»
S
I
D
E
B
A
R
«
ดิจิทัล ดิจิตัล หรือดิจิตอล?
Sep 1st, 2010 by titima 1,007 views

Digital เขียนทับเป็นภาษาไทยอย่างไรแน่ ระหว่าง ดิจิทัล ดิจิตัล หรือดิจิตอล?

คำศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีกคำหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และพบว่ามีการเขียนเป็นภาษาไทยแตกต่างกัน เช่นเดียวกับคำว่า Internet ตามที่ได้เสนอไปในครั้งก่อน คือ “Digital” ไม่ว่าจะเป็น  ดิจิทัล ดิจิตัล หรือดิจิตอล?

Digital เมื่อเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยนั้น มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับคำว่า Internet ตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนด คือ

พยัญชนะให้ถอดเป็นพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ ซึ่งพยัญชนะภาษาอังกฤษ “t” เมื่อเป็นพยัญชนะต้นใช้ “ท” เช่น Trombone = ทรอมโบน แต่เมื่อเป็นตัวสะกดและตัวการันต์ ใช้ “ต” เช่น Kuwait = คูเวต ดังนั้น Digital คำว่า tal เมื่อ t เป็นพยัญชนะต้นจึงใช้ ท

ส่วนสระก็ให้ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษโดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ ซึ่ง สระ “a” ใช้ แทน อั อะ อา เอ แอ ออ

ทั้งนี้ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติคำศัพท์คำว่า Digital ว่าคือ เชิงเลข, ดิจิทัล (หนังสือศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หน้า ๔๙)

ดังนั้นที่ถูกต้อง คือ Digital = ดิจิทัล 

แหล่งอ้างอิง :
๑. ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๓.
๒. หลักเกณ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ราชบัณฑิตยสถาน. เข้าถึงที่ http://www.sc.chula.ac.th/graduate/files/grad2.doc เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.
๒๕๕๓.

Share
ต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 (กับบทบาทของบรรณารักษ์)
Sep 8th, 2009 by watinee 1,338 views

จากบ้านมาเกือบเกือบสามเดือน (เร็วเหมือนกันเนอะ) ทำตัวอยู่ในกะลาประมาณอาทิตย์กว่าๆ ต้องรีบกระโดดออกมาไม่งั้นคงไม่ได้เรียนรู้โลก และทำให้ได้คิดว่าในโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้แม้ยังไม่ได้เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดี หากฉันไปพบหรือเจออะไรที่น่าสนใจที่ฝั่งนี้ (บอสตัน) จะพยายามย่อยแล้วเอาเล่าสู่กันฟังนะจ้ะ

ช่วงนี้ที่บอสตันเพิ่งจะเสร็จสิ้นพิธีศพของวุฒิสมาชิก Edward M. Kennedy (Ted Kennedy) แต่กลิ่นไอความเศร้า ความอาลัยและเสียดายบุคคลที่มีความสามารถยังคงตลบอบอวลทั่วเมืองบอสตัน เพราะงั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบอสตันจึงมีข่าวของวุฒิสมาชิก Teddy ที่หน้าแรกเกือบทุกวัน แต่วันนี้ไม่เหมือนกับวันอื่นๆ the Boston Globe vol.276 no. 66 กลับพาดหัวข่าวการปรับโฉมห้องสมุดโรงเรียนครั้งใหญ่แทน คำสำคัญๆ ที่เห็นในพาดหัวข่าวคือ library, goodbye, และ books คงพอจะเดากันออกใช่ไหมว่าประเด็นหลักๆ ของข่าวนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไร…

Read the rest of this entry »

Share
ดิจิทัล ดิจิตอล : Digital
Aug 28th, 2009 by Courseware2u 401 views

คำว่า Digital เป็นอีกคำที่มักจะเขียนกันผิด โดยพบได้บ่อยคือ ดิจิทอล ดิจิตอล คำที่ถูกต้องคือ ดิจิทัล นะครับ ฝากปรับเปลี่ยนกันด้วยนะครับ โดยเฉพาะวงการห้องสมุด พบได้บ่อยมากในเว็บไซต์ห้องสมุดต่างๆ มีการใช้คำนี้ผิดมากเป็นพิเศษ ประมาณว่าทำงานห้องสมุด ก็อยากให้ห้องสมุดอื่นๆ เขียนถูกต้องด้วยนะครับ

Share
นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า
Sep 1st, 2008 by titima 1,970 views

โลกยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ ICT  ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ต่างๆ มีจำหน่ายในราคาถูกลง ง่ายต่อการเป็นเจ้าของ บวกกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวางและมีความเร็วสูง ฯลฯ ส่งผลให้สารสนเทศ และความรู้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีทำให้มีการสร้าง จัดเก็บ ค้นคืน เผยแพร่ และเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa