»
S
I
D
E
B
A
R
«
ดื่มโกโก้วันละแก้วดีต่อสมอง
Jul 16th, 2012 by wanutwira 5,933 views

การดื่มโกโก้ เป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อได้ดื่มทุกวัน เช่น การดื่มโกโก้บางชนิดมีผลดีต่อการเสริมสร้างการทำหน้าที่ของสมองมนุษย์โดยเฉพาะเมื่อร่างกายแก่ตัวลงเรื่อย ๆ เพราะสาร Flavanols ที่ได้จากโกโก้นั้น สามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตในสมอง แต่การดื่มในปริมาณเท่าใดจึงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราที่สุด

Read the rest of this entry »

Share
30นาที! สมองเปลี่ยนเครื่องมือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย
Jun 1st, 2012 by wanutwira 38 views

ดร.เออิชิ นาอิโตะ นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ศึกษาความเร็วและประสิทธิภาพที่สมองสามารถฝึกฝนตนเองให้มนุษย์ทำงานกับวัตถุเช่นเครื่องมือต่างๆ ได้คล่องแคล่วราวกับเป็นส่วนหนึ่งของมือ โดยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Proceedings of the Royal Society B ซึ่งผลจากการทดลองพบว่า เพียงแค่ฝึกไป 30 นาทีเท่านั้น สมองของคนก็สามารถพัฒนาเส้นเชื่อมใหม่ให้สามารถควบคุมวัตถุต่างๆ ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายได้ และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ ภาพนั้นสามารถมีผลกระทบกับความไวต่อการเคลื่อนที่ได้เหมือนกัน เพราะข้อมูลของภาพนั้นถูกเชื่อมต่อเข้ากับมือของเราได้ นอกจากนั้นผลจากการทดลองดังกล่าวนั้นยังเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือให้สมองผู้ป่วยสามารถเรียนรู้วิธีการควบคุมวัตถุอีกครั้งได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/vnews/154359

http://www.abc.net.au/science/articles/2012/05/30/3513737.htm

Share
เชื้อโรคติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ : ไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่กระจายไปในซอฟต์แวร์ได้อย่างไร
Sep 3rd, 2010 by supaporn 103 views

ซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อล่วงล้ำเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น รวมถึง Trojan และ Worms ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในช่วงต้นปี ค.ศ. 1970s แต่ก่อนหน้านี้ได้มีโปรแกรมที่สามารถทำซ้ำตัวมันเองได้ เรียกว่า Creeper ไวรัสตัวนี้ไม่ร้ายแรง เพียงมีข้อความบนจอว่า I’m the Creeper, catch me if you can แต่ก็ทำให้เกิดโปรแกรมต่อต้านไวรัสขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ที่ชื่อว่า Reaper ไวรัสคอมพิวเตอร์ขยายตัวสู่สาธารณะในช่วงปี 1980s โดยไวรัสของเครื่อง PC ตัวแรกคือ Elk Cloner ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple ติดเชื้อ ในปี ค.ศ. 1986 ไวรัสชื่อ Brain เกิดขึ้นบน PC ที่ต้อง boot up ระบบด้วยแผ่นดิสก์ของไมโครซอฟต์และแพร่กระจายไปทั่วด้วย floppy disk

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/220—-92553-

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa