»
S
I
D
E
B
A
R
«
คู่มือ/ซอฟต์แวร์ติดตั้ง DSpace บน Windows XP
Apr 16th, 2010 by Courseware2u 804 views

รวมคู่มือและซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้งโปรแกรมจัดการคลังเอกสารสถาบัน (IR – Institutional Repository) อย่าง DSpace ที่พัฒนาบนพื้นฐาน Open Source Software โดยเนื้อหาแนะนำการติดตั้งขั้นต้นสำหรับผู้สนใจบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP เชิญดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ STKS – ทั้งนี้รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ และการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการอื่น ผู้สนใจศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ DSpace นะครับ

Share
จดหมายเหตุ (ดิจิทัล) ไม่ยากด้วย WordPress.org
Aug 10th, 2009 by Courseware2u 497 views

WordPress.org นับเป็นเครื่องมือจัดการจัดการเหตุดิจิทัลได้ง่าย และรวดเร็ว เนื่องจาก wordpress.org มีระบบนำเสนอข้อมูลเรียงตามวันที่/เวลา ทุกเนื้อหาสามารถปรับวันที่/เวลาได้อิสระ ทำให้ภาพในอดีต เรื่องเล่าทุกเรื่องกำกับวันที่จริงได้ง่าย อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถจัดกลุ่มเนื้อหาตามเดือนและปีให้อัตโนมัติ นอกเหนือจากการระบุคำค้นอิสระในรูปแบบ Tag สุดท้ายเมื่อติดตั้ง Extension Timeline ก็สามารถนำทุกเนื้อหามานำเสนอเป็น timeline แสดงเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที ลองดูสิครับ อย่าเสียเวลาพัฒนาโปรแกรมจัดการจดหมายเหตุอีกเลยครับ ของดีและฟรีมีให้เลือกเยอะมาก

Share
มาตรฐานสำคัญของการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
Jul 16th, 2009 by Courseware2u 659 views

สื่อดิจิทัลทั้งที่เป็นสื่อดิจิทัลแต่กำเนิด สื่อดิจิทัลที่ได้จากการแปลงเอกสารต้นฉบับให้เป็นเอกสารดิจิทัลเป็นหัวใจ สำคัญของห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้การจัดเตรียมสื่อดิจิทัลไม่เกิดความซ้ำซ้อน ไม่เปลืองเวลา กำลังคน และงบประมาณ และสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ศวท. ได้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. มาตรฐานการจัดการโฟลเดอร์และแ้ฟ้มเอกสาร
  2. มาตรฐานภาพดิจิทัล
  3. มาตรฐานเอกสารเว็บ
  4. มาตรฐานเอกสารสิ่งพิมพ์
  5. มาตรฐานสื่อนำเสนอ
  6. มาตรฐานวัตถุการเรียนและบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Learning Object & Courseware)
  7. มาตรฐานสื่อดิจิทัล

ทั้งนี้ STKS จะนำเนื้อหาฉบับเต็มเผยแพร่ต่อไปครับ

Share
จำเป็นต้องใช้ DSpace สร้างคลังเอกสารดิจิทัลหรือไม่ ?
Feb 2nd, 2009 by Courseware2u 748 views

กระแสการสร้างคลังเอกสารดิจิทัลด้วยโปรแกรม Open Source จาก MIT คือ DSpace ได้รับความนิยมสูงมากทำให้หลายๆ สถาบัน หลายหน่วยงานให้ความสำคัญ และสนใจใช้ DSpace กันอย่างมาก และมีคำถามมาที่ STKS เกี่ยวกับแนวทางการใช้โปรแกรม ตลอดจนให้ STKS แนะนำแนวทางการพัฒนาอยู่เสมอ ในส่วนของผู้เขียนเองอยากให้ข้อมูลว่าการพัฒนาระบบใด ไม่ควรไหลตามกระแส ควรจะเริ่มจากวิเคราะห์ความต้องการคลังเอกสารดิจิทัลของท่านก่อน ว่าท่านต้องการะบบอย่างใด จากนั้นจึงเลือกระบบที่เหมาะสม โดยโปรแกรมอีกหลายตัวที่นำมาใช้สร้างคลังเอกสารดิจิทัลได้ เช่น Joomla + Docman (Extension) หรือ Gallery2 หรือ Greenstone โดยแต่ละโปรแกรมจะนำมาให้ข้อมูลในโอกาสต่อไปครับ

Share
หอจดหมายเหตุ สวทช.
Jul 5th, 2008 by Courseware2u 619 views

เมื่อวาน 4 ก.ค. 2551 ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการหอจดหมายเหตุของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้เกิดคำถามหลายข้อในการจัดทำหอจดหมายเหตุ สวทช. เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ เช่น สวทช. มีคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารหรือไม่ คำนิยามจดหมายเหตุของ สวทช. คืออะไร แนวทางการดำเนินการต้องทำอย่างไร ในบริบทของ สวทช. จำเป็นต้องเก็บเอกสารกระดาษหรือไม่ หรือเราจะตั้งต้นจาก Digital ทั้งหมดเลย Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa