»
S
I
D
E
B
A
R
«
เส้นศูนย์สูตรคืออะไร
Apr 9th, 2011 by Valaiporn Changkid 2,471 views

ในทางภูมิศาสตร์ เส้นศูนย์สูตรคือเส้นสมมติรอบดาวเคราะห์ หรือเส้นที่ลากรอบโลกจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกที่มีระยะห่างของขั้ว โลกเหนือกับขั้วโลกใต้เท่ากัน ซึ่งก็เหมือนกับการแบ่งโลกออกเป็นสองซีกเท่าๆ กัน เส้นศูนย์สูตรจะใช้เป็นแหล่งอ้างอิงการกำหนดจุดต่างๆ บนพื้นโลก นอกจากนี้เส้นศูนย์สูตรยังจะเป็นตัวบ่งออกถึงอุณหภูมิของแต่ละประเทศด้วย ซึ่งประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะเป็นพื้นที่ในเขตร้อน ส่วนประเทศที่อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรจะเป็นพื้นที่เขตอบอุ่น

ติดตามชมวิดีโอรายการวันละนิดวิทย์เทคโน ตอน “เส้นศูนย์สูตรคืออะไร?” ได้ที่นี่
แหล่งที่มา : วันละนิด วิทย์เทคโน ตอน เส้นศูนย์สูตรคืออะไร?. ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ วิทยาปัญญานันท์. โมเดิร์นไนน์ทีวี.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa