»
S
I
D
E
B
A
R
«
วัยรุ่นกิน “อาหารเสริม” เสี่ยงไอคิวต่ำ
Aug 8th, 2012 by wanutwira 125 views

นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและที่ปรึกษาสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า  ขณะนี้กระแสของวัยรุ่นทั้งชายและหญิงในปัจจุบัน ใช้ชีวิตอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะวัยรุ่นที่อยากมีรูปร่างผอมเพรียวเหมือนนางแบบตามกระแสแฟชั่น หรืออยากมีผิวขาวสวย ตาหวาน มักจะนิยมบริโภคอาหารเสริมต่างๆ  ทั้งชนิดเม็ด แคปซูล หรือชงดื่ม เช่น ผงบุก วิตามินต่างๆ ซึ่งราคาถูก หาซื้อได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ต และตามห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่นิยมบริโภคแทนการบริโภคอาหารหลัก  เพราะอาหารประเภทนี้จะทำให้อิ่ม ไม่หิวง่าย ทำให้น้ำหนักลด  บางรายการอาจโฆษณาเสริมวิตามินหรือสารอาหารอื่นๆ เข้าไปด้วย   ทำให้เข้าใจ หลงเชื่อว่ามีสารอาหารครบถ้วน และยังมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็ง หรือสร้างภูมิต้านทานโรคด้วย  ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้   

Read the rest of this entry »

Share
IQ สูงเพราะนมแม่และยีน FADS2
Jun 29th, 2012 by wanutwira 118 views

จากรายงานการวิจัยล่าสุด เด็กที่ IQ สูงอาจไม่ใช่ กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่อาจมาจาก “การดื่มนมแม่ และยีน FADS2″ แก้ข้อถกเถียงที่ว่าความฉลาดของคนเรามาจากกรรมพันธุ์ภายในหรือสิ่งแวดล้อม ที่มีมานานกว่าร้อยปี

Read the rest of this entry »

Share
IQ และการฉี่รดที่นอน
Jun 29th, 2012 by wanutwira 164 views

ผลงานวิจัยปรากฏในวารสาร Pediatrics ที่ว่าเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอนนั้น มีระดับ IQ ต่ำกว่าเด็กปกติ จากการศึกษากับเด็กจำนวนกว่า 6,000 คน ช่วงอายุระหว่าง 7 -9 ขวบ และได้สอบถามเรื่องการปัสสาวะรดที่นอนจากผู้ปกครอง พบว่าเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอนมี IQ โดยเฉลี่ยต่ำกว่าเด็กที่ไม่ปัสสาวะรดที่นอนถึง 1.7 โดยแบ่งตามความแตกต่างระหว่างเพศ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในชีวิตและสภาพภูมิหลังทางสังคม แต่ไม่รวมกรณีที่เด็กมี IQ ต่ำมากๆ (ต่ำกว่า 70)

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa