»
S
I
D
E
B
A
R
«
หลากหลายสาระ e-Book & e-Publishing
Apr 13th, 2010 by Courseware2u 311 views

STKS ขอนำเสนอเนื้อหาหลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนา e-Book & e-Publishing ด้วยซอฟต์แวร์ทั้งที่เป็น Open Source เช่น Open Flash e-Book ของ STKS, Scribus รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นที่ต้องการและคุ้นเคยของหลายท่าน เช่น Adobe PDF, DeskTop Author, FlipAlbum โดยท่านที่สนใจติดตามได้ที่เว็บไซต์ STKS Wikibook

Share
ออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วย Open Source Software
Aug 22nd, 2009 by Courseware2u 658 views

โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์เช่น Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Microsoft Publisher เป็นอีกโปรแกรมที่หลายๆ ท่านสนใจเลือกศึกษา ใช้งาน สำหรับซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์ส ก็ต้องยกให้กับ Scribus ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ นามบัตร และสิ่งพิมพ์รูปแบบอื่นๆ ตามต้องการ Read the rest of this entry »

Share
แนะนำ Blog ชมรมอิเล็กทรอนิกส์การพิมพ์ไทย
Aug 18th, 2009 by Courseware2u 309 views

ไม่น่าพลาดอีก Blog สำหรับผู้ชื่นชอบงานพิมพ์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเว็บ TEPCLUB นับเป็น Blog ที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กติกา และโครงการต่างๆ หลายหลายน่าสนใจนะครับ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa