»
S
I
D
E
B
A
R
«
ออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Open Source Software
Aug 22nd, 2009 by Courseware2u 658 views

โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์เช่น Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Microsoft Publisher เป็นอีกโปรแกรมที่หลายๆ ท่านสนใจเลือกศึกษา ใช้งาน สำหรับซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์ส ก็ต้องยกให้กับ Scribus ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ นามบัตร และสิ่งพิมพ์รูปแบบอื่นๆ ตามต้องการ Read the rest of this entry »

Share
แนะนำ Blog ชมรมอิเล็กทรอนิกส์การพิมพ์ไทย
Aug 18th, 2009 by Courseware2u 309 views

ไม่น่าพลาดอีก Blog สำหรับผู้ชื่นชอบงานพิมพ์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเว็บ TEPCLUB นับเป็น Blog ที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กติกา และโครงการต่างๆ หลายหลายน่าสนใจนะครับ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa