»
S
I
D
E
B
A
R
«
การทำแผนที่จีโนมปลา
Jun 8th, 2011 by pornpan 127 views

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจงซาน (Zhongshan University) และ สถาบันจีโนมปักกิ่ง (เซินเจิ้น) Beijing Genomics Institute (Shenzhen) ประเทศจีน กล่าวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ว่า นักวิทยาศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการศึกษาเรื่องการหาลำดับเบสแผนที่จีโนม (Grouper’s genome map) ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ที่นักวิทยาศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการศึกษาจีโนมปลา และเป็นการจัดทำแผนที่จีโนมครั้งแรกในโลกสำหรับวงศ์ Perciformes Serranidae

ผลของการศึกษาครั้งนี้ทำให้เกิดความสำคัญของยีนและ molecular marker และสิ่งที่ทำให้ molecular marker เด่นชัดขึ้นมา เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อควบคุมเพศใหม่ของปลา และทำให้เข้าใจวิวัฒนาการของกลไกการบ่งชี้เพศในสัตว์มีกระดูกสันหลัง

บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “World’s First Grouper Genome Map.” China Science and Technology Newsletter, no. 614 (March 30, 2011).

Share
จีนผลิตเครื่องบินหุ่นยนต์เล็ก
May 31st, 2011 by pornpan 84 views

เครื่องบินหุ่นยนต์เล็ก หรือที่เรียกว่าอากาศยานไร้พลขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) พัฒนาโดย Chinese Academy of Sciences (CAS) Shenyang Institute of Automation ประเทศจีน เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถบินได้จริงในท้องฟ้า ด้วยรูปร่างของหุ่นยนต์ที่มีความกว้าง 3 เมตร ของระยะห่างระหว่างปลายปีกทั้ง  2 ข้าง ลำตัวเครื่องบินมีความยาว 3 เมตร เครื่องบินหุ่นยนต์ขนาดเล็กนี้สามารถเร่งความเร็วได้ถึง 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากระดับความสูงของพื้นดิน 10 เมตร รวมทั้งสามารถปรับแก้ไขรูปแบบการบินได้ตามระดับความสูง และความเร็วในแต่ละลักษณะภูมิประเทศ เครื่องบินหุ่นยนต์เล็กนี้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และมีความสามารถจัดเก็บข้อมูลภัยพิบัติได้ในรัศมีระยะ 12 กิโลเมตร

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องบิน กับ เครื่องบินหุ่นยนต์ คือ เครื่องบินหุ่นยนต์สามารถบินในความเร็วที่ต่ำมาก หรือ บินร่อนในความสูงระดับต่ำมากได้ สามารถบินร่อนลงภาคพื้นดินในโรงเรียนที่ได้รับภัยพิบัติ พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อภารกิจในการถ่ายรูป การสับเปลี่ยนกำลัง และการส่งทีมงานช่วยเหลือชีวิต

บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “Chinese Made Small Robot Plane.” China Science and Technology Newsletter, no. 614 (March 30, 2011).

Share
การหาลำดับเบสครั้งแรกในสมุนไพร
May 27th, 2011 by pornpan 76 views

การหาลำดับเบสครั้งแรกในดอกไม้ที่มีคุณสมบัติทางยา (สมุนไพร)

ผลจากการจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ(International Forum on Biomedicine and Biotechnology) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ที่ฮ่องกง จัดโดยนักวิจัยจาก BioAsia เซี่ยงไฮ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง ได้ประกาศถึงความสำเร็จในการศึกษาเรื่องการหาลำดับเบส (Sequenced) และนำมาจัดทำเป็นแผนที่จีโนมของสาร Cordycepssobolifera ในดอกไม้ที่มีคุณสมบัติทางยา (สมุนไพร) ที่หายากของจีน

นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จในการพัฒนาการหาลำดับเบสในจีโนมในเชื้อรา Entomogenous นอกเหนือจากความสำเร็จครั้งแรกในการทำแผนที่จีโนมของ Cordycepssobolifera

ผลจากการทำ Sequenced นี้ พบว่าดอกไม้ที่มีคุณสมบัติทางยา (สมุนไพร) มีขนาดจีโนมเป็น 1 ใน 80 ของจีโนมในมนุษย์ หรือ มีจำนวนยีนเป็นครึ่งหนึ่งของยีนในมนุษย์ และมีโครงสร้างพันธุกรรมที่คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมียีนแค่ 1% เท่านั้นที่กลายพันธ์

บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “First Medicinal Flower Sequenced.” China Science and Technology Newsletter, no. 614 (March 30, 2011).

Share
ชิปสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์
May 27th, 2011 by kusa 64 views

ชิปสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์
ตามที่ Hu Weiwu หัวหน้านักออกแบบของ Godson’s ได้คิดค้นซูเปอร์ซีพียูทำมาจากซีพียูออกมาเป็นครั้งแรก ชื่อว่า Godson3 ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในช่วงฤดูร้อนนี้ มีการจดทะเบียนชิปที่มีประสิทธิภาพ เช่น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต้องการสองหมื่นอินเทลชิปแต่ใช้เพียงน้อยกว่าหมื่นชิปเท่านั้น Weiwu กล่าวว่าปัจจุบันประเทศจีนมีสามสถาบันที่ทำงานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสามสถาบัน กำลังพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์พร้อมกับซีพียูที่เขากำลังพัฒนาขึ้น  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Tianhe-1 ได้พัฒนาเสร็จสิ้นในเฟสที่สอง เมื่อเทียบกับเฟสที่1นั้น เฟสที่สองได้พัฒนาความเร็วในการคำนวณ โดยมีองค์ประกอบหลัก เช่น FT-1000 หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วย 2048 ชิปที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติกลาโหม 

 บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “Home made chips for supercomputer”, no. 613 (March 20, 2011).

Share
ค้นพบสาเหตุหลักของการลดลงของความสำเร็จของการย้ายฝากนิวเคลียส
May 26th, 2011 by tipparat 38 views

ทีมนักวิจัยนำโดย LI Jinsong ของสถาบันชีวเคมีและชีววิทยาของเซลล์ซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพของ Shanghai ได้พัฒนาเทคโนโลยีการทดแทนตัวอ่อน 4N (4N embryos compensation technology) โดยนักวิจัยพบว่า 2 ตัวอ่อน 4N จะทำให้เกิดอัตราการพัฒนาการที่สูงขึ้นของโคลนภายหลังจากการรวมตัวและประสิทธิภาพการย้ายฝากนิวเคลียสที่สูงขึ้นได้เกิดจากการรวมตัวระหว่าง inner cell mass (ICM) ที่ถูกโคลนกับตัวอ่อน 4N นอกจากนี้นักวิจัยยังได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเซลล์ trophoblast ที่ถูกโคลนเป็นสาเหตุหลักของการลดลงของความสำเร็จของการย้ายฝากนิวเคลียส นักวิจัยทำการทดลองโดยแยก ICM จาก blastocyst ที่ถูกโคลนและนำ ICM ที่ได้ไปทำการรวมตัวกับ 2 ตัวอ่อน 4N และพบว่าการพัฒนาการของ ICM ที่ถูกโคลนเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามในการทดลองนี้เซลล์ trophectoderm ที่ถูกโคลนที่ผิดปกติยังคงถูกพบในเนื้อเยื่อหุ้มตัวอ่อน (extraembryonic tissue) ซึ่งทำให้การพัฒนาการของ fetus ผิดปกติ ดังนั้นนักวิจัยคาดว่าเซลล์ trophoblast ใน blastocyst ที่ถูกโคลนควรจะถูกแทนที่โดยเซลล์ trophoblast จากตัวอ่อน 4N ซึ่งเป็นความพยายามที่จะเพิ่มอัตราความสำเร็จของการย้ายฝากนิวเคลียส ต่อมานักวิจัยจึงได้ทำการทดลองเพิ่มโดยทำการกำจัดเซลล์ trophectoderm จาก blastocyst ก่อนจะรวมเซลล์ inner ที่ถูกแยกกับ 2 ตัวอ่อน 4N ซึ่งผลก็คืออัตราการเกิดของสัตว์ที่ถูกโคลนเพิ่มขึ้น 6 เท่า สุดท้ายนักวิจัยได้ทำการรวมเซลล์ inner ของ blastocyst ปกติกับ 2 ตัวอ่อน 4N ผลคือมีอัตราการเกิดเหมือนกับการทดลองโดยใช้เทคนิคการย้ายฝากนิวเคลียสโดยตรง การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า มีเซลล์ผิดปกติอยู่ใน trophectoderm ของ blastocyst และเซลล์ผิดปกตินี้มีผลต่อการพัฒนาการของ fetus ซึ่งการค้นพบนี้สำคัญสำหรับการศึกษาการย้ายฝากนิวเคลียสและเป็นหลักฐานทางทฤษฎีที่สำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการโคลนสัตว์

บรรณานุกรม: The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “Chinese Scientists Found Main Cause of Low NT Rate”, no. 615 (April 10, 2011).

Share
ความร่วมมือมหาวิทยาลัยซีอาน เจียตง กับเนสท์เล่
May 26th, 2011 by pornpan 114 views

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยซีอาน เจียตง (Xi’an Jiaotong University) ประเทศจีน กับบริษัทเนสท์เล่ มีความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการในการสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยด้านโภชนาการและสุขภาพ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยโภชนาการและสุขภาพ เมืองซีอาน ประเทศจีน

Read the rest of this entry »

Share
โรคความดันโลหิตสูงเกิดจากความบกพร่องของไมโตคอนเดรีย
May 20th, 2011 by tipparat 159 views

จากสถิติแสดงว่าประเทศจีนมีประชากร 200 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและมีการเติบโตในแต่ละปีของผู้ป่วยใหม่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ 10 ล้านคน โดยที่ 95% ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเหล่านั้นจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่รู้สาเหตุ (essential hypertension) ทีมนักวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ GUAN Minxin จากมหาวิทยาลัย Zhejiang พบว่าความบกพร่องของไมโตคอนเดรียซึ่งได้รับมาจากแม่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่รู้สาเหตุ โดยนักวิจัยได้สืบสวนครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีประวัติป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่รู้สาเหตุในมณฑล Hongdong จังหวัด Shanxi แล้วพบว่าประวัติการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่รู้สาเหตุของครอบครัวนี้มีลักษณะเฉพาะที่เป็นโรคที่ถ่ายทอดมาจากแม่ การศึกษาเพิ่มเติมของทีมวิจัยยังพบอีกว่าผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่รู้สาเหตุมียีโนมของไมโตคอนเดรียที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลให้การทำงานของไมโตคอนเดรียผิดปกติไปคือมีพลังงานที่ปล่อยออกมาน้อยลงและมี oxygen free radical เพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง การค้นพบเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ในฉบับล่าสุดของ Circulation Study

บรรณานุกรม: The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “Defected Maternal Mitochondria Makes Hypertension”, no. 615 (April 10, 2011).

Share
ชิปสำหรับทีวี 3 มิติ
May 18th, 2011 by tipparat 54 views

เมื่อเร็วๆ นี้มหาวิทยาลัยซิงหัวได้ประกาศความสำเร็จในการประดิษฐ์ชิปสำหรับทีวี 3 มิติที่ชื่อว่า Qing-Cube ซึ่งสามารถแปลงภาพของทีวีจากภาพปกติเป็นภาพ 3 มิติด้วยคุณภาพสูง ทีวี 3 มิติที่ผลิตในประเทศที่อาศัยชิปตัวนี้จะถูกวางขายในตลาดในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ผลิตภัณฑ์ที่อาศัยชิปตัวนี้ ตัวอย่างเช่น ทีวีอัจฉริยะ 3 มิติ Haier และทีวี 3 มิติ Changhong เหล่านี้เป็นความสำเร็จขั้นแรกของมหาวิทยาลัยซิงหัวในการทำให้ดูภาพ 3 มิติจากทีวีโดยอาศัยแว่นตา ตอนนี้มหาวิทยาลัยซิงหัวกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาชิปรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ตัวอย่างเช่น ชิป 2G จะทำให้เราสามารถดูโปรแกรม 3 มิติบนทีวี LCD รุ่นปกติโดยอาศัยแว่นตาที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1 ดอลลาร์ และชิป 3G จะทำให้เราดูโปรแกรม 3 มิติได้ด้วยตาเปล่า ผลิตภัณฑ์ 2G และ 3G เหล่านี้จะออกมาสู่ตลาดใน 3 ปีข้างหน้า

บรรณานุกรม: The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “High Quality 3D Video Conversion Chip”, no. 615 (April 10, 2011).

Share
อนุรักษ์นกช้อนหอยหงอน
May 16th, 2011 by satapon 129 views

มหาวิทยาลัยเจียวทงร่วมกับสถาบันจีโนมิกส์ ศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์นกช้อนหอยหงอน ซึ่งเป็นนกน้ำขนาดกลางปัจจุบันพบได้ที่เดียว คือ จังหวัดมณฑลส่านซีในภาคกลางจีนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่รอดจำนวนไม่มากนักซึ่งตอนนี้มีการอนุรักษ์อย่างจริงจัง คาดว่าน่าจะช่วยให้เพิ่มปริมาณได้มากขึ้น เหตุผลหลักของการลดลงของมันมีการเชื่อมโยงอาจจะสูญเสียพื้นที่การหาอาหารที่เหมาะสม การงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท SOAPdenovo โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ โนโวซึ่งสามารถรวบรวมจีโนมและใช้ในการจัดลำดับความเหมาะสมของสายจีโนมเพื่อการอนุกรักษ์นกน้ำหายากสายพันธ์นี้

บรรณานุกรม: The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “Crested Ibis Sequenced” China Science and Technology Newsletter, no. 616 (April 20, 2011).

Share
แอนติบอดีสำหรับไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า
May 12th, 2011 by tipparat 53 views

เมื่อเร็วๆ นี้นักวิจัยจากสถาบันการแพทย์ทหารในหนานจิงและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์หนานจิงได้ร่วมมือกันค้นพบแอนติบอดีตัวใหม่ (Fab) ที่สามารถทำลายล้างกิจกรรมของไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า การค้นพบนี้ถูกเผยแพร่ในวารสาร Chinese Pharmacology โดยการทดลองในสัตว์แสดงให้เห็นว่าแอนติบอดีสามารถยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิจัยเริ่มการทดลองโดยการคัดเลือกแอนติบอดีสายเดี่ยว (single chain antibody) ที่มีแอนติบอดีที่สามารถทำลายล้างไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าจากคลังไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าของคน หลังจากนั้นทำการโคลนยีนของแอนติบอดีที่คัดเลือกได้โดยใช้เทคนิค splicing และ extension ต่อมาทดสอบยีนในสัตว์ทดลอง การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปรับปรุงการรักษาโรคของไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าของคน

บรรณานุกรม: The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “New Antibody for Rabies Virus”, no. 615 (April 10, 2011).

Share
การเชื่อมใต้ทะเลลึก
May 12th, 2011 by tipparat 157 views

Shandong Academy of Sciences Institute of Marine Instrumentation ของจีนถูกมอบหมายให้พัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมใต้ทะเลลึก ซึ่งเป็นโครงการหลักแห่งชาติโครงการหนึ่งภายใต้โปรแกรม 863 แห่งชาติ (National 863 Program) การพัฒนาที่ประสบความสำเร็จของเทคโนโลยีนี้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างมากแก่งานที่ต้องใช้เทคโนโลยีนี้ เช่น วิศวกรรมทางทะเล การพัฒนาแหล่งน้ำมัน นอกจากนี้สถาบันยังมีแผนที่จะสร้างศูนย์อุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นศูนย์แห่งแรกของประเทศเพื่อผลิตวัสดุ อุปกรณ์ และบริการที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมการเชื่อมใต้ทะเลลึก โดยกำลังในการผลิตโดยทั่วไปจะตอบสนองความต้องการของการพัฒนาทรัพยากรทางทะเล การสร้างสะพานและท่าเรือ การสร้างเรือ และการป้องกันประเทศ

บรรณานุกรม: The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “200m Underwater Welding”, no. 615 (April 10, 2011).

Share
การตัดแต่งพันธุกรรมกระต่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์
May 11th, 2011 by supaporn 105 views

การตัดแต่งพันธุกรรมกระต่ายด้วยเทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์ช่วยในการผสมพันธุ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก  โดยนักวิทยาศาสตร์จาก Guangxi University ภายใต้การนำของ Dr. SHI Deshun คณบดีของ Guangxi University School of Animal Science and Technology

โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.. 2010 นักวิทยาศาสตร์ได้นำยีน fat-1 (fat-1 gene) ผสมกับสเปิร์มของกระต่ายในหลอดแก้ว แล้วฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ของกระต่ายเพศเมีย ก่อนจะย้ายตัวอ่อนไปยังกระต่ายที่เป็นตัวให้อุ้มท้อง และหลังการตั้งท้อง 1 เดือน กระต่าย 2 ตัวได้ให้กำเนิดลูกกระต่าย 7 ตัวโดยมีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 65 กรัม ซึ่งหนักกว่ากระต่ายที่เกิดโดยทั่วไป 15 กรัม

นักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินทางอณูชีววิทยาของกระต่าย 5 ตัวที่ตั้งท้อง โดยการใช้เทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์ช่วยในการผสมพันธุ์นี้ และทดสอบการแสดงออกของยีน ผลปรากฏว่า กระต่าย 4 ตัว มียีน fat-1 ซึ่งแปรสภาพเป็นเอ็นไซม์ โดยเอ็นไซม์นี้ สามารถเปลี่ยนกรดไขมันชนิดโอเมก้า 6 เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (polyunsaturated fatty acids) ชนิดโอเมก้า 3 มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า เมื่อเทียบกับกระต่ายโดยทั่วไป ซึ่งกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 นี้ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ข้อต่ออักเสบ และมะเร็ง

บรรณานุกรม:

The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “World’s First Microscope GM Rabbits.” China Science and Technology Newsletter, no. 611 (February 28, 2011).

Share
การค้นพบ Lobopodian ของจีน
May 9th, 2011 by supaporn 52 views

การค้นพบใหม่ของจีน โดย Dr. LIU Jianni และทีมงาน แห่ง Northwestern University Institute of Early Life ได้ค้นพบฟอสซิลของ lobopodian ที่มีอายุ 500 ล้านปีมาแล้ว หรือสายพันธุ์ Diania cactiformis ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อนคลานแบบขาปล้อง (arthropod) การค้นพบนี้เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นการเปลี่ยนถ่ายจาก lobopodians สมัยดึกดำบรรพ์ไปถึง arthropod ซึ่งเป็นหลักฐานที่แน่นหนาพอที่จะทำให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานแบบขาปล้อง ทั้งนี้ การค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature ฉบับวันที่  24 February 2011 v. 470, no. 7335 : 526-530 (doi: 10.1038/nature09704)

Lobopodian

บรรณานุกรม:

The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “500 Million Years Old Lobopodian Found.” China Science and Technology Newsletter, no. 611 (February 28, 2011).


Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa