขึ้นมาได้และน่าสนใจ ก็คือ 10 Social Networking in Libraries Trends for 2010 ที่กล่าวถึง Social network ในปี 2010 ว่ามีแนวโน้มดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
วิกฤตที่ห้องสมุดประชาชนบอสตันต้องเผชิญ
Mar 9th, 2010 by watinee 404 views

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้เขียนเพิ่งได้รับมอบหมายให้ช่วยสืบค้นบทความที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแนวโน้มที่น่าสนใจที่อาจเกิดขึ้นกับวงการห้องสมุดในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมวิชการประจำปีของศวท.ในปีนี้ ระหว่างนั้นผู้เขียนบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากเขียนโดย Daniel Chudnov (Three things to watch for in 2010. Competers in Libraries, 2010, 30(1), 24-26)  ชูสามสิ่งที่ต้องจับตามองในวงการห้องสมุดในปี ๒๕๕๓ นี้ Read the rest of this entry »

Share
Taxonomy VS. Folksonomy
Nov 7th, 2009 by supaporn 482 views

Professional Indexing VS. Personal Indexing และ Subject Cataloging VS. Social Tagging  และ Taxonomy VS. Folksonomy และ Expert Metadata VS. User-Generated Metadata

กลุ่มคำทั้งสี่ชุดนี้ ถ้าถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด น่าสนใจมากทีเดียว ปัจจุบันมีห้องสมุดหลายแห่งเริ่มนำแนวความคิดนี้มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของการสืบค้นทาง OPAC ของห้องสมุด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.stks.or.th/web

Share
Blog ประทับใจ (ชาวห้องสมุดที่เน้นไอที)
Oct 19th, 2009 by Courseware2u 492 views

เล่น Blog มานานพอสมควรแล้วก็ว่าได้ ทั้งในฐานะผู้เขียน ผู้พัฒนา/บริการ และผู้อ่าน แต่ไม่เคยอยู่กับ Blog ไหนได้นานเท่า http://digital-scholarship.org/digitalkoans เลยครับ สองวันนี้ใช้เวลากับ Blog ดังกล่าวนานมาก เพราะหลากหลายคำตอบที่เกี่ยวกับงานห้องสมุดโดยเฉพาะเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด หาคำตอบได้ชัดๆ ก็จาก Blog นี้เลยครับ แบบว่าตอบได้อย่างจังมาก ทำให้หลายงานที่ยังมองภาพไม่ออก เริ่มประติดประต่อได้ และสองวันนี้เลยคลอดเว็บใหม่ภายใต้ stks เยอะมาก เช่่นเว็บที่รองรับการเก็บข้อมูลจาก OAI Archives เว็บที่เก็บเกี่ยวรายการบรรณานุกรม การทำเว็บตัวเองให้รองรับ OAI และ OSS เจ๋งๆ ที่ยังไม่เคยเล่น ไม่เคยได้ยินอีกเยอะ

ยังไงก็ลองหาเวลาอ่านดูนะครับ เผื่อติดใจเหมือนผม

Share
ทำไมคุณ (ผู้ใช้บริการ) ถึงเทใจให้ search engines (Google) มากกว่าเว็บไซต์ห้องสมุดหรือ Online Library Catalog?
Oct 12th, 2009 by watinee 408 views

จากผลการสำรวจของ OCLC เมื่อปี 2005 (ขออภัยที่ค้นเจอล่าสุดได้ที่ปี 2005 หากท่านใดพบปีล่าสุดกว่านี้กรุณาแจ้งด้วยคะ) ว่าด้วยประเด็น College Students Perceptions of Libraries and Information Resources ปรากฎว่า นักเรียน นักศึกษาเลือกที่จะเริ่มสืบค้นข้อมูลที่ Search engines เป็นที่แรกคิดเป็น 89% ในขณะที่เว็บไซต์ห้องสมุด หรือ Online Library Catalog ได้ใจเพียง 2% เท่านั้น ทำไมหนอน่าคิด (ห)นัก…

ท่านทั้งในฐานะผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ท่านคิดว่าเป็นเพราะอะไร??

Share
ลูกเล่นของ twitter กับห้องสมุด
Oct 10th, 2009 by supaporn 625 views

ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่คะ ห้องสมุดสามารถใช้ twitter ได้ถึง 100 วิธีในการติดต่อกับผู้ใช้ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ฯลฯ ลองศึกษา แล้วลองใช้ดูนะคะ ว่า twitter จะเป็นตัวช่วยให้กับห้องสมุดได้ดีเพียงไร เข้าไปอ่านได้ที่

http://acceleratedbachelordegree.org/100-ways-to-use-twitter-in-your-library/

หรือว่าที่ไหนมีทำกันบ้างแล้ว ส่งข่าวกันเข้ามานะคะ

Enjoy

Share
รายการอ้างอิงออนไลน์ผู้ช่วยสำหรับทุกท่าน
Oct 4th, 2009 by Courseware2u 654 views

easy-biblogoปัญหาใหญ่ของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักวิจัย นักวิชาการที่คุ้นเคยกับการเขียนผลงานวิชาการ ก็คงหนีไม่พ้นการทำรายกรอ้างอิงที่มีรูปแบบหลากหลาย ต่างกันไปตามประเภทของต้นแหล่งสื่อที่นำมาอ้างอิง แต่ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาเครื่องมือช่วย เช่น EasyBib นับเป็นเครื่องมือสร้างรายการอ้างอิงฉบับออนไลน์ ที่สามารถเลือกต้นแหล่งเอกสารและรูปแบบรายการอ้างอิงได้ทั้งที่เป็น APA, Chicago/Turabian และ MLA styles

Read the rest of this entry »

Share
ต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 (กับบทบาทของบรรณารักษ์)
Sep 8th, 2009 by watinee 1,338 views

จากบ้านมาเกือบเกือบสามเดือน (เร็วเหมือนกันเนอะ) ทำตัวอยู่ในกะลาประมาณอาทิตย์กว่าๆ ต้องรีบกระโดดออกมาไม่งั้นคงไม่ได้เรียนรู้โลก และทำให้ได้คิดว่าในโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้แม้ยังไม่ได้เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดี หากฉันไปพบหรือเจออะไรที่น่าสนใจที่ฝั่งนี้ (บอสตัน) จะพยายามย่อยแล้วเอาเล่าสู่กันฟังนะจ้ะ

ช่วงนี้ที่บอสตันเพิ่งจะเสร็จสิ้นพิธีศพของวุฒิสมาชิก Edward M. Kennedy (Ted Kennedy) แต่กลิ่นไอความเศร้า ความอาลัยและเสียดายบุคคลที่มีความสามารถยังคงตลบอบอวลทั่วเมืองบอสตัน เพราะงั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบอสตันจึงมีข่าวของวุฒิสมาชิก Teddy ที่หน้าแรกเกือบทุกวัน แต่วันนี้ไม่เหมือนกับวันอื่นๆ the Boston Globe vol.276 no. 66 กลับพาดหัวข่าวการปรับโฉมห้องสมุดโรงเรียนครั้งใหญ่แทน คำสำคัญๆ ที่เห็นในพาดหัวข่าวคือ library, goodbye, และ books คงพอจะเดากันออกใช่ไหมว่าประเด็นหลักๆ ของข่าวนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไร…

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa