»
S
I
D
E
B
A
R
«
การค้นพบอนุภาคฮิกส์ของ CERN
Aug 17th, 2012 by satapon 64 views
Higgs particle หรือ Higgs boson

Higgs particle หรือ Higgs boson

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคฮิกส์ (Higgs particle หรือ Higgs boson) และสนามพลังฮิกส์ (Higgs field) เกิดขึ้น ในช่วงปี ค.ศ. 1970s  โดยนักฟิสิกส์กลุ่มหนึ่งประกอบด้วย Peter Higgs, Robert Brout และ François Englert ได้เสนอทฤษฎีที่ว่าอนุภาคต่างๆ ไม่มีมวล  แต่มวลของอนุภาคต่างๆ นั้น เกิดขึ้นหลังจากการมีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคฮิกส์  ซึ่งสนามพลังฮิกส์ (Higgs field) เกิดขึ้นหลังจากปรากฏการณ์บิ๊กแบง  ทำให้จักรวาลมีอุณหภูมิลดลงจนมีค่าต่ำกว่าค่าวิกฤต  และเกิดเป็นสนามพลังที่ไม่สามารถมองเห็นได้เรียกว่า “สนามพลังฮิกส์ (Higgs field)” ขึ้น   โดยอนุภาคฮิกส์ที่อยู่ในสนามพลังฮิกส์นั้น ทำหน้าที่ถ่ายทอดมวลให้กับอนุภาคอื่นๆ ที่ไม่มีมวล  โดยอนุภาคไหนที่มีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคฮิกส์มากก็จะมีมวลมาก  เป็นผลให้อนุภาคที่มีมวลมากเคลื่อนที่ได้ช้าลง  แต่ในขณะที่อนุภาคที่ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับสนามพลังฮิกส์เลยก็จะไม่มีมวล และสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเทียบเท่ากับความเร็วแสง (3 x 108 เมตรต่อวินาที)

จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น  จึงได้มีนักวิทยาศาสตร์ หลายท่านพยายามค้นหาอนุภาคฮิกส์มานานกว่า 40-50 ปี  แต่ในอดีตเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองยังไม่มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการค้นหาอนุภาคดังกล่าว เนื่องจากอนุภาคฮิกส์นั้นมีมวลมากและจะสลายตัวทันทีที่มันก่อตัวขึ้นมา  ซึ่งต้องใช้เครื่องเร่งอนุภาคที่มีพลังงานสูงมากในการตรวจจับและบันทึกข้อมูล  เมื่อเร็วๆ นี้องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (European Organization for Nuclear Research หรือ CERN) ได้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ความมีตัวตนของอนุภาคฮิกส์ จากการคำนวณตาม แบบจำลองมาตรฐาน เครื่องเร่งอนุภาคจะต้องใช้พลังงานสูงถึง 1.4 TeV (1.4×1012 eV) ในการผลิตอนุภาคมูลฐานให้ มากพอที่สามารถตรวจวัดได้โดยทาง CERN จึงได้เริ่มการทดลองมาตั้งแต่ ค.ศ. 2010 โดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ (Large Hadron Collider หรือ LHC)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8725-science-and-technology-news

Share
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนสิงหาคม 2555
Aug 14th, 2012 by satapon 124 views
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนสิงหาคม 2555

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนสิงหาคม 2555

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนสิงหาคม 2555

  • ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อประสานความร่วมมือกับสหรัฐฯ
  • การแตกของแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ได้สร้างเกาะน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะแมนฮัตตัน
  • การค้นพบอนุภาคฮิกส์ของ CERN
  • ความเป็นจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
  • สถิติโลก: วัสดุที่ผลิตขึ้นที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก
  • นาซ่าส่งยานอวกาศไปลงดาวอังคารสำเร็จด้วยความเสี่ยง
  • พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ Smithsonian Institute

ข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8725-science-and-technology-news
Read the rest of this entry »

Share
จุฬาลงนามร่วมมือกับเซิร์นศึกษาวิจัยนิวเคลียร์
Jul 15th, 2012 by pensiri 85 views

จุฬาลงนามร่วมมือกับเซิร์นศึกษาวิจัยนิวเคลียร์  วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 19:17 น.จุฬาฯ ยกระดับงานวิจัยฟิสิกส์ ลงนามร่วมมือ เซิร์น เป็นมหาวิทยาลัยแรกอาเซียน ร่วมมือด้านการวิจัยกับกลุ่มความร่วมมือ CMS หน่วยงานภายใต้ องค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์
Read the rest of this entry »

Share
ไขปริศนาจักรวาลกับเซิร์น
May 13th, 2012 by pensiri 95 views

จากนิยายขายดีของแดน บราวน์ “เทวาซาตาน” ที่ใช้ “เซิร์น”เป็นสถานที่หนึ่งในฉาก

องค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ หรือ เซิร์น (CERN: European Organization for Nuclear Research) ถือเป็นสถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์อันดับหนึ่งของโลกที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 58 ปี เซิร์นมีหน้าที่หลักคือ จัดเตรียมเครื่องเร่งอนุภาคและโครงสร้างต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค และมีการทดลองเร่งอนุภาคในระดับพลังงานต่าง ๆ จนมีการค้นพบอนุภาคมูลฐานหลายตัว และให้กำเนิดเวิลด์ ไวด์ เวบ (www) ในปี 2533

Read the rest of this entry »

Share
ไขความลับจักรวาลกับฟิสิกส์อนุภาค
May 4th, 2012 by khansiri 90 views

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 55 ที่ผ่านมา บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ได้มีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Mystery of the Universe and Particle Physics” โดยมี Prof. Dr. Albert de Roeck นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจาก องค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ (European Council for Nuclear Research) หรือ สถาบันเซิร์น (CERN) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ นักฟิสิกส์อนุภาค อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้าในการทดลองค้นคว้าวิจัยทดลองเพื่อค้นหา อนุภาคมูลฐาน (Elementary Particle) หรือหน่วยที่ย่อยที่สุดของสสาร ซึ่งมีแนวคิดว่าถ้าสามารถค้นพบส่วนประกอบและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคมูลฐานได้ จะสามารถเชื่อมโยงถึงเรื่องจุดกำเนิดของโลกและความจริงของจักรวาลได้

Read the rest of this entry »

Share
ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์ ๖
Sep 15th, 2010 by rungsima 105 views

หมวดข่าวทั่วไป
เรื่อง เครื่องตรวจจับอนุภาคข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก (Particle detector crosses the Atlantic)

เป็นเวลากว่า ๑๕ ปี หลังจากการพัฒนาเครื่องตรวจจับอนุภาคขนาดยักษ์ มูลค่า ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐ ก็ได้เดินทางมาถึงศูนย์วิจัยอวกาศเคนเนดี้ รัฐฟลอริด้า เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม นี้ โดยถูกบรรทุกมาบนเครื่องบินจากกรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ อุปกรณ์ยักษ์เครื่องนี้มีลักษณะเป็น Alpha Magnetic Spectrometer  ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการวัด รังสีคอสมิก (Cosmic ray)  ด้วยการวางเครื่องนี้ไว้บนที่สูงของสถานีอวกาศนานาชาติ เครื่องนี้ได้ถูกทดสอบโดยห้องปฏิบัติการขององค์กร CERN ด้านอนุภาคด้านฟิสิกส์ ( Particle physics) ที่มีชื่อเสียงของยุโรป ที่ตั้งใกล้

กรุงเจนีวา

การเปิดตัวเพื่อการปฏิบัติการนี้ล่าช้ามาตั้งแต่ปี ๒๐๐๓  จากสาเหตุความเสียหายของกระสวยอวกาศโคลัมเบีย และเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการแลกเปลี่ยนแม่เหล็กชุดแรกของเครื่องตรวจจับนี้ให้มีลักษณะอ่อนนุ่นลงแบบถาวร  มีกำหนดการปล่อยกระสวยอวกาศชื่อ Endevour ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๐๑๑

มีรูปภาพประกอบ เครื่องบินที่บรรทุกเครื่องตรวจจับอนุภาค

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว (New briefing) ของวารสารเนเจอร์ ฉบับที่ ๗๓๑๑ ช่วงวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน  ๒๕๕๓

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa