»
S
I
D
E
B
A
R
«
ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดูยังไง?
Jan 17th, 2011 by satapon 343 views

กิจกรรม NSTDA Knowledge Sharing ครั้งที่ 55 หัวข้อ “ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดูยังไง?” ในวันที่ 13 มกราคม 2554  เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค โดยวิทยากร ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

LO และ KM เป็นประเด็นที่ได้รับความนิยมและสนใจเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กร ผลอันเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน สังกัดให้เป็นบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ Read the rest of this entry »

Share
3 องค์กรยักษ์ใหญ่กับวิธีบริหารจัดการนักวิจัยอย่างมืออาชีพ (ตอนจบ)
Sep 8th, 2009 by titima 425 views

จากตอนที่แล้วที่ได้เสนอถึงวิธีบริหารจัดการนักวิจัยของ NASA ซึ่งจะเหมือนหรือแตกต่างกับบริษัทเอกชนอย่าง IBM บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ Lucent-Bell Labs เจ้าของกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่
Read the rest of this entry »

Share
3 องค์กรยักษ์ใหญ่ กับวิธีบริหารจัดการนักวิจัยอย่างมืออาชีพ
Sep 7th, 2009 by titima 603 views

สำหรับองค์กรที่ดำเนินงานด้าน R & D เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางการตลาด หรือมีตัวชี้วัดที่ต้องส่งมอบ เพื่อตอบโจทย์ แต่จะทำอย่างไรให้ทีมงานของเราที่มีนั้นเหนือไปอีกขั้น เพื่อผลลัพธ์ที่คุ้มค่า เรียนรู้วิธีบริหารจัดการนักวิจัยจาก 3 องค์กรอย่าง NASA IBM และ Lucent-Bell Labs
Read the rest of this entry »

Share
“Dialogue” สุนทรียแห่งการสนทนา ปัญญาที่ก่อเกิด
Aug 26th, 2009 by titima 1,511 views

นัดประชุม หารือ แต่ที่ประชุมไม่มีใครพูดหรือแสดงความคิดเห็น หรือที่ประชุมแย่งกันไม่พูดไม่มีใครฟังใคร ต้องการคุยเพื่อแตกยอดความคิดในงาน แต่กลายเป็นแตกคอ บรรยากาศตึงเครียด หมดเวลาแต่กลับไม่ได้อะไร คุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้บ้างหรือไม่ แล้วเราจะจัดการ หรือรับมือกับมันอย่างไร เพื่อให้งานที่รออยู่ได้ผลสำเร็จ
Read the rest of this entry »

Share
ความเป็น Living Organization ของ รพ.ศิริราช
Jan 28th, 2009 by pachreeya 2,714 views

  เคยอ่านหลายต่อหลายบทความเขียนถึงความเป็น Learning Organization ของ รพ.ศิริราช    วันนี้ขอเขียนแง่มุมที่เป็น  “Living Organization  ของโรงพยาบาลแห่งนี้บ้าง  แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีเอ่ย  ขอแปลว่าเป็น “องค์กรที่มีชีวิต” แล้วกัน    สัปดาห์ที่ผ่านมามีนัดหมายพาคนข้างตัวไป admit เพื่อรอผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ค่ะ  ขอแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่โรงพยาบาลหน่อยดีกว่า (ขอเตือนผู้อ่านล่าวงหน้าเลยว่าวันนี้ เขียนยาวมากๆ  ให้หลายๆ คนที่ถามถึง อ่านแล้วหายคิดถึงกันไปเลย)

ก่อนไปวันหนึ่ง ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรมาแจ้งข้อมูล นัดหมายเวลา สถานที่  และสอบถามสิทธิค่ารักษาพยาบาลว่าจะเบิกอย่างไร  ก็ให้ข้อมูลไปว่าจะใช้เบิกประกัน เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด สถานที่ติดต่อก่อน admit ว่าต้องไปรับเอกสารอะไรที่ไหนก่อนเข้าไป admit อย่างชัดเจน  เมื่อไปถึงไปติดต่อตามห้องที่ได้รับบอก  คราวนี้มีสาวน้อยเป็นเจ้าหน้าที่ห้องรับแจ้งสิทธิมารับแจ้งข้อมูล เมื่อเช็คประวัติเรียบร้อย น้องเค้าบอกว่า “พี่คะ คนไข้มีประกันสังคมที่ รพ.ตากสิน นะคะ พี่สามารถไปใช้สิทธิที่ รพ.ตากสินได้ด้วยนะคะ”  อืม …  ผ่านมา 2 step ในใจแอบคิดเล็กๆ ว่า เอ๊ย  ทำไม ศิริราช เปลี่ยนไปจากที่เราเคยรู้จักน้อ  Read the rest of this entry »

Share
คุณอยู่ในข้อไหน?
Jun 10th, 2008 by Faci' 422 views

If I want it, it is mine,

If I give it to you and change my mind later, it is mine,

If I can take it away from you, it is mine,

If we are building something together, all of the pieces are mine,

If it looks just like mine, It is mine,

If it is mine, it will never belong to anybody else, no matter what,

If it is yours, it is mine.

คุณจัดอยู่ในข้อไหนครับ หรือเป็นหมดทุกข้อ หาคำตอบได้จากรายการ Morning Talk เช้าวันที่ 23 มิถุนายน นี้ที่ STKS

Share
Learning Organizations (5)
Feb 4th, 2008 by Faci' 631 views

วันนี้ผมเอาความหมายของ Learning Organization ในหนังสือ The Fifth Discipline ของ Prof’ Peter M. Senge มาฝากชาว STKS ครับ ความหมายที่ Prof. Senge ให้ไว้มีดังนี้ครับ

“Organizations where people continully expand their capacity to create the results they truely desire, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning how to learn together.”

ครับมันเริ่มจากตัวเราก่อนเราต้องมีความรักความปราถนา (passion) ที่จะเริ่มทำงานหรือทำสิ่งใดในชีวิต เมื่อมีความเป็นเจ้าของ มีความผูกพันแล้ว เราจะเกิดความคิดสร้างสรร (Innovative thinking) สามารถเปิดรับตัวเองและผู้อื่นในการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้นั้นไปสู่การปฏิบัติ และที่สำคัญที่สุดคือทุกขณะของความคิด เราต้องเรียนรู้ถึงวิธีการเรียนรู้ที่แท้จริง และเป็นการเรียนรู้ที่มี shared vision ทำให้เกิด team building ในที่สุด

ในหลักพุทธศาสนานิกายเซน มักกล่าวถึง “The beginner’s Mind” ซึ่งมีความหมายดังนี้ ‘The beginner’s mind is something very beautiful It is like our first love. It should be protected and nourished………..When we are learning something for the first time, before our mind is filled with preconceptions, we pay full attention. We are in our beginner’s mind and we have our full mindfullness available. If we practice diligently and creatively, we can keep our practice fresh and our beginner’s mind intact.” (a teaching by Thich Nhat Hanh)

ผมว่าชัดเจนนะครับ คุณละจะมี first love ในงานของคุณหรือยัง?

Share
Learning Organization (4)
Jan 28th, 2008 by Faci' 867 views

The Left-Hand Column

Boss: งานที่ผมมอบหมายใหคุณเมื่อเดือนก่อน ผมต้องการได้รายงานปลายสัปดาห์นี้

น้อง: ได้ครับผม เป็นความรับผิดชอบของผมอยู่แล้วที่จะต้องทำให้เสร็จตามเวลา

(ในความคิดของน้อง): ทุกอย่างจะเอาให้ได้ตามใจหมด หารู้ไม่ว่างานบางอย่างมันมีขั้นตอนมากมายอย่างไร และความต้องการก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ)

สิ่งที่น้องคิดแต่ไม่ได้พูดออกไปเรียกว่า “Left-Hand Column” สิ่งที่คิดกับสิ่งที่พูดมักจะไม่เหมือนกันเพราะคนเราย่อมอยู่ในสังคมที่ไม่อยู่บนฐานของความจริงเสมอไป การพูดให้คนอื่นรับรู้ในสิ่งที่เราคิดย่อมมีทั้งผลบวกและลบในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับคนที่เราสนทนาด้วยหรือสถานะการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้น The Left-Hand Column นั้นเป็นวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาในการสื่อสารระหว่างคนหรือกลุ่มคน เป็นหลักการอย่างหนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่นำเสนอโดย Chris Argyris และ Donald A. Schon ในหนังสือชื่อ The Theory of Practice (1974, Jossey-Bass) และใน The Fifth Disciplines, page 195, The Fifth Disciplines Fieldbook, page 246 Read the rest of this entry »

Share
Learning Organization (3)
Jan 27th, 2008 by Faci' 1,816 views

School visit ดรุณสิขาลัย School visit ดรุณสิขาลัยเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ชาว STKS ได้มีโอกาสไปร่วมโปรแกรม School visit ที่โรงเรียนดรุณสิขาลัย เราได้ฟังคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้ที่เริ่มต้นนำเอาแนวคิด Constructionism จาก MIT มาพัฒนาการเรียนในแนวที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และนำไปสู่การก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิขาลัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแห่งนี้ นอกจากนี้ยังขยายข่ายการเรียนรู้ด้วยปัญญานี้ไปสู่ชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โรงเรียนเทศบาล 4 จ.ลำปาง โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และในภาคอุตสาหกรรมคือบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย การได้เห็นและได้ฟังครูแจ็ค และน้องๆตัวแทนโรงเรียนมาเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ การเรียนรู้ก่อนจะมีวันนี้ให้เราฟังเสมือนหนึ่งเราได้เห็นภาพสะท้อนในตัวเรา ทำให้ได้คิดว่าเราจะสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเราเองและสังคมที่เราอยู่ไปสู่สังคมแห่งปัญญา (Wisdom Society) ได้อย่างไร เนื่องจาก STKS กำลังมองหาแนวทางการเป็น Learning Organization อยู่ ข้อคิดจาก School visit จึงเป็นจุดเริ่มที่ดี ที่เป็นการ oreintation ไปในตัว สำหรับเพื่อนๆชาว STKS ที่ได้มีโอกาสไปในวันนั้นขอเชิญชวนให้ช่วยกันเล่ามุมมองที่ท่านได้เห็นและคิดว่าท่านได้อะไร และจะทำอะไร อย่างไร ให้ STKS เป็นผู้นำ LO ในองค์กรแห่งนี้

Share
การแบ่งปันความรู้ด้วยการสร้าง CoPs (Community of Practices) จากประสบการณ์ของปตท. สผ
Dec 23rd, 2007 by supaporn 1,429 views

ผู้เขียน ได้เข้าร่วมฟังการเล่าประสบการณ์ของคุณสุกันยา วรรณเกษม ผู้จัดการอาวุโส ผ่ายศึกษาและพัฒนาความรู้เทคนิค บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งคุณกันยา ได้เล่าถึงประสบการณ์การจัดการความรู้ของบริษัท ปตท. ให้ฟังได้อย่างน่าสนใจว่า Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa