»
S
I
D
E
B
A
R
«
เด็กไทยกับการศึกษาเพื่อไปสู่อาเซียน…ไหวหรือไม่?
Sep 5th, 2012 by wanutwira 545 views

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน แต่ทำไมยังสู้เขาไม่ได้เสียที

จากข้อมูลของ UNESO แสดงให้เห็นว่าจำนวนชั่วโมงเรียนในระดับอายุ 9 – 13 ปีนั้น พบว่า เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับต้นๆ คือ 1,200 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่นับเฉพาะ “เวลาเรียนในโรงเรียน” เท่านั้น ยังไม่รวมเวลาเรียนพิเศษนอกเวลาอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นประเด็นมาโดยตลอดว่า “เรียนหนักแล้วทำไมถึงสู้ประเทศอื่นๆ (ที่พัฒนาแล้ว)ไม่ได้เสียที” หรือ “ทำไมเด็กไทยเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแทบจะหลุดเข้าไปในหนังสือ แต่ทำไมยังพูดไม่ได้เสียที” ฯลฯ ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆ ภาคส่วนให้ความสนใจ และเร่งหาคำตอบกัน ยิ่งในขณะนี้ประเทศไทยเราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือปี พ.ศ. 2558 เราจะรับมือกับปัญหาพื้นฐานที่สำคัญนี้อย่างไร เมื่อเด็กในวันนี้คือผุ้ใหญ่ในวันหน้า วันนี้จึงนำประเด็นที่คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ และคุณญาณิศา  อุดมศักดิ์พิบูลย์ ได้มาแบ่งปันข้อมูลจากการสำรวจและจัดทำเป็น Infographic มาให้ได้อัพเดตกัน Read the rest of this entry »

Share
ESD
Oct 23rd, 2008 by Faci' 897 views

   

ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม 2551 ผมได้รับเชิญให้ไปร่วมประชุมและบรรยายที่ UNU Tokyo และ Nagoya University ในการสัมมนาเรื่อง Forming a Network for ESD in Asia and Oceania ที่จัดโดย UNU(United Nation University)และ ACCU(Asia Pacific Culture Center for UNESCO)ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ทำงานและประเทศสมาชิกที่ทำงานด้าน ESD โดยทางตรงและทางอ้อมในเอเซียและแปซิฟิกและการตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้าน ESD ระหว่างกัน

และสืบเนื่องจากการประชุมดังกล่าว ศวท.จะร่วมหารือกับ UNESCO Bangkok ถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในงาน ESD ที่ ศวท.ทำกับโรงเรียนและชุมชนต่อไป ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ สำนักงาน UNESCO Bamgkok

ESD(Education for Sustainable Development)หรือการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของ UNESCO
Read the rest of this entry »

Share
STKS Opening Day
Feb 28th, 2008 by Faci' 621 views

ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ สำหรับการเปิดบ้านใหม่ของชาว STKS ทุกคน ตั้งแต่เช้าจนเสร็จพิธีการ มีเหตุการณ์ที่ผลิกผันเกิดขึ้นโดยตลอด แต่ชาว STKS ก็สามารถตั้งรับสถานการณ์ได้อย่างนุ่มนวลและแนบเนียน สมกับเป็น constructionist จริงๆครับ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวตนหลายอย่าง และดีใจที่สิ่งที่เราร่วมกันเรียนรู้เริ่มส่งผลเสมืนดอกไม้แรกแย้ม

อย่าลืมว่าเราต้องมี First love ในหัวใจอยู่ตลอด เพิ่มให้เกิด passion ในการทำงาน อย่างที่พระอาจารย์สอนเราว่า การเรียนรู้”ธรรม” คือการลงมือ”ทำ” ใช่ไหมครับ และอย่าลืมนิพพานในทุกขณะจิตของการใช้ชีวิตนะครับ

ใครที่จำคำสอนของพระอาจารย์ เมื่อเช้าได้กรุณา share ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ

Share
ของฝากจากสามขา
Feb 27th, 2008 by Faci' 909 views

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กพ. 2551 ผมได้ขึ้นไปที่บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วัตถุประสงค์เพื่อไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับเด็กๆเรื่องการเรียนรู้จาก OLPC สิ่งที่ได้รับเป็นความรู้สึกว่าเด็กๆเขาเป็นเจ้าของคอยดูแลเอาใจใส่เสมือน OLPC เป็นเพื่อนที่ใกล้ชิด เด็กๆได้เรียนรู้จากการลงมือทำแม้กระทั่งการซ่อมเครื่องที่เสียเนื่องจากจอภาพแตก โดยนำจอภาพจากเครื่องที่เสียจากสาเหตุอื่นมาสับเปลี่ยน แต่คำตอบจากคำถามที่ว่า “หนูอยากเห็น OLPC เป็นอะไร” คำตอบมีหลากหลายฝัน ที่ OLPC น่าจะเป็น……..

 • OLPC tv
 • กระเป๋าวิเศษ
 • ช่วยทำงานบ้าน
 • เป็นพัดลม
 • เป็นหมอรักษาโรค
 • เป็นโทรศัพท์
 • พิมพ์ตามที่พูด
 • ช่วยหยุดสภาวะโลกร้อน
 • เป็นกระปุกออมสิน
 • ช่วยเลี้ยงน้อง
 • ตรวจคุณภาพน้ำได้
 • มีแผนที่โลก
 • สอนการบ้าน
 • จ่ายหนี้
 • …………………………………….

ทั้งหมดนั้นสะท้อนความเป็นจริงในชีวิตของคนสามขาได้ชัดเจน โจทย์เหล่านี้เราจะเชื่อมต่อกับเขาอย่างไรดีครับ

เสียงสะท้อนจากเด็กบ้านสามขาที่ได้ใช้ OLPC ครับ ได้รับความกรุณาจากครูศรีนวล เมื่อวันที่ 25 มีนาคมนี้ Read the rest of this entry »

Share
ผู้นำ องค์กร เทคโน เรียนรู้ : ปัจจัย 4 ของความสำเร็จของ KM
Feb 1st, 2008 by supaporn 1,329 views

การจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ถ้าผู้นำองค์กรไม่เห็น หรือไม่สนับสนุน ทุกอย่างก็เป็นอันจบ เหมือนกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรโดยส่วนมาก ณ ขณะนี้ ปัจจัย 4 ที่เป็นเหมือนความจำเป็นพื้นฐานของการจัดการความรู้ ซึ่งถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะสำเร็จได้ก็คือ Read the rest of this entry »

Share
Learning pyramid กับ โครงการเยาวชนก่อการดีด้านไอซีที
Feb 1st, 2008 by titima 3,722 views


คุณคิดว่าการเรียนรู้ด้วยวิธีใดจะทำให้เราสามารถเก็บ และบันทึกในความทรงจำของเราได้มากที่สุด อ่านเอง เห็นตัวอย่าง ทดลองทำหรือสอนเอง??? Read the rest of this entry »

Share
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
Jan 16th, 2008 by Faci' 763 views

ขอต้อนรับ STKS เข้าสู่ศักราชใหม่ของก้าวใหม่ที่สำคัญยิ่ง คือการผันตัวเองไปสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” หรือ “Learning Organization” หนทางที่ STKS จะเดินไปสู่จุดหมายนั้นคงไม่ง่ายเหมือนความคิดที่อยากจะเป็น ในฐานะที่เป็นหน่วยเล็กๆใน สวทช.ก็เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนภาพของพ่อแม่ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจะเป็นจุดเล็กๆที่เปลี่ยนมุมมองและความคิดของส่วนใหญ่ได้หรือไม่ อย่างไร STKS พร้อมที่จะพิสูจน์บทบาทใหม่บนกระบวนการคิดและการลงมือทำใหม่ที่สร้างสรรค์เพื่อองค์กรและพันธมิตรต่อไป เราจะทำให้ STKS เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไรเรามาติดตามกันต่อไปนะครับ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa