»
S
I
D
E
B
A
R
«
นอนไม่พอ ต้นเหตุของความอ้วน
Jul 17th, 2012 by wanutwira 145 views

ขนมหวานและอาหารไขมันสูงไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้เด็กอเมริกันอ้วนอีกแล้ว งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกาพบว่า เด็กที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนได้เหมือนกัน จากการศึกษาคาวมสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการนอนของเด็กๆชั้น ป.3 และ ป.6 กับความเสี่ยงที่จะมีน้ำหนักเกินมาตรฐานพบว่า เด็กที่ได้นอนน้อยกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนมากกว่าเด็กที่นอนพักผ่อนอย่างเพียงพออย่างมาก โดยที่เพศ เชื้อชาติ สถานภาพของครอบครัวหรือการเลี้ยงดูแทบจะไม่มีผลเลย

Read the rest of this entry »

Share
ความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของเด็กๆ
Jun 13th, 2012 by wanutwira 183 views

ความเครียดสามารถเกิดได้ทุกแห่ง ทุกเวลา ทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งความเครียดนี้สามารถเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาสุขภาพ จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดคว่ามเครียดได้ทั้งสิ้น ความเครียดที่เกิดกับวัยผู้ใหญ่นั้น ยังถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับความเครียดนั้นให้บรรเทาได้ และยิ่งหากเกิดกับวัยเด็กย่อมมีผลกระทบค่อนข้างมากกว่าผู้ใหญ่แน่นอน

ความเครียดสะสมนั้นอาจจะสร้างความเสียหายในหัวของเด็กๆได้ เป็นคำอ้างอิงจากนักวิจัยที่ค้นพบว่าส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำนั้นมีขนาดเล็กกว่าในเด็กที่เผชิญกับความเครียดเรื้อรังเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ค่อยมีความเครียด ซึ่งความแตกต่างทางสมองนั้นมีผลถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วย โดยเด็กที่ชีวิตมีความเครียดสูงนั้นทำแบบทดสอบความจำได้ไม่ดีเท่าเด็กคนอื่นๆ  เด็กที่มีความเครียดสูงนั้นยังมีปัญหาการทดสอบกับความจำระยะสั้น รวมถึงการทดสอบอย่างการหาเหรียญท่ามกลางกล่องหลายๆ ใบอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa