»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 6)
Jul 22nd, 2011 by suthiwan 99 views

การเสวนาเรื่อง อนาคต eBook ,eReader  ในการพัฒนาบริการของห้องสมุด
โดยมีผู้ร่วมเสวนา 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สารสิน บุพพานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด  นายพชร สมุทวณิช บรรณาธิการบริหารนิตยสารมาร์ส สำนักพิมพ์ มาร์ส พับลิซชิ่ง ในเครือผู้จัดการ และ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ว่าที่ ร้อยตรีพรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายพชร สมุทวณิช : เกิดแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนนิตยสารจากรูปแบบกระดาษให้เป็นสื่อดิจิทัล เพื่อลดการใช้กระดาษ  ลดความร้อนต่อโลก  และบริษัทฯ มีปัญหาเรื่องต้นทุนจากกระดาษที่มีราคาแพง  ประกอบกับหาวิธีที่จะทดแทนการสะสมข้อมูล พร้อมทั้งดึงเยาวชนให้อ่านหนังสือมากขึ้น  จึงทำเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ขึ้น  ช่วง 2 – 3 ปีแรกมีผู้เข้าใช้น้อยมาก วันละไม่ถึง 10 คน
และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา   มีการเข้าถึงทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้เว็บดังกล่าวเป็นที่นิยมมาก ปัจจุบันมีผู้อ่านวันละเป็นหลักแสนคน นอกจากนี้อุปกรณ์ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ อย่างมากมาย จึงเริ่มจัดทำ เป็น eBook , eMagazine เพิ่มลูกเล่นที่มีเสียง ภาพเคลื่อนไหว และใช้งานง่ายตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่

นายบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ : กล่าวถึงรูปแบบของ eBook มีหลายรูปแบบ ได้แก่ PDF , Flip eBook , Flash Multimedia eBook , ePub  และ Daisy Book ในปัจจุบัน อุปกรณ์ใหม่ ๆ  เช่น iPad มีการพัฒนาให้สามารถรองรับเอกสาร ที่เป็น PDF ได้ดียิ่งขึ้น จึงต้องยอมรับกับเทคโนโลยีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถหลี่กเลี่ยงได้  การนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน หรือสถาบัน ก็มีความจำเป็นที่ต้องให้บริการที่เป็นดิจิทัล

ดร.สารสิน บุพพานนท์ : ยุคนี้เป็นยุค Mobile Device ที่เป็น Post PC บริการต่าง ๆ ต้องนำเสนอได้บนอุปกรณ์ใหม่เหล่านี้ด้วย เช่น เมื่อสแกนหนังสือ 1 เล่ม ควรนำไปฝากไว้บน Cloud เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก

Share
5 บัญญัติ จัดการ e-Book
Feb 10th, 2011 by satapon 37 views

e-Bookกระแสหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book ในช่วงนี้กำลังมาแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดของ e-Book Reader และ Tablet แข่งขันกันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการอ่าน e-Book ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Amazon Kindle, Sony Reader, Barnes & Noble Nook, iPad, Samsung Galaxy Tab เป็นต้น  จะเห็นได้ว่านักอ่านมีทางเลือกในการเลือกอุปกรณ์หรือเครื่องอ่าน e-Book มากมาย ในมุมของผู้พัฒนาและสร้าง e-Book ต้องทำอย่างไร e-Book ถึงโดนใจนักอ่าน ผ่านจอ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
e-Book ใบลาน
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 490 views

STKS ได้พัฒนาฟรีโปรแกรมสำหรับช่วยสร้าง e-Book ที่นำเสนอแบบพลิกเสมือนจริง (3D Flip) โดยเฉพาะการแสดงผลเอกสารใบลาน ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ทั้งนี้โปรแกรมออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย รองรับไฟล์ภาพ JPG พร้อมการใส่คำค้น หรือเนื้อหากำกับภาพ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ตามต้องการ รวมทั้งยังมีแผนพัฒนาต่อยอดกับหน่วยงานเครือข่ายต่อไป

flash-e-book-palm-leaf

Read the rest of this entry »

Share
Open Source e-Book
Oct 28th, 2009 by Courseware2u 772 views

การพัฒนา e-Book ด้วย Open Source ค่อนข้างหาได้ยากมากในปัจจุบัน ยกเว้นโปรแกรม PDF Creator ที่ช่วยสร้างเอกสาร PDF แต่ด้วยความต้องการ e-Book ที่มากขึ้นอย่างเช่น e-Book ที่พัฒนาด้วย Flash Technolgoy และพลิกหน้าเอกสารแบบ 3D ทำให้ STKS ต้องพัฒนา Open Source 3D e-Book ขึ้นมา และเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วที่เว็บไซต์ STKS ท่านที่สนใจเชิญศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ STKS Wiki

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa