»
S
I
D
E
B
A
R
«
ยาปลอม
Aug 9th, 2012 by wanutwira 83 views

หลังจากมีการประกาศการจับกุมยาปลอมที่ประเทศจีนครั้งใหญ่ที่ผ่านมา จึงทำให้สามารถทราบว่ายาปลอมจากประเทศจีนนั้นอาจมีการลักลอบนำเข้าในขายในประเทศไทยด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่เราควรจะทราบว่ายาปลอมให้โทษอะไรกับร่างกาย และวิธีการสังเกตว่าอันไหนเป็นยาปลอม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและไม่ควรละเลย เพราะยาปลอม เป็นสิ่งที่อันตรายและผิดกฎหมายในคราวเดียวกัน บางชนิดทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษา และบางชนิดทำให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยอย่างคาดไม่ถึงอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa