»
S
I
D
E
B
A
R
«
PhotoScape โปรแกรมเล็ก ฟรี แต่เจ๋ง
Jun 27th, 2010 by Courseware2u 222 views

การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรมกราฟิกต่างๆ อาจจะมีความซับซ้อน และเป็นโปรแกรมที่ต้องการพื้นที่มาก หน่วยความจำเยอะแต่หากลองหันมาใช้ PhotoScape อาจจะพบว่าโปรแกรมนี้คือ โปรแกรมในฝันของหลายๆ คนได้นะครับ ด้วยความสามารถที่หลากหลาย แต่ง่ายในการเรียนรู้และใช้งาน อีกทั้งรองรับการทำงานกับ EXIF Metadata ที่ดึงค่าของภาพ เช่น ยี่ห้อและรุ่นของกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความเร็วชัตเทอร์ และอื่นๆ มาแสดงผลบนภาพได้ทันที จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าจะลองหันมาเล่นและใช้งานกันดีไหมครับ

Read the rest of this entry »

Share
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ศวท. แผนงานไอซีที สสส. และ OpenDream
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 570 views

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. และ แผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล บริษัทโอเพนดรีม ได้มีโครงการความร่วมมือกับ STKS กับ สสส. 4 โครงการ

1. โครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลประเทศไทย http://dlib.in.th สสส. ริเริ่มขึ้นจากการที่มีการทำดิจิทัลขึ้นมามาก เพื่อให้สามารถสืบค้นผ่านกันได้ พบว่ายังมีปัญหามาตรฐานต่างๆ เช่น OAI เช่น ดึงข้อมูลภาษาไทยไม่ได้ ได้เริ่มจากข้อมูลด้านผ้า ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการทำข้อตกลงเรื่องมาตรฐานร่วมกัน ช่วยสืบค้นข้ามฐานข้อมูลได้ ลดเวลาของผู้ใช้ จากเดิมที่ผู้ใช้ต้องการทำการสืบค้นจากทีละฐานข้อมูลคล้าย Single Search ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa