»
S
I
D
E
B
A
R
«
SOPAC หรือ Social Online Public Access Catalog ลูกเล่นของ OPAC รุ่นใหม่
May 17th, 2010 by supaporn 359 views

ขณะที่ห้องสมุดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยการใช้ Blog หรือ Social network อื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบห้องสมุดนั้น ในส่วนของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ก็ได้มีการนำเว็บ 2.0 มาผนวกกับ OPAC หรือ Online Public Access Catalogs (พูดภาษาง่ายๆ ก็เป็นหน้าจอการสืบค้นที่ผู้ใช้ค้นหาหนังสือในห้องสมุด แล้วก็แสดงรายการของหนังสือออกมานั่นแหละ) โดยเฉพาะในส่วนของหัวเรื่อง ซึ่งบรรณารักษ์จะมีกำหนดหัวเรื่องตามคู่มือของหัวเรื่อง ซึ่งก็ไม่ค่อยจะตรงกับคำที่ผู้ใช้ ใช้เป็นคำค้น จึงมีความพยายามที่จะให้หัวเรื่องเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับคำที่ผู้ใช้สืบค้น เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “Wisdom of the Crowd เพื่อเพิ่มความสามารถและคุณค่าของ OPAC

SOPAC จึงเหมาะสำหรับที่จะนำ social media และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาผนวกกับการลงรายการของห้องสมุด (Library Catalog) SOPAC ได้รับการพัฒนาโดย John Blyberg ปัจจุบันเป็น Head of Technology and Digital Initiatives แห่ง Darien Library รัฐคอนเนคติกัต เวอร์ชั่นแรกของ SOPAC เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2007 และในปี ค.ศ. 2009 ได้รับรางวัล ALA 2009 LITA/Brett Bulter Entrepreneurship Award

SOPAC นั้น เป็นระบบที่ใช้ Drupal เข้ามาบูรณาการกับระบบการลงรายการของห้องสมุด ซึ่งทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถที่จะเข้ามากำหนดคำ (tag) ให้คะแนน (rate) วิจารณ์หนังสือ (review) และสิ่งที่ผู้ใช้ใส่เข้าไปจะถูกนำไปใช้จริงกับระบบห้องสมุด นอกจากฟังก์ชั่นการทำงานข้างต้นที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาทำงานร่วมกับระบบห้องสมุดแล้ว ยังมีการรวม Locum และ Insurge โดย Locum เป็นซอฟต์แวร์ของห้องสมุดที่เขียนด้วย PHP ที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการติดต่อระหว่าง ILS และ PHP ทำให้ช่วยให้ค้นหาบรรณานุกรมและสามารถปรับ interface ในการค้นหาฉบับเต็มด้วย Sphinx อีกด้วย

Share
Libraries using LibraryThing for Libraries
May 17th, 2010 by supaporn 261 views

LTFL หรือ Libraries using LibraryThing for Libraries เป็นกลุ่มห้องสมุดที่ใช้ LibraryThing เพิ่มเข้ามาในระบบ OPAC ทำให้ระบบ OPAC มีลูกเล่นมากขึ้น ตอนนี้มี 3 ลูกเล่น แบ่งเป็น CE RE SB
CE (Catalog Enhancements) มีการเพิ่ม Tag ที่ผู้ใช้ add เข้าไปและเชื่อมโยงไปถึงหนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายๆ กัน

RE (Reviews Enhancements) เพิ่มการวิจารณ์หนังสือแต่ละเล่มเข้าไป และมีการให้คะแนน หรือให้จำนวนดาวของหนังสือเข้าไปด้วย

SB (Shelf Browse Enhancement) มีการเรียกดูรายการหนังสือแบบ Virtual Shelf น่าดึงดูดใจทีเดียว

เข้าไปศึกษาดูตัวอย่างดังกล่าวได้ที่ http://www.librarything.com/wiki/index.php/LTFL:Libraries_using_LibraryThing_for_Libraries นะคะ จะเห็นว่า Library 2.0 เข้าไปอยู่ในส่วนของ Cataloging ของห้องสมุดของคุณได้ชัดเจนทีเดียวค่ะ

Share
Cataloging & Cataloger วันนี้มาถูกทางแล้วหรือ?
Oct 21st, 2009 by titima 429 views

แม้ว่าการวิเคราะห์และลงรายการสารสนเทศสำหรับห้องสมุดจะมีเป้าหมายหลักที่สำคัญหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นหาและเข้าถึง สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ โดยมุ่งที่ผู้ใช้บริการเป็นหลัก แต่สิ่งนี้เป็นเพียง “ความคิด” หรือ คือ  “ความจริง” อ่านเรื่องนี้ทั้งหมดที่ http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=2792&Itemid=132

Share
การเรียนการสอนบรรณารักษ์ยุคใหม่
Sep 19th, 2009 by supaporn 519 views

ได้ฟังอาจารย์ ผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พูดถึงการเรียนการสอนบรรณารักษ์ในยุคใหม่นี้ (ในการประุชุมวิชาการประจำปี ศวท. 2552 เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา) มีการเพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ มากมาย โดยมีเหตุผลเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในข้อนี้ก็เห็นด้วยค่ะ แต่นอกเหนือจากการสอนเทคโนโลยีแล้ว อยากให้ชี้นำว่า เทคโนโลยีนี้ จะนำไปใช้กับงานห้องสมุดได้อย่างไรบ้างก็ดี เพราะนิสิต นักศึกษาวัยขนาดนี้ ยังอาจจะมองภาพไม่ออกว่า เรียนเทคโนโลยีนี้ไปทำไป

อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากเห็น ก็คือ การตัดวิชาพื้นฐานของห้องสมุดออกไป เช่น Cataloging  ดีใจที่ยังคงมีอยู่ (อย่างแอบแฝง) แต่แท้จริงแล้ว เป็นหัวใจหลักเลยทีเดียว คงน่าจะประหลาดใจมากๆ ถ้านิสิต นักศึกษาบรรณารักษ์เมืองไทย ไม่รู้จักการ catalogue สารสนเทศ

Share
เกณฑ์การประเมิน ILS ที่เป็น OSS
Dec 21st, 2008 by supaporn 753 views

การจะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการมาใช้ โดยเฉพาะเป็นซอฟต์แวร์รหัสเืปิดด้วยแล้ว ควรจะพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้

1. เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. มีโมดูลการทำงานอย่างน้อย cataloging,  circulation, OPAC, acquisition, serial contrl และบูรณาการกันได้

3. ใช้ MARC

4. Source code หรือ document สามารถดาวน์โหลดได้ภายใต้ GNU General Public License

5. Adaptability and user friendly system

6. Scalability

Share
รายการเพิ่ม (Added entry)
Dec 22nd, 2007 by supaporn 623 views

รายการเพิ่ม (Added entry) คือ รายการที่เพิ่มนอกเหนือจากรายการหลักที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากขึ้น ซึ่งอาจมีได้มากกว่า 1 รายการ รายการเพิ่มแบ่งได้เป็น รายการเพิ่มชื่อบุคคล (รวมถึง ผู้แต่งร่วม ผู้แปล บรรณาธิการ ผู้วาดภาพประกอบ ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในงานนั้น ๆ) รายการเพิ่มชื่อนิติบุคคล (หน่วยงาน Read the rest of this entry »

Share
รายการหลัก (Main entry)
Dec 22nd, 2007 by supaporn 716 views

คำว่า รายการหลัก หรือ Main entry คำ ๆ นี้คุ้นหูบรรณารักษ์อย่างแน่นอน ว่าหมายถึง รายการแรก หรือรายการนำ ที่ลงในระเบียนบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ แบ่งได้เป็น รายการหลักชื่อบุคคล รายการหลักชื่อนิติบุคคล และรายการหลักชื่อเรื่อง หรือชื่อเรื่องแบบฉบับ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa