»
S
I
D
E
B
A
R
«
ทดสอบมวลกระดูกแบบไม่ต้องเอ็กซ์เรย์
Jun 1st, 2012 by wanutwira 261 views

เป็นเวลานานแล้วที่วงการแพทย์ใช้วิธีการสแกนกระดูกด้วยการเอ็กซ์เรย์ แต่อีกไม่นานจากนี้ การทดสอบยูรีนง่ายๆ อาจจะเปิดเผยข้อมูลกระดูกของคนได้ดีกว่าการสแกนด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ก็เป็นได้ หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์สัญชาติอเมริกันได้เผยแพร่ผลของการศึกษาขั้นแรกแล้ว

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา หรือนาซ่า โดยเทคนิคนี้จะช่วยให้นักบินอวกาศสามารถต่อสู้กับภาวะเสียมวลกระดูกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักอย่างในอวกาศ แต่ก็อาจจะนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์คนที่เป็นโรคกระดูกหรือโรคมะเร็งชนิดที่มีโอกาสแพร่ไปยังกระดูกได้

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa