»
S
I
D
E
B
A
R
«
คลังภาพงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
Nov 15th, 2008 by Courseware2u 476 views

ร่วมตราไ้ว้ในความทรงจำของพสกนุกรชาวไทยทุกคน จากประมวลภาพงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ที่ http://www.palaces.thai.net/hrhprincessgalyani/html/index.html

Share
XnView
Feb 8th, 2008 by Courseware2u 612 views

XnView โปรแกรมการจัดการรูปภาพขนาดเล็ก แต่มากด้วยความสามารถในกลุ่ม Freeware ที่น่าเลือกใช้งาน ท่านที่ชอบดูภาพจำนวนมาก หรือปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรมเถื่อน หรือผิดกฏหมาย ลองหันกลับมาใช้ XnView ดูสิครับ แล้วจะว่าโปรแกรมนี้มีอะไรน่าสนใจอีกมาก ทั้งการแสดงภาพที่ง่ายต่อการใช้งาน ตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือเกือบทุกฟังก์ชันที่ควรมี รวมทั้งระบบทำงานจำนวนมากแบบอัตโนมัติ (Batch command) เช่น การย่อขนาดภาพ การเปลี่ยนแปลงภาพ การเปลี่ยนชื่อภาพเป็นต้น

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa