»
S
I
D
E
B
A
R
«
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ศวท. แผนงานไอซีที สสส. และ OpenDream
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 570 views

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. และ แผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล บริษัทโอเพนดรีม ได้มีโครงการความร่วมมือกับ STKS กับ สสส. 4 โครงการ

1. โครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลประเทศไทย http://dlib.in.th สสส. ริเริ่มขึ้นจากการที่มีการทำดิจิทัลขึ้นมามาก เพื่อให้สามารถสืบค้นผ่านกันได้ พบว่ายังมีปัญหามาตรฐานต่างๆ เช่น OAI เช่น ดึงข้อมูลภาษาไทยไม่ได้ ได้เริ่มจากข้อมูลด้านผ้า ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการทำข้อตกลงเรื่องมาตรฐานร่วมกัน ช่วยสืบค้นข้ามฐานข้อมูลได้ ลดเวลาของผู้ใช้ จากเดิมที่ผู้ใช้ต้องการทำการสืบค้นจากทีละฐานข้อมูลคล้าย Single Search ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

Read the rest of this entry »

Share
ซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติเล็กแต่แจ๋ว OpenBiblio ใช้่จริงแล้ว
Jun 5th, 2009 by Courseware2u 848 views

ศวท. ได้ให้คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรม OpenBiblio อันเป็นซอฟต์แวร์จัดการห้องสมุดอัตโนมัติที่ประกอบด้วยฟังก์ชัน OPAC, ลงรายการหนังสือ/ทรัพยากรสารสนเทศ และยืม/คืน ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยมีการใช้งานระบบจริง ก่อนหน้านี้ รก.ผอ.สุภาพร และทีมได้ไปติดตั้งให้กับโรงเรียนพระปริยติธรรม ที่จังหวัดน่าน และเชียงราย และอยู่ระหว่างการทดสอบระบบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ต่อไป

openbiblio-01 openbiblio02

Share
STKS แนะนำความรู้เรื่องบรรณารักษศาสตร์ให้กับ ปตท.
May 28th, 2009 by Courseware2u 448 views

เนื่องจาก CSB/B (R&D) ได้มีการพัฒนาระบบ Open Source e-library เพื่อลูกค้า ซึ่งได้รับเกียรติจากทางศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (สวทช) มาให้ความรู้เรื่องบรรณารักษศาสตร์ โดยมีวิทยากรดังต่อไปนี้ คุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, คุณฐิติมา ธรรมบำรุง และคุณวลัยภรณ์ ช่างคิด ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม Integrity และในการนี้ได้รับเกียรติจาก PD มาให้การต้อนรับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน

pttict-stks

Share
ซอฟต์แวร์ห้องสมุด
Apr 21st, 2009 by Courseware2u 567 views

รู้สึกแปลกดีเหมือนกันที่ระบบห้องสมุดดีๆ ในเมืองไทยหากได้ยาก ในราคาที่เหมาะสม หรือฟรี อาจจะเพราะสาเหตุอันใดก็แล้วแต่ที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันด้วยกระแสของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) ทำให้หน่วยงานที่สนใจมีระบบห้องสมุดเป็นของตนเอง มีความเป็นไปได้มากขึ้น โดยมีซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น Koha, OpenBiblio, PHPmyLibrary, Joomla + MediaLibrary ไม่ว่าจะเลือกซอฟต์แวร์ใด ก็ควรจะปรึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการและอื่นๆ ประกอบด้วยนะครับ อย่าเลือกตามกระแสนิยม มิฉะนั้นอาจจะน้ำตาเช็ดหัวเข่าได้เหมือนกัน สนใจพูดคุยกับ STKS ได้ครับ

Share
หากจะหันมาใช้ Koha ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? รองรับการทำงานของห้องสมุดใหญ่ๆ ได้หรือไม่
Feb 15th, 2009 by supaporn 1,317 views

การใช้โปรแกรมอะไรก็ตามที่ต้องทำงานร่วมกันในหลายๆ หน้าที่ และเป็นที่เก็บข้อมูลมากๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเตรียมเรื่องเซิร์ฟเวอร์ หน่วยความจำที่เพียงพอ ซึ่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลมากนัก แต่สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ Read the rest of this entry »

Share
ความมั่นใจในการใช้ Koha
Feb 15th, 2009 by supaporn 1,007 views

เนื่องจาก Koha เป็น Open Source แม้นว่าจะไม่มีบริษัทใดๆ ที่ประกาศตัวว่า พัฒนาต่อยอด Koha เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะ แต่ด้วยความที่เป็น Open Source ทำให้โปรแกรมเมอร์ต่างๆ ที่เป็นมืออาชีพ (ขอเน้นว่ามืออาชีพ และเปิดใจรับ OSS เนื่องจากประเทศไทยยังมีโปรแกรมเมอร์จำนวนมากเช่นกันที่กลัว OSS หรือมีอคติกับ OSS) สามารถแกะโปรแกรมและปรับแต่งได้อย่างแน่นอน ดังนั้น บริษัทพัฒนา Web application ต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งโปรแกรมเมอร์ Freelance ต่างสามารถรับช่วงพัฒนาต่อยอด Koha ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะด้านเทคนิค

Read the rest of this entry »

Share
ถ้าจะนำ Koha มาใช้ จะต้องเตรียมงบประมาณสักแค่ไหน และเวลาในการเปลี่ยนผ่านนานเท่าใด?
Feb 15th, 2009 by supaporn 983 views

งบประมาณในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha อาจจะต้องแยกเป็นหลายกรณี ดังนี้

1. ระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย กรณีที่หน่วยงานมีอยู่แล้วก็คงใช้ระบบเดิมได้ทันที แต่หากหน่วยงานใหม่ก็อาจจะเลือกใช้พัฒนาเอง หรือใช้บริการจาก ISP ที่ให้บริการจะเหมาะสมกว่า ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ หลากหลายราคา
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กรณีนี้คงจะบอกได้ว่า “ศูนย์บาท” เนื่องจาก สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทันที ยิ่งหน่วยงานใดเป็น International ก็สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที แต่ถ้าจะใช้งานในระบบภาษาไทย จำเป็นต้องเตรียมงบประมาณในส่วนการปรับปรุงภาษาไทย อาจติดต่อกับหน่วยงานที่เคยพัฒนาภาษาไทยให้เปิดเผยส่วนนี้ เป็น Open Source ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีด้วย หากทำได้จะเป็น “ศูนย์บาท” ได้ 100% แน่นอน อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่สนใจนำมาใช้ หากไม่มีโปรแกรมเมอร์ที่มีทักษะพอ อาจจะต้องจัดงบประมาณการติดตั้งระบบด้วยซึ่งไม่เกิน 50,000 บาท

Read the rest of this entry »

Share
หากจะนำ Koha มาใช้งาน ห้องสมุดควรเตรียมการอะไรบ้าง เป็นขั้นต่ำ
Feb 15th, 2009 by supaporn 957 views

การเตรียมการประการแรกและสำคัญคือ ความเชื่อมั่นในระบบ Open Source เพราะหากไม่มีความเชื่อมั่น ก็คงทำให้เกิดผลได้ยาก เมื่อมีใจให้แล้วก็สามารถเริ่มงานได้เลย โดยพิจารณาจากความพร้อมทางด้านระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ความรู้ ความสามารถของโปรแกรมเมอร์ของหน่วยงาน

Share
Koha มีความสมบูรณ์มากแค่ไหน เมื่อเทียบกับระบบแพงๆ
Feb 15th, 2009 by supaporn 877 views

ถ้าจะพูดถึงความสมบูรณ์ คงต้องบอกว่า ขึ้นอยู่กับบรรณารักษ์ที่เป็นผู้ดูแลมากกว่า ที่จะต้องการให้โปรแกรมการทำงานของห้องสมุดมีความครอบคลุมทุกประเด็นแค่ไหน เพราะการพัฒนาโปรแกรม Koha ต้องอาศัยบรรณารักษ์ที่มีความชำนาญมากในเรื่องฟังก์ชั่นการทำงานของห้องสมุด ซึ่งสามารถร่วมวิจัยและพัฒนาไปกับทีมพัฒนาได้ ผิดกับโปรแกรมที่ซื้อมาด้วยราคาแพง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือให้พัฒนาอะไร ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบางครั้งก็ได้แบบไม่ตรงใจนัก

Read the rest of this entry »

Share
เครือข่ายห้องสมุดสาธารณสุข (ระบบเปิด)
Feb 9th, 2009 by Courseware2u 678 views

วิทยาลัยสาธารณสุขหลายแ่ห่ง ร่วมกับวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และ นพ.ทวีทอง กออนันตกูล ได้ร่วมกับ STKS พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบเปิดด้วย Koha เกิดเป็นเครือข่ายห้องสมุดสาธารณสุขที่พร้อมให้บริการออนไลน์แบบ 7 x 24 จากทุกที่ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ต อันเป็นแบ่งปันทรัพยากรและประหยัดงบประมาณการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

Share
OSS กับการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์
Jan 16th, 2009 by Courseware2u 809 views

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไม่ได้มีจุดเด่นเฉพาะการใช้งานสำนักงานด้วย OpenOffice.org เท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษ์ หรือสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เช่น

  1. การใช้โปรแกรม Firefox พร้อม Plug-ins Zotero ในการศึกษาการทำบรรณานุกรมออนไลน์ แทนโปรแกรม Endnote
  2. การใช้โปรแกรม OpenBiblio พร้อม AppServ แนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นักศึกษาจะสามารถเห็นภาพของการสร้างสมาชิกห้องสมุด การลงรายการหนังสือ พร้อม MARC21 ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุน OPAC อันเป็นหัวใจในการสืบค้นของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  3. การใช้โปรแกรม Greenstone ในการเรียนการสอน Metadata
  4. การใช้โปรแกรม XnView ในการเรียนการสอนเรื่อง Image Metadata
  5. การใช้โปรแกรม Audacity ในการเีรียนการสอนเรื่อง Audio Metadata

โดยโปรแกรมทั้งหมดที่แนะนำสามารถทำงานได้กับ Microsoft Windows ได้ทันทีครับ ลองศึกษาหรือนำไปประยุกต์กันดูไหมครับ

Share
เกณฑ์การประเมิน ILS ที่เป็น OSS
Dec 21st, 2008 by supaporn 753 views

การจะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการมาใช้ โดยเฉพาะเป็นซอฟต์แวร์รหัสเืปิดด้วยแล้ว ควรจะพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้

1. เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. มีโมดูลการทำงานอย่างน้อย cataloging,  circulation, OPAC, acquisition, serial contrl และบูรณาการกันได้

3. ใช้ MARC

4. Source code หรือ document สามารถดาวน์โหลดได้ภายใต้ GNU General Public License

5. Adaptability and user friendly system

6. Scalability

Share
เปิดตัว Koha@STKS/NSTDA
Sep 1st, 2008 by Courseware2u 812 views

ในที่สุดก็ถึงวันที่ชาว STKS รอคอย วันที่ 3 ก.ย. 2551 ที่เราจะได้เปิดตัวระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สชื่อ Koha พร้อมๆ กับการประกาศใช้นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องสมุดยุคใหม่ที่ลงทุนไม่มาก แต่มีฟังก์ชันการทำงานทัดเทียม Commercial Software ต่างๆ อันได้แก่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และ 2D Barcode ชาว STKS เชิญชวนเพื่อนๆ ชาว สวทช. ร่วมกันใช้บริการออนไลน์ได้ที่ http://stks.or.th/library สำหรับผู้สนใจท่านอื่นๆ ทุกท่าน ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ Koha และ 2D Barcode ได้จากเว็บไซต์ http://stks.or.th หรือจะสนใจร่วมเป็นเครือข่ายผู้ใช้ Koha ในประเทศไทยกับ STKS ก็ได้ครับโดยเริ่มจากใช้ Blog นี้เป็นช่องทางสื่อสาร สนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นได้ครับ

Share
ห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (ตอนที่ 1)
Dec 26th, 2007 by supaporn 1,096 views

ห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ Library Automation หรือ Automated Library หรือ Integrated Library System (ILS หรือ บางครั้งอาจได้ยินว่า ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ) หมายถึง การนำระบบห้องสมุดตามหน้าที่งานต่าง ๆ ตั้งแต่ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การยืม-คืน การสืบค้น การจัดการวารสาร (ซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างยุ่งจึงได้มีการแยกออกเป็น Module ใหญ่ต่างหาก ไม่รวมกับทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ของห้องสมุด) มาเชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถทำงานได้แบบบูรณาการกัน Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa