»
S
I
D
E
B
A
R
«
ซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติเล็กแต่แจ๋ว OpenBiblio ใช้่จริงแล้ว
Jun 5th, 2009 by Courseware2u 848 views

ศวท. ได้ให้คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรม OpenBiblio อันเป็นซอฟต์แวร์จัดการห้องสมุดอัตโนมัติที่ประกอบด้วยฟังก์ชัน OPAC, ลงรายการหนังสือ/ทรัพยากรสารสนเทศ และยืม/คืน ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยมีการใช้งานระบบจริง ก่อนหน้านี้ รก.ผอ.สุภาพร และทีมได้ไปติดตั้งให้กับโรงเรียนพระปริยติธรรม ที่จังหวัดน่าน และเชียงราย และอยู่ระหว่างการทดสอบระบบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ต่อไป

openbiblio-01 openbiblio02

Share
หากจะหันมาใช้ Koha ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? รองรับการทำงานของห้องสมุดใหญ่ๆ ได้หรือไม่
Feb 15th, 2009 by supaporn 1,317 views

การใช้โปรแกรมอะไรก็ตามที่ต้องทำงานร่วมกันในหลายๆ หน้าที่ และเป็นที่เก็บข้อมูลมากๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเตรียมเรื่องเซิร์ฟเวอร์ หน่วยความจำที่เพียงพอ ซึ่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลมากนัก แต่สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa