»
S
I
D
E
B
A
R
«
National Site License: New Zealand
Jun 30th, 2011 by pornpan 84 views

ภาคีห้องสมุดแบบ National Site License ประเทศนิวซีแลนด์ เริ่มต้นในปี 2002 ภายใต้โครงการที่ชื่อ โครงการความร่วมมือการจัดหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Purchasing in Collaboration: EPIC)
 
EPIC คือ โครงการริเริ่ม (Initiative) ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ระดับชาติ ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโครงการในรูปแบบเครือข่าย ดำเนินการผ่านห้องสมุดสมาชิกเครือข่ายนิวซีแลนด์ ช่วยให้ห้องสมุดสมาชิกเพิ่มพลังหรืออำนาจในการจัดหา โดยผ่านกระบวนการจัดหาร่วมกัน พร้อมให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลระดับสากล

Read the rest of this entry »

Share
TU Libraries Networking Forum
Dec 31st, 2009 by supaporn 396 views

บอกข่าวในแวดวงห้องสมุดที่เป็นเครือข่ายกับ ศวท. ค่ะ ในวันที่ ๗ และ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา Thammasat University Libraries Networking Forum : Meet Dr. Cochrane โดยเชิญ ดร. Lynn Scott Cochrane ผู้อำนวยการห้องสมุดเดนิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศไทยและต่างประเทศ

นอกจาก Dr. Cochrane แล้ว ยังมีผู้บริหารจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและจาก ศวท. ไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยค่ะ สนใจติดต่อ http://library.tu.ac.th/networkingconference

หัวข้อโดยสังเขป:

  • Library Collaboration: Why and How? (Dr. Lynn Scott Cochrane)
  • Library Collaboration: OhioLink Experience (Dr. Lynn Scott Cochrane)
  • Thai Library Collaboration: What should we do next? (Assoc. Prof. Raweewan Auepanwiriyakul)  (NIDA)
  • Thai Library Collaboration: Open Source and Library Collaboration (Supaporn Chaithammapakorn)  (STKS, NSTDA)
  • Thai Library Collaboration: Provincial University Library Network (PULINET) (Assis. Prof. Dr. Narong Chimpalee) (SU.)

  • Thai Library Collaboration: from the Private University Library Point of View (Dr. Malivan Praditteera) (Rangsit Univ.)

  • Library Collaboration: OCLC WorldCat Local

Share
ร่วมกันสร้างสรรค์ Mindmap
Aug 29th, 2009 by Courseware2u 571 views

การร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานแนวทางหนึ่งก็คือ การใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือ และด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทำให้การร่วมมือแสดงความคิดเห็น  และสร้างสรรค์ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เว็บไซต์ Mind42.com ได้เตรียมเครื่องมือสร้าง Mind Map แบบร่วมมือ รวมทั้งสามารถนำเข้าไฟล์ Mind Map จาก FreeMind และ MindManager เพื่อเก็บเป็นคลังสื่อ MindMap ได้ด้วย

Share
ทำงานออนไลน์พร้อมเครือข่ายด้วย Google Docs
Mar 16th, 2009 by Courseware2u 755 views

Google Docs

ไม่ต้องมายุ่งยากกับการแก้ไขเอกสารหลาย Version ไม่รู้ว่าเอกสารของใครใหม่กว่ากัน หรือต้องส่งไฟล์แนบให้หลายๆ คนแล้วรวมไฟล์ลำบาก เพราะบริการของ Google ที่ชื่อว่า Google Docs/Spreadsheet/Presentation นับเป็นบริการสุดยอด (อีกตามเคยของ Google) ที่พร้อมให้บริการทำงานพร้อมกันแบบออนไลน์ เพียงแต่สมัครสมาชิก แล้ว Upload แฟ้มเอกสารที่ต้องการ จากนั้นก็แชร์เอกสารให้สิืทธิ์เครือข่ายเข้ามาแก้ไข เพียงเท่านี้การทำงานออนไลน์ก็พร้อมเปิดใช้งาน

เทคนิคเด็ดสำหรับโปรแกรมนี้ คือ ช่วยให้เอกสาร OpenOffice.org ทำงานได้ด้วยครับ รวมทั้งการแปลงเอกสารต่างๆ ฟอร์แมต และการแปลงเป็น PDF ได้ง่ายๆ

Share
Endo-tagging และ Exo-tagging
Jan 10th, 2009 by supaporn 634 views

ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (Web 2.0) ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้คนเข้ามามีส่วนร่วม (collaboration) ในการแบ่งปันเนื้อหา (share)  และกำหนด tag ได้ด้วยตนเองเกิดเป็น social tagging  การกำหนด tag โดยผู้เขียนเนื้อหาเป็นกำหนดเอง คือ endo-tagging และการกำหนด tag ที่ผู้ใช้หรือผู้อ่านเข้ามากำหนด เรียกว่า exo-tagging

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa