»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผู้ช่วยการพัฒนา Digital Library ด้วย Greentstone
Jun 23rd, 2009 by Courseware2u 409 views

Greenstone โปรแกรม Open Source ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล แต่ก็มีความซับซ้อนในการทำงานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีขณะนี้ได้มีผู้ช่วยออกมาคือเว็บไซต์ Digital Library Consulting และเว็บไซต์ Greenstone’s blog นับเป็นเว็บไซต์หนึ่งสำหรับผู้สนใจ Greenstone ได้เข้ามาศึกษาเทคนิคและคำแนะนำต่างๆ เพื่อประกอบการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

Share
OSS กับการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์
Jan 16th, 2009 by Courseware2u 809 views

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไม่ได้มีจุดเด่นเฉพาะการใช้งานสำนักงานด้วย OpenOffice.org เท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษ์ หรือสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เช่น

  1. การใช้โปรแกรม Firefox พร้อม Plug-ins Zotero ในการศึกษาการทำบรรณานุกรมออนไลน์ แทนโปรแกรม Endnote
  2. การใช้โปรแกรม OpenBiblio พร้อม AppServ แนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นักศึกษาจะสามารถเห็นภาพของการสร้างสมาชิกห้องสมุด การลงรายการหนังสือ พร้อม MARC21 ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุน OPAC อันเป็นหัวใจในการสืบค้นของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  3. การใช้โปรแกรม Greenstone ในการเรียนการสอน Metadata
  4. การใช้โปรแกรม XnView ในการเรียนการสอนเรื่อง Image Metadata
  5. การใช้โปรแกรม Audacity ในการเีรียนการสอนเรื่อง Audio Metadata

โดยโปรแกรมทั้งหมดที่แนะนำสามารถทำงานได้กับ Microsoft Windows ได้ทันทีครับ ลองศึกษาหรือนำไปประยุกต์กันดูไหมครับ

Share
OSS ที่ใช้ในห้องสมุด
Dec 21st, 2008 by supaporn 1,244 views

โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์สำหรับการใช้งานในห้องสมุด มีหลายโปรแกรมด้วยกัน แบ่งเป็น

Library management system ก็จะมี Koha, PMP, PhpMyLibrary, OpenBiblio

Digital Library Software เช่น Greenstone

Content management system ได้แก่ Membo, eZ publish,  Phone

Courseware tools เช่น Moodle, Spaghettilearning, Claroline

Online journal publishing software: Open Journal System

Institutional archiving software คือ Eprints และ DSpace

Share
Free & Open Source Software
Dec 11th, 2008 by supaporn 996 views

ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของยูเนสโก ตามยูอาร์แอลนี้ http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/foss/page.cgi?d=1&g=35 จะพบว่าเป็น portal สำหรับ Free & Open Source Software หลายสาขาวิชา รวมทั้งทางห้องสมุดด้วย รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 รายการ Read the rest of this entry »

Share
“อยากรู้ ได้รู้”
Sep 1st, 2008 by titima 732 views

ต่อจากการร่วมสัมมนาชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี ’51 ภาคบ่ายของวันที่ 2  (วันที่ 29 ส.ค. 51) เป็นช่วงของการศึกษาดูงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สายให้เลือก คือ เมืองหนังสือแห่งแรกของประเทศไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จากการสำรวจพบว่าสายหลังนี้ได้รับความสนใจเกินกว่าครึ่งถึงขนาดปิดรับลงทะเบียนก่อนวันเปิดสัมมนาเสียอีก เนื่องจากสมาชิกที่เข้าต่างสนใจ Koha DSpace และ Greenstone โดยเฉพาะระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ซึ่งเป็น Open Source Software นอกจากคุณสมบัติของการใช้งานแล้ว ที่สำคัญคือช่วยประหยัดงบประมาณในการติดตั้ง และการบำรุงรักษา เป็นต้น Read the rest of this entry »

Share
Greenstone Community
Dec 18th, 2007 by Courseware2u 825 views

เชิญชวนทุกท่านที่สนใจสร้างสรรค์ พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วยโปรแกรม Greenstone แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถของโปรแกรมให้ตรงกับลักษณะงาน โดย STKS จะเป็นคนกลางในการนำความคิดเห็นของทุกท่านสู่นักวิจัยและทีมพัฒนาต่อไป

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa