»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุดกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที
Aug 24th, 2009 by Courseware2u 815 views

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาของชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย วันที่ 24 สิงหาคม ในหัวข้อ “ห้องสมุดกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที”

Share
เก็บตกจาก KM
Jun 1st, 2009 by supaporn 638 views

ช่วงนี้ได้เป็นผู้ต้อนรับผู้ที่สนใจการจัดการความรู้ มาศึกษาดูงานที่ ศวท. บ่อยๆ และได้มีโอกาสไปในฐานะผู้ติดตามและคอยพูดเสริมซึ่งกันและุกัน กับ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ อยู่เนืองๆ  เลยมีข้อมูลที่เก็บตกจากการบรรยาย มานำมาบอกล่าวพอเป็นสังเขป Read the rest of this entry »

Share
จัดการความรู้ด้วย Wiki
Aug 25th, 2008 by Courseware2u 759 views

เมื่อได้ยินคำว่า Wiki หลายๆ ท่านอาจจะนึกถึง Wikipedia เว็บไซต์สารานุกรมเสรีที่ใหญ่มากบนโลกอินเทอร์เน็ต แต่ท่านจะทราบไหมว่า Wiki เป็นเครื่องมือหนึ่งในกลุ่ม Web 2.0 ที่ช่วยให้การสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องง่าย สะดวกในรูปแบบร่วมด้วยช่วยกัน “เขียน” และ “แก้ไข” โดยซอฟต์แวร์ที่ทำงานในลักษณะ Wiki มีให้เลือกมากมาย ไม่ใช่เฉพาะ MediaWiki ที่ใช้พัฒนา Wikipeida เท่านั้น สำหรับท่านที่สนใจศึกษาหรือเลือกใช้ Wiki ลองเข้าไปที่ http://www.wikimatrix.org ดูสิครับ แล้วลองเลือกพร้อมเปรียบเทียบความสามารถแต่ละด้านด้วยตนเอง ก่อนเลือกใช้งาน Read the rest of this entry »

Share
จัดการความรู้ด้วย Blog
Aug 25th, 2008 by Courseware2u 662 views

Blog หรือ web Log เครื่องมือช่วยจดบันทึกรายวัน หรือ Diary ในรูปแบบออนไลน์ที่นำมาใช้จัดการความรู้ได้ดีมากโปรแำกรมหนึ่ง โดยเว็บไซต์ http://gotoknow.org นับเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้ Blog โด่งดังมาก เนื่องจากระบบที่ใช้ง่าย แบบเดียวกับพิมพ์งานด้วย Word เหมาะกับผู้ใช้ทุกกลุ่มในองค์กร Read the rest of this entry »

Share
สังคมยุคใหม่สังคมออนไลน์ (Social networking)
Jul 22nd, 2008 by titima 3,883 views

social network

หลายคนคงจะคุยเคยกับ Flickr hi5 หรือ  MySpace ซึ่งทั้ง 3 เป็นตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสังคมสู่สังคมยุคใหม่ที่มาออนไลน์อยู่บนอินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ หรือ  Social networking หรืออาจเรียกว่า Virtual community ที่ว่านั้นเป็นมาอย่างไร…

Read the rest of this entry »

Share
ต้องจากเมืองไทย…เพื่อไปลอนดอน
Jul 1st, 2008 by supaporn 2,685 views

จากที่ต้องไปสัมมนาหัวข้อ Knowledge Management & Content Management ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2551 ที่ลอนดอน โดยจัดที่ Ibis Earl’s Cord London นั้น เนื่องจากเที่ยวบินของการบินไทยที่บินตรงไปลอนดอนมี 2 เที่ยว คือ จากกรุงเทพฯ 1:10 ถึงลอนดอน 7:15 และ จากกรุงเทพฯ 12.25 น. ถึงลอนดอน 18:30 น. เลยวางแผนว่า ไปวันที่ 24 เวลา 1:10 ของเมืองไทย และไปถึงลอนดอน วันที่ 24 มิถุนายน เวลา 7:15 น. ไปถึงตอนเช้าดีกว่า เพราะต้องเดินทางไปโรงแรมที่พักอีก ถ้าไปถึงเย็น เผื่อมีปัญหาอะไร มืดค่ำจะลำบาก Read the rest of this entry »

Share
การเตรียมตัวไปประเทศอังกฤษ
Jun 22nd, 2008 by supaporn 2,409 views

ได้มีโอกาสให้ไปเข้าร่วมสัมมนา Knowledge & Content Management หรือ KC-UK 2008 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน ศกนี้ ทราบข่าวว่าได้รับมอบหมายให้ไปก็ค่อนข้างกระชั้นชิด ก็ต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วค่ะ เพราะไหนจะต้องลงทะเบียน ไหนจะต้องทำวีซ่า จองที่พัก เลยต้องรีบไปดูพาสปอร์ตตัวเองก่อนว่า หมดอายุหรือยัง เพราะไม่แน่ใจ ทำเป็นลืม ๆ ไปอาจจะหมดอายุไปแล้วก็ได้ ยังดีที่ยังอีกหลายปี เพราะเพิ่งทำเป็นพาสปอร์ตข้าราชการเมื่อคราวไปสิงคโปร์ เมื่อปีที่แล้วนี้เอง Read the rest of this entry »

Share
CoP
Jun 20th, 2008 by titima 1,020 views

CoP (Commuity of Practice)
เมื่อพูดถึง Knowledge Management (KM) โดยเฉพาะเครื่องมือในการทำให้เกิด KM พบว่ามีหลายตัวด้วยกัน อาจแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ
1.Technical tools และ 2.Non-Technical tools
ตัวอย่างของ Technical tools เช่น Web blog e-Mail ส่วน Non-Technical tools เช่น สภากาแฟ Stroy telling รวมถึง CoP Read the rest of this entry »

Share
PMQA
Apr 3rd, 2008 by Faci' 4,105 views

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

เป็นแนวทางพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (High Performance Organization) ซึ่งทาง สำนักงาน กพร. ได้นำมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการและยกระดับการปฏิบัติงานที่อ้างอิงจาก พระราชฏฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ในปี 2549 สำนักงาน กพร.ได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดทำเกณฑ์ PMQA โดยนำเกณฑ์ TQA และเกณฑ์จากต่างประเทศมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของราชการไทย และได้เตรียมผู้ตรวจประเมินภายนอกเพื่อทำหน้าที่ประเมินองค์กรภาครัฐที่จะขอรับรางวัล PMQA

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 ได้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยการเปิดการสัมมนาโดย นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานี ในฐานะ CKO (Chief Knowledge Officer) ของจังหวัด ซึ่งประธานได้ย้ำถึงความสำคัญของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรภาครัฐไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเน้นการเรียนรู้ของข้าราชการใน 4 หัวข้อ ได้แก Read the rest of this entry »

Share
วาทะเด็ด KM
Feb 4th, 2008 by supaporn 1,065 views

ขอเสนอวาทะเด็ด ๆ เกี่ยวกับ KM, Information ของกูรู ทั้งหลาย มาเสนอนะคะ น่าสนใจค่ะ แต่ขออนุญาตไม่แปลนะคะ เพราะจะไม่ได้อรรถรส เริ่มจากมหาเศรษฐี Bill Gates

Bill Gates: Knowledge management … is not a software product or a software category. Knowledge management doesn’t even start with technology. It starts with business objectives and processes and a recognition of the need to share information. Read the rest of this entry »

Share
ผู้นำ องค์กร เทคโน เรียนรู้ : ปัจจัย 4 ของความสำเร็จของ KM
Feb 1st, 2008 by supaporn 1,329 views

การจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ถ้าผู้นำองค์กรไม่เห็น หรือไม่สนับสนุน ทุกอย่างก็เป็นอันจบ เหมือนกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรโดยส่วนมาก ณ ขณะนี้ ปัจจัย 4 ที่เป็นเหมือนความจำเป็นพื้นฐานของการจัดการความรู้ ซึ่งถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะสำเร็จได้ก็คือ Read the rest of this entry »

Share
ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรู้
Feb 1st, 2008 by supaporn 2,235 views

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ ได้นำเสนอแนวความคิดของ Keyser ว่ามีการจัดกลุ่มปัจจัยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ด้านการประเมินและวัดผลการจัดการความรู้ และด้านกลยุทธ์การจัดการความรู้ Read the rest of this entry »

Share
ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้
Feb 1st, 2008 by supaporn 2,854 views

ได้อ่านบทความของ คุณจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ เรื่อง การสังเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ ที่ลงพิมพ์ในวารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 น่าสนใจทีเดียวค่ะ เพราะมีการสังเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการจากงานจำนวน 14 ชิ้น ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1996-2002 ประกอบด้วยงานของ Wiig, Davenport, De Long and Beers, Davenport and Prusak, Morey, Trussler, Finneran, Liebowitz, Manasco, Bassi, Choi, Skyrme and Amidson, Steele แล Heising โดยเน้นว่าปัจจัยเหล่่านี้ คือ Read the rest of this entry »

Share
10 สุดยอดกลยุทธ์ในการจัดการความรู้
Jan 11th, 2008 by titima 508 views
  1. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและถ่ายโอนความรู้
  2. เก็บเกี่ยวความรู้จากภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ
  3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร
  4. ร่วมคิดและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  5. กระตุ้นและให้รางวัลแก่ผู้สร้างนวัตกรรม
  6. ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการจัดเก็บและการเรียกข้อมูลกลับมาใช้
  7. เพิ่มการถ่ายทอดความรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด
  8. สร้างฐานความรู้ให้ตรงตามความต้องการในการเรียนรู้และตามค่านิยมขององค์กร
  9. สร้างกลไกในการรวบรวมและจัดเก็บสิ่งที่ได้เรียนรู้
  10. ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงที่มา : Marquardt, Michael. Building the Learning Organization. Palo Alto, CA : Davies-Black Pub., 2002.
Share
การแบ่งปันความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Story telling)
Dec 31st, 2007 by supaporn 1,908 views

Story telling เป็นเทคนิคของการจัดการความรู้อย่างหนึ่ง ในการดึงเอาประสบการณ์การเรียนรู้ การทำงานที่ภาคภูมิใจมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเอง เป็นการแบ่งปัน best practice ทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่่วยงานอย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานและเปิดเผย Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa