»
S
I
D
E
B
A
R
«
อุปกรณ์รักษา โรคพาร์กินสัน
May 12th, 2011 by rungsima 85 views

Parkinson’s Treatment Device.
เป็นบทความคอลัมน์วิจัยและพัฒนา จากจดหมายข่าว China Science and Technology Newsletter  ฉบับเดือน มีนาคม 2011 เลขที่ 612

โรคพาร์กินสัน คือโรคทางสมองและระบบประสาท ที่มีอาการสั่น พบในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่  นักวิทยาศาสตร์จีน ชื่อ SUN Zuodong และเพื่อนร่วมงาน ที่สถาบัน Harbin Aobo Medical Instruments ได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน ได้ผ่านการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อเร็วๆนี้

ผลงานนี้พัฒนามาจากพื้นฐานทางทฤษฎีและผลการทดลองทางคลีนิคที่ใช้เวลาวิจัยนานหลายปี SUN ได้เสนอวิธีการรักษาโรคพาร์กินสันแบบใหม่ ด้วยวิธีการกระตุ้นเซลล์ประสาทชนิด dopaminergic neutrons ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมานี้ ผู้วิจัย SUN และเพื่อนร่วมงานได้ผลิตเครื่องช่วยรักษาโรคนี้ออกมาจำนวนมากด้วยการใช้เทคโนโลยี Endogenous  neurotransmitter control technology  เครื่องมือนี้ผ่านการอนุมัติลงทะเบียนเป็นอุปกรณ์รักษาโรค เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2011 นี้

ผลการทดสอบทางคลีนิกของอุปกรณ์นี้ แสดงออกมาว่า มีผลดีกับโรคพาร์กินสันที่มีอาการน้อยๆ ไม่รุนแรงถึงปานกลาง สามารถช่วยบรรเทาอาการ การสั่นไหว การแข็งตัวไม่ยืดหยุ่น
และการเคลื่อนไหวที่ช้ามากลงได้  ขณะนี้กำลังมีการผลิตเครื่องมือรักษานี้ในจำนวนมาก

บรรณานุกรม  : The Ministry of Science and Technology  People’s Republic of  China  “Parkinson’s Treatment Device”  China Science and Technology Newsletter No.612 (March 10, 2011)

Share
ระบบควบคุมบังคับวัคซีน ของจีนผ่านการประเมินองค์กรอนามัยโลก
May 6th, 2011 by rungsima 89 views

China’s Vaccine Regulatory System Passed WHO Assessment.
เป็นบทความคอลัมน์สรุปข่าว  จากจดหมายข่าว China Science and Technology Newsletter  ฉบับเดือน มีนาคม 2011 เลขที่ 612

หัวหน้าทีมงานการประเมินระบบควบคุมบังคับวัคซีน ขององค์กรอนามัยโลกแถลงข่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2011 ณกรุงปักกิ่ง  แจ้งว่าระบบควบคุมบังคับวัคซีน ของจีนผ่านการประเมินองค์กรอนามัยโลก และเป็นผู้ผลิตวัคซีนลำดับที่ 36ของโลกภายใต้ระบบควบคุมอย่างมีคุณภาพ
ตามข้อสรุป  ทีมงานองค์การอนามัยโลก ระบุเกณฑ์ในการประเมินไว้ 7 ด้าน ได้แก่ ระบบการควบคุมบังคับของระดับชาติ    การให้อำนาจเข้าสู่ตลาด  การเฝ้าดูหลังเข้าตลาด (การตอบสนองทางลบ) การได้รับอนุญาต และ เงินสนับสนุน  การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  การดูแลตรวจตราสถานที่ผลิตและช่องทางจำหน่าย และ การอนุญาตในการทดสอบทางคลีนิค
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกยังเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานที่ดูแลตรวจตราวัคซีนที่กรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เหอเป่ย และ มณฑล Jiangsu

บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology, People’s Republic of  China. “China’s Vaccine Regulatory System Passed WHO Assessment.”, China Science and Technology Newsletter No.612 (March 10, 2011)

Share
แผนที่จีโนม โสม
May 6th, 2011 by rungsima 56 views

Ginseng Genome Mapped.
เป็นบทความคอลัมน์วิจัยและพัฒนา  จากจดหมายข่าว China Science and Technology Newsletter  ฉบับเดือน มีนาคม 2011 เลขที่ 612

YU Jun รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Science, CAS)  แถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2011 ที่กรุงปักกิ่ง เรื่องสถาบันสามารถจัดทำข้อมูลแผนที่จีโนม ต้นโสมได้สำเร็จเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2011นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการจัดลำดับจีโนมของต้นไม้สายพันธ์โสมที่มีปลูกและเติบโตได้ดีอย่างกว้างขวางในจีน ด้วยวิธีการผสมกันของ เทคโนโลยีการจัดลำดับเบสแบบรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ถือเป็นกลยุทธ์การวิจัยใหม่ ผลลัพธ์ทำให้ นักวิจัยได้แผนที่จีโนมที่มีคุณภาพสูง
ถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นทางชีววิทยาที่ได้จากข้อมูลจีโนมนี้ มีประโยชน์ช่วยให้ทราบถึงความหลากหลาย ต้นกำเนิด  และวิวัฒนาการ ของโสม ในขณะเดียวกันการศึกษาเรื่องวิเคราะห์จีโนม และหน้าที่ยังช่วยในการศึกษาเรื่องพันธุกรรมและคุณสมบัติเรื่องดิน ได้ สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องเมตาบอลิซึม การแพทย์ เคมี  ช่วยในการพัฒนาสายพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโสมต่อไป

บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology  People’s Republic of  China. “Ginseng Genome Mapped” China Science and Technology Newsletter  No.612  (March 10, 2011)

Share
ความร่วมมือเรื่องสื่อดิจิทัลระหว่างประเทศจีนกับสิงคโปร์
May 5th, 2011 by rungsima 35 views

China-Singapore Digital Media Cooperation
เป็นบทความคอลัมน์ความร่วมมือกับนานาชาติ จากจดหมายข่าว China Science and Technology Newsletter  ฉบับเดือน มีนาคม 2011 เลขที่ 612

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จีน ร่วมกับหน่วยงานการพัฒนาสื่อของประเทศสิงคโปร์ (The Media Development Authority of Singapore)  ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการริเริ่มร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่องสื่อดิจิทัลที่มีการโต้ตอบ (Interactive digital media)  ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญในการร่วมมือระหว่าง  2 ประเทศ โดยได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้กำลังใจและสนับสนุนความร่วมมือของหน่วยงานระดับ มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัย  บริษัทผู้ผลิตที่มีศักยภาพ  รวมถึงเชื่อมโยงก่อให้เกิดอุตสาหกรรมในเรื่องนี้  ความร่วมมือในขั้นริเริ่มนี้วางแผนชักชวนโครงการจากผู้ประมูลที่มีศักยภาพ ในจำนวน 5 โครงการในแต่ละปี
แต่ละโครงการมีเวลาดำเนินการสูงถึง 3 ปี  การเปิดรับชักชวนจะเริ่มต้นเปิดในอนาคตอันใกล้นี้  ผู้สนใจสามารถยื่นขอร่วมโครงการขอรับคู่มือและแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ของจีนและที่หน่วยงาน China International S&T Cooperation

บรรณานุกรม: The Ministry of Science and Technology  People’s Republic of  China “China-Singapore Digital Media Cooperation” China Science and Technology Newsletter  No.612 (March 10, 2011)

Share
งานแสดงความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศจีน
May 5th, 2011 by rungsima 49 views

S&T Accomplishments Show in Beijing

เป็นบทความคอลัมน์พิเศษ จากจดหมายข่าว China Science and Technology Newsletter  ฉบับเดือน มีนาคม 2011 เลขที่ 612

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2011 มีการจัดงานแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ กรุงปักกิ่ง โดยผู้สนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานหลักๆ ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , CPC Central Committee Organization Department, National Development and Reform Comission, และ กระทรวงการคลัง  วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ  ผลสำเร็จและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่มาจากโครงการวิจัยตามแผนงานที่ 11 ในช่วง  5 ปี 2006-2010 รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นผู้เปิดงานและเยี่ยมชมการแสดงต่างๆ

ภายในงานประกอบด้วยการแสดงในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ บอร์ดแสดง 650 เรื่อง นิทรรศการ 1000 บูธ  ต้นแบบ 150 เรื่อง การแสดงมัลติมีเดีย 150 แห่ง  การแสดงแบบโต้ตอบกัน 70 เรื่อง ได้แก่ การทดสอบขับรถยนต์ไฟฟ้า  การโทรศัพท์ผ่านวิดีโอไปยังขั้วโลกใต้  ซึ่งเป็นที่สนใจแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก

ในส่วนการแสดงความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์จากโครงการหลักต่างๆ ผู้เยี่ยมชมได้เห็นประเภทของผลสำเร็จด้านเทคโนโลยีชั้นสูง  ตัวอย่างได้แก่  แคบซูล Shenzhou VII ที่กลับมาจากท่องอวกาศ ห้องปฏิบัติการในอวกาศ Tiangong-I  ดาวเทียม  Chang’e-I  ต้นแบบของยานสำรวจ ดวงจันทร์  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Tianhe-I ที่มีประสิทธิภาพประมวลผลเร็วที่สุดในโลก  ระบบการสื่อสารไร้สายของอุปกรณ์เคลื่อนที่ TD-LTE  เครื่องบิน C919 ในขนาดจริง  เครื่องเจาะขุดลงในน้ำขนาด 3000 เมตร  และโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ HTR

นอกจากนี้ในส่วนแสดงผลงานเทคโนโลยีขั้นสูง ยังมีการแสดงผลงาน 10 เรื่องสำคัญที่สุด  ที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์จีน  เช่น รถไฟความเร็วสูง  รถยนต์ไฟฟ้า ทีมีการแนะนำให้แก่เมืองใหญ่ 10 แห่งของประเทศจีน  ระบบการส่องสว่างจากเซมิคอนดักเตอร์เพื่อประหยัดพลังงาน  สาธิตโครงการ Golden Sun  ระบบรีโมทเซ็นซิ่งสำหรับอากาศ  กังหันลมขนาด 5MW  National high-tech parks, Industrialization center , Campus S&TParks
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa