»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 4)
Jul 22nd, 2011 by suthiwan 142 views

Cloud Computing กรณีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย นางศรีจันทร์  จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Cloud Computing ในกรณีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นมีเป้าหมายในการดำเนินการคือ เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างคนทำงานด้วยกัน ภายใต้การบริหารที่เป็นแบบศูนย์รวม เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันในห้องสมุดทุกสาขาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำ SaaS ใช้กับห้องสมุดทุกสาขาใน มธ.  ใช้ในเรื่องห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ซื้อบริการจาก OCLC เรื่อง Local Catalog ร่วมกันเปิดให้บริการ ILL ขณะนี้กำลังปรับเปลี่ยน LIS ให้เป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด Koha (แทน โปรแกรม Horizon เดิมที่จะปิดตัว) ซึ่งถือว่าเป็น cloud แบบเล็กๆ  โดย Server กลาง ตั้งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.รังสิต และถือเป็นการเรียนรู้ ให้บริการยืมคืนแก่ผู้ใช้ในต่างประเทศที่สนใจ Thai Study  นอกจากนี้ Software ต่างๆ ที่ มธ.นำมาช่วยในการทำงานในแบบ Cloud Computing ประกอบด้วย

  1. Server Monkey แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แบบ SaaS ซึ่งมีความสะดวก ประมวลผลที่เป็นข้อเท็จจริงและได้คำตอบภายใน 2 สัปดาห์
  2. Dropbox  เป็นการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน โดยนำข้อมูลไปไว้บน Dropbox ซึ่งมีความสะดวกไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่มีการเชื่อมต่อ Internet  ก็สามารถทำงานได้ทุกที่และมีประโยชน์มากสำหรับงานห้องสมุด คืองานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดหาเพราะแต่ละสาขาสามารถตรวจสอบได้รวดเร็วว่า สาขาใดมีความต้องการตรงกัน
  3. Google Docs  ใช้ในงานหนังสือบริจาค สร้างโฟลเดอร์ ทำหน้าปกหน้าสารบัญส่งให้ห้องสมุดสาขา คัดเลือกร่วมกันรับไปบริการต่อไป
  4. OCLC CONTETdm ใช้กับงานจดหมายเหตุ ห้องสมุดมีแผนงานจะดำเนินการต่อไป ในเรื่องประชาธิปไตยประเทศไทย เริ่มเก็บภาพโปสเตอร์หาเสียง การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

ถือเป็นนวัตกรรมของห้องสมุด ด้วยการพัฒนาร่วมมือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

Share
สร้างฟอร์มได้ง่ายๆ ด้วย Google Docs
Aug 13th, 2009 by Courseware2u 740 views

Google Docs นอกจากมีบริการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (Online Collaboration) ในรูปแบบเอกสาร Word, Spreadsheet และ Presentation แล้ว ยังมีความสามารถออกแบบฟอร์มลงทะเบียน ฟอร์มแบบสอบถาม และอื่นๆ ตามต้องการได้ง่ายด้วยเทคนิค Drag & Drop ยังไงก็ลองเล่นฝึกหัดกันดูนะครับ ดีกว่ามาเสียเวลาเขียนโปรแกรมอยู่ทำไหม ในสภาวะที่ต้องแข่งขันอย่างนี้ Read the rest of this entry »

Share
Library 2.0 แนวคิดใหม่ของห้องสมุด
Aug 1st, 2008 by supaporn 4,871 views

วันนี้ (1 สิงหาคม 2551) ได้ไปเล่าเรื่องเรื่อง Web  2.0 และ Library 2.0 โดยเจ้าภาพคือ คณะทำงานการสัมมนาวิชาการ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ จัดขึ้น ที่ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมว่า Lib 2.0 แนวคิดใหม่ของงานห้องสมุด ด้วยเหตุผลที่ว่า เทคโนโลยี Web 2.0 พัฒนาขึ้นมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในโลกไซเบอร์เป็นอย่างมาก ห้องสมุดเองก็น่าจะมีการแนวความคิดนี้มาใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหารห้องสมุด ต้องเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างที่จะให้ทันกับเทคโนโลยีและกลายเป็น Library 2.0 Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa